Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Fizik Terimleri Sözlüğü (A – Z) | Alfa tanecikleri: İki proton ve iki nötrondan oluşan artı iki yüklü helyum çekirdekleri.


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 07.09.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 85647 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


:z30: Açık yörünge:Cismin hareketi bir parabol veya hiperbol üzerindedir. Bu yörüngelere verilen isim.


:z30: Açısal hız: 1.Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı açı. 2.Birimzamanda titreşim açısının değişme miktarı.

:z30: Açısal ivme: Birim zamandaki açısal hız değişimi.

:z30: Ağırlık: Bir cisme bulunduğu noktada etki eden çekim kuvveti.


:z30: Ağırlık merkezi: Bir cismin üzerine etkiyen ağırlık kuvvetinin uygulama noktası.

:z30: Akım: Gaz ve sıvı maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yöne akışı.

:z30: Akım şiddeti: Bir devrenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı.

:z30: Akümülatör: Doldurulabilen ve daha büyük şiddette doğru akım veren üreteç.

:z30: Alfa tanecikleri: İki proton ve iki nötrondan oluşan artı iki yüklü helyum çekirdekleri.

:z30: Allatrop: Bir elementin kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklı olan değişik şekillerde olabilmesi.

:z30: Almaç: Elektrik enerjisini, mekanik, kimyasal ve ısı enerjisine dönüştüren devre elemanı.


:z30: Altarnatif akım: Zamana bağlı olarak periyodik bir şekilde yön ve şiddeti değişen akım.

:z30: Ametal: Metal özelliği göstermeyen element.

:z30: Amper: Bir iletkenin herhangi bir kesitinden, 1 saniyede 1 kulonluk yük geçtiğindeki akım şiddeti.

:z30: Ampermetre: Bir devrenin herhangi bir kesitinden geçen akım şiddetini ölçen alet.

:z30: Ampul: Cam muhafaza içinde direnci büyük olan telden yapılmış, elektrik ener jisini ışık enerjisine az bir kısmını da ısı enerjisine dönüştüren alet.

:z30: Anahtar: Elektrik devresinde, elektrik akımını açıp kapamaya yarayan alet.

:z30: Ani hız: Hareketlinin herhangi bir anındaki hızı.

:z30: Anot: Üretecin pozitif kutbuna bağlanan elektrot.

:z30: Anyon: Negatif yüklü iyon.

:z30: Arı madde: Tek cins tanecik (atom veya molekül) içeren ve belirli ayırt edici ö zellikleri olan madde.

:z30: Asit: Suda iyonlaştığında hidrojen iyonu veren madde.Başka bir maddeden – Elektron alan bileşik.Suda ki hidrojen iyonu konsantrasyonunun artmasına neden olan madde.

:z30: Atom: Elementlerin bütün özelliklerini en küçük parçası.

:z30: Atom ağırlığı: Karbon 12 izotopunun kütlesiyle karşılaştırma yapılarak bulunan atomun kütlesine denir.

:z30: Atomal iyon: Artı ve eksi yüklü atomlara verilen ad.

:z30: Atom kütlesi: Bir atomun kütlesinin atomik kütle birimi cinsinden ifadesi.

:z30: Atom numarası: Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı.

:z30: Atom sayısı: Elementin kütlesinin atom gramına bölünmesi ile çıkan sayı.

:z30: Avagadro sayısı: Bir mol madde veya 6,02483.1023 adet tanecik (iyon,atom )

:z30: Aşağıya düşey atış: Belirli bir h yüksekliğinden Vo ilk hızıyla atılan bir cismin, ağırlığının etkisiyle yaptığı sabit ivmeli düzgün hızlanan doğrusal hareket.

:z30: Atış hareketi:Yer çekimi kuvveti etkisi altında yapılan tüm hareketlere verilen genel ad.

:z30: Buhar: Basıncın tesiri ile bulunduğu sıcaklıkta sıvılaştırılabilen akışkan.

:z30: Buhar basıncı: Sıvı veya katı buharının neden olduğu basınç.

:z30: Bağ: Atomlar ve moleküller arasında ki çekme kuvvetlerinin tümü.

:z30: Bağ enerjisi: Bir bağı koparmak için gerekli olan enerji.

:z30: Bağıl hareket: 1.Bir cismin; herhangi bir referans sistemindeki bir gözlemciye göre olan hareketi.2.İki cismin birbirlerine göre hareketi.

:z30: Bağıl hız: 1.Bir cismin;herhangi bir referans sistemindeki bir gözlemciye göre sahip olduğu hız. 2.İki cismin birbirine göre hızı.

:z30: Bağlanma enerjisi: Bağlı bir sistemin parçalarını birbirlerinden ayırarak sonsuza götürmek için sisteme aktarılması gereken minimum enerji.

:z30: Bağlı sistem: Bir sistemin toplam enerjisinin negatif olduğu durum.

:z30: Barometre: Atmosfer basıncını ölçen aygıt.

:z30: Basınç: Birim yüzeye tesir eden kuvvet.

:z30: Basit makine: Günlük hayatta yapılan bir işin daha kolay yapılması için kullanılan düzenek.

:z30: Basit sarkaç: Bir ucu sabitlenmiş l uzunluğunda kütlesiz bir ipin diğer ucuna asılmış m. kütlesinden oluşan sistem

:z30: Batarya: İki yada daha fazla pili seri veya paralel bağlayarak oluşturulan elektrik üreteci.

:z30: Baz:Sulu çözeltisine hidroksil iyonu verebilen ya da hidrojen iyonu alabilen madde.

:z30: Bileşke kuvvet: İki yada daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen etki.

:z30: Celcius ölçeği: Sıcaklık derecesi.

:z30: Cisim: Maddenin şekil almış hali.

:z30: Coulomb Yasası: Yüklü iki cisim arasında ki etkileşme kuvvetini veren bağıntı.Yasaya göre, bu etkileşme kuvveti yük miktarı ile doğru orantılı ve cisimler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

:z30: Çarpışma deneyleri: Etkileşme başlamadan öncesi ve sonrası durumlarla ilgilenip t1 ile t2 aralığında ne olmuş olabileceğinin tahmin edildiği deneyler.

:z30: Çekim alanı: Gezegenin üzerindeki birim kütleye uyguladığı çekim kuvveti.(gezegenin çekim alanı.)

:z30: Çekim kuvveti: Aralarında belirli bir uzaklık bulunan iki cismin birbirlerine, kütle merkezleri doğrultusunda uyguladıkları kütlesel kuvvet.

:z30: Çekirdek: Atomların merkezlerinde yer alan proton, nötron vb. nükleonlardan oluşan ve atomun hemen hemen bütün kütlesini ihtiva eden pozitif yüklü kısım.

:z30: Çıkış süresi:Son hızın sıfır olması için geçen zaman.

:z30: Çıkrık: Su kuyusundan su çekmek için kullanılan sistem.

:z30: Çizgisel hız: Düzgün dairesel hareket yapan cismin birim zamanda katettiği yay uzunluğu.

:z30: Çizgisel ivme: Birim zamandaki çizgisel hız değişimi.

(Visited 18 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 07.09.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 85647 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Fizik Terimleri Sözlüğü (A - Z) | Alfa tanecikleri: İki proton ve iki nötrondan oluşan artı iki yüklü helyum çekirdekleri. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Biyoloji] Biyoloji Sözlüğü (A-Z) | Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. Sonraki Makale[Fizik] Çift Yarık Deneyi | Işığın Dalga Özellikleri - Işığı Yan Yana Bulunan İki İnce Yarıktan Geçirerek, Işığın, Girişim Deseni

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz