Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Biyoloji] Biyoloji Sözlüğü (A-Z) | Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 29.08.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 116203 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


BİYOLOJİ SÖZLÜĞÜ


:z09: Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

:z09: Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.

:z09: Açık dolaşım: Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.


:z09: Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

:z09: Adenin : Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır.Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.

:z09: Adenovirüsler : Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir.Boyutları 70 – 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.

:z09: Adenozin trifosfat (ATP):Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

:z09: ADH : Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.

:z09: Adrenalin:Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.

:z09: Aerobik solunum: Hücrede yalnız moleküler oksijenin kullanıldığı bir solunum şeklidir.


:z09: Aerob organizma : Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir (tam tersi “Anaerob”).

:z09: Aglütinasyon: Kan hücrelerinin kümeleşerek pıhtılaşması.

:z09: Akson: Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.

:z09: Aktif taşıma: Yarı geçirgenbir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır.

:z09: Aktin: Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapıdaki ince iplikler.

:z09: Alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri.

:z09: Alg: Sulu ortamda yaşayan yosun.

:z09: Allantoyis kesesi: Yumurta içindeki metabolik artıkların depolandığı embriyonik kese.

:z09: Alveol: Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik.

:z09: Amino asit: Proteinlerin yapı taşıdır. Bir amino asit, amino grubu (NH2) ile bir karboksil grubu (COOH) taşıyan bileşiklerdir. Çok sayıda amino asit birleşerek proteinleri oluşturur.

:z09: Amonyak (NH3): Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik.

:z09: Anaerobik solunum: Hücrede moleküler oksijenin kullanılmadığı bir solunum şeklidir.

:z09: Anfetamin : Merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde.

:z09: Anizogami: Farklı şekil, büyüklük ve yapıdaki gametlerin birleşimiyle yapılan eşeyli üreme şekli.

:z09: Antiasit: Asit giderici

:z09: Antidiüretik hormon: Böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormon.

:z09: Antijen: Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.

:z09: Antikodon: tRNA’daki üçlü baz dizilişi.

:z09: Antikor: Vucuda giren yabancı maddeleri yok etmek için vücudun ürettiği savunma maddesi.

:z09: Apandis: İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı.

:z09: Apandisit: Apandisin iltihaplanması.

:z09: Apoenzim: Enzimin koenzim olmadan etkinlik gösteremeyen protein kısmıdır.

:z09: Atmosfer basıncı: Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviyesinde, 760 mm’lik civa sütununun 1 cm2 alana yaptığı basınç “1 atmosfer” basıncıdır.

:z09: Atriyum : Kalbin önde bulunan iki odası (kulakçık).

:z09: Bağışıklık: Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların oluşturduğu maddelere karşı oluşturulan normal olmayan şartlara karşı koymayı sağlayan, doğal yada sonradan kazanılmış direnç.

:z09: Bakteri: Monera aleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri bulunmayan prokaryotik yapıdaki en ilkel tek hücreli canlı.

:z09:Bakteriyofaj : Bakterileri enfekte ederek ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad.

:z09: Bal özü:Çiçekler tarafından salgılanan tatlı ve genellikle kokulu bir sıvı.

:z09: Balzam : Genellikle odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç.

:z09: Başkalaşım: Bazı böcek ve kurbağa gibi canlıların, yumurtadan çıktıktan sonraki gelişme evrelerinde yapısal değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmeleri.

:z09: Bazal metabolizma: Hayatın devamı için şart olan asgari metabolizma faaliyeti.

:z09: Bazal metabolizma hızı: Besin alınması ve hareketsiz durumda vücudu canlı tutmak için gerekli enerji tüketimi.

:z09: Besi doku : Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku.

:z09: Bipolar : İki uçlu veya iki kutuplu olma durumu.

:z09: Beyin: Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü.

:z09: Birim zar: Elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit tabakasından oluştuğu varsayılan yapı.

:z09: Bistüri: Laboratuarda kullanılan keskin bıçak.

:z09: Bivalent : Sentromeri henüz bağlı iki homolog kromozomun kardeş kromatitler oluşturmak üzere kendilerini eşlemesi sonucu oluşan grup.

:z09: Biyogenez: Canlıların kendilerine benzeyen canlılardan oluştuğunu açıklayan görüş.

:z09: Biyokütle: Belirli bir alan ve hacimde bulunan canlı ağırlığa biyokütle denir.

:z09: Biyosfer: Dünyadaki bütün canlıların yaşadığı 16-20 km kalınlığında tabaka. Biyosferin deniz seviyesinden 8-10 km’si atmofere, 8-10 km’si okyanusların dibine doğru uzanır.

:z09: Biyotik potansiyel : Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranı.

:z09: Blastula: Döllenmiş yumurtanın bölünmeler sonucu, ortası sıvıyla dolu olan bir hücre tabakasından oluşan yapı.

:z09: Bowman kapsülü: Nefronun ucunda, glomerulusu saran yarım küre şeklindeki bölüm.

:z09: Bronş: Soluk borusundan ayrılan akciğerlere giden iki boru.

:z09: Bronşit: Bronşlarda bakterilerin yerleşip üreyerek iltihaplanması.

(Visited 22 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 29.08.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 116203 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 8 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Biyoloji] Biyoloji Sözlüğü (A-Z) | Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Mineraller] Asbest – Amyant | Isıya, Aşınmaya Kimyasal Maddelere Dayanıklı Lifli Yapıda Kanserojen Mineral - Ak Toprak, Çorak Toprak, Gök Toprak, Çel.. Sonraki MakaleFizik Terimleri Sözlüğü (A - Z) | Alfa tanecikleri: İki proton ve iki nötrondan oluşan artı iki yüklü helyum çekirdekleri.

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz