Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Biyoloji] Biyoloji Soruları ve Cevapları..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 01.08.2008 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 1364 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Biyoloji Soruları ve Cevapları..SORULAR

1.Bir insanın soluk alması aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?

A-akciğerin temiz hava ile dolmasi
B-kaburga kaslarının kasılması
C-diyafram kasının düzleşmesi
D-akciğerin hacminin artması


Cevap:A

2.Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından,hangisi yapılmaz?

A)havanın ısıtılması
B-havanın süzülmesi
C)havanın kokusunun alınması
D)havadaki oksijenin kana geçirilmesi

Cevap:D

3.Yutağın solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)alınan havanın kokusunu belirlemek
B-alınan havayı nefes borusuna geçirmek
C)alınan havayı süzmek
D)havanın,akciğerlere doğru çekilmesini sağlamak

Cevap:B


4.Sigara etkisiyle oluşan hastalıklara,aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A)kalp yetmezliği
B-akciğer kanseri
C)hepatit B
D)kangren

Cevap:C

5.Akciğerlerin çevresindeki plevra zarının görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)havayı kana geçirmek
B-akciğeri dış etkilerden korumak
C)akciğerin aşırı şişmesini önlemek
D)alveollerioluşturmak

Cevap:B


6.
Nefes verme olayında,aşağıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarı azdır?

I.alyuvar
II.karbondioksit
III.su

A)yalnız II
B-I ve II
C)I ve III
D)II ve III

Cevap:D

7.Geceleri,yatak odasıda bitki bulundurulmasının sakıncalı olmasının nedeni,aşğıdakilerden hangisidir?

A)bitkinin karbondioksit üretmesi
B-bitkinin zararlı ışınlar yayması
C)bitkinin oda sıcaklığını yükseltmesi
D)bitkinin oksijen üretmesi

Cevap:A

8.Kandaki artıkların böbreklerden atılmasının gerçekleştiği yer,aşağıdakilerden hangisidir?

A)atar damar üzerinde
B-nefronlar üzerinde
C)idrar kanalında
D)havuzcukta

Cevap:B

9.Böbrekteki kanın süzülmesi sonucu oluşan idrarın yapısında,aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)su ve mineral
B-madensel tuz
C)vitamin
D)protein

Cevap:D

10.Böbrekler ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)böbreklerden,kandaki suyun fazlası dışarı atılır
B-böbreğin çalışması hormanlar ile düzenlenir
C)vücut dışına atılacak maddeler,kalpten böbreğe toplar damarlarla getirlir
D)böbreğin en küçük görev birimine nefron denir

Cevap:C

11.Aşağıda verilenlerden hangis,boşaltıma yardımcı olan olaylardan birisi değildir?

A)terlemenin ypılması
B-zehirli maddelerin karaciğerde etkisiz hale getirilmesi
C)zararlı gazların nefesle dışarı atılması
D)sindirim atıklarının dışarı atılması

Cevap:D

12.Dişlerde üreme hücrelerinin oluşturulduğu yer,aşağıdakilerden hangisidir?

A)yumurtalık
B-yumurta kanalı
C)döl yatağı
D)testisler

Cevap:A

13.Erkek üreme organının,oluşturduğu üreme hücrelerine ne ad verilir?

A)yumurta
B-spor
C)sperm
D)polen

Cevap:C

14.Üreme organlarının büyümesini ve üreme hücrelerini üretmeye başlamasını sağlayan düzenleyici hormonları,aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi salgılar?

A)hipofiz bezi
B-tirioid bezi
C)böbrek üstü bezi
D)pankreas bezi

Cevap:A

15.İnsanda erkek ve dişi üreme hücreleri,aşağıdaki yaşam dönemlerin hangisinden itibaren üretilmeye başlanır?

A)doğumdan itibaren
B-yürümeye başladıktan sonra
C)ergenlikten itibaren
D)olgunluk dönemine ulaşınca

Cevap:C

16.Erkek ve dişi üreme hücreleri arasında,aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?

A)hücrelerin görünümü
B-hücrelerin oluşturma şekli
C)hücrelerin büyüklüğü
D)hücrelerin hareket yeteneği taşıması

Cevap:B

17.Aşağıda verilen hormon çeşitlerinden,vücuttaki bütün doku ve organların yapı ve çalışmasını etkileyebilir?

A)eşey hormonu
B-büyüme
C)adrenalin
D)kalsitonin

Cevap:B

18.Aşağıda verilenlerden hangileri,hormonlar yardımıyla gerçekleşir?

I.vücut organlarının yaşa uygun şekilde büyümesi
II.sıcak bir cisme el sürüldüğünde,elin hemen geri çekilmesi
III.ilkbaharda,ağaçların aynı zamanda çiçek ve yaprak açması

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:C

19.Hem iç salgı hem d dış salgı yapabilen salgı bezi,aşağıdakilerden hangisidir?

A)pankreas
B-hipofiz
C)tiroid
D)böbrek üstü

Cevap:A

20.Hormonların inan vücudundaki etkileriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)sinir sisteminin yapı ve çalışmasını kontrol eder
B-vücudun su,mineral oranını ayrlar
C)ergenlik çağı değişmelerini düzenler
D)yaşa göre,vücudun orantılı şekilde büyümesini kontol eder

Cevap:A


21.
Hormonlarla ilgili olarak,aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?

I.kan ile vücutta yayılırlar
II.iç salgı ezleri tarafından üretilirler
III.her hormon,belli bir doku veya organ grubuna etki eder?

A)yalnız I
B-I ve II
C)II ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

22.İç salgı bezlerinin düzensiz salgı üretmesiyle ortaya çıkan hastalıklara;

I.guart
II.devlik
III.şeker hastalığı

isimli hastalıklardan hangileri örnek verilebilir?

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:D


23.
Aşağıdakilerden hangisi,hormonların görevlerinden değildir?

A)vücudun büyüme ve gelişmesini kontrol etme
B-vücut iç dengesinin oluşmasını sağlama
C)kas hareketlerinin dengeli biçimde yapılmasını sağlama
D)sinir sistemiyle beraber vücutta,organlar arası koordinasyonu sağlama

Cevap:C

24.hangileri hipofiz bezi tarafından gerçekleştirilir?

I.sinir hormon etkileşimini sağlama
II.iç salgı bezlerinin çalışmasını söyleme
III.ergenlik dönemi değişimleri kontrol etme

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

25.Tiroid bezinin özellikleri arasında; bu ifadelerden hangileri bulunur?


I.gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında yer alır
II.kalsitonin ve tiroksin hormonlarını üretir
III.hücrelerin enerji üretimini ayarlar

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

26.Şeker hastası olan bir insana,aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar?

A)insülin
B-glukagon
C)adrenalin
D)aldostron

Cevap:A

27.Hormonların vücudumuzdaki görevleri olarak;

I.glukagon – kan şekerini arttırma
II.aldosteron – kandaki mineral madde oranını düzenleme
III.kalsitonin – kemiklerde kalsiyum oranının artmasını sağlama
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

28. hangileri,pankreas bezinden salınan hormon tarafından yapılabilir?

I.kan şekerinin artması
II.kan şekerinin azalması
III.büyümenin hızlanması

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:B


29.
Hangi salgı bezinin salgılandığı hormon yanlış verilmiştir?

A)hipofiz bezi – büyüme hormonu
B-böbrek üstü bezi – adrenalin hormonu
C)pankreas – kalsitonin hormonu
D)tiroid bezi – tiroksin hormonu

Cevap:C

30. Aşağıda verilen yaşamsal olaylar,aşağıdaki hormonlardan hangisi tarafından gerçekleştirir?

1.fazla salınması durumunda vücuttaki oksijen ve enerji kullanımı artar
2.metobolizmayı hzlandırır
3.fazla salgılanırsa aşırı terleme,çarpıntı durumları oluşur

A)kalsitonin
B-aldosteron
C)tiroksin
D)insülin

Cevap:C

31.Bazı iç salgı bezlerinin çalışması için,bazı mineraller hormon üretiminde kullanılır.
Eksikliğinde hastalık ortaya çıkaran mineral çeşidi ve meydana getirdiği hastalık çeşidi,aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A)kalsiyum-devlik hastalığı
B-fosfos-cücelik hastalığı
C)iyot-guatr hastalığı
D)demir-kanser hastalığı

Cevap:C

32.Sinir sistemi görevleri arasında;

I.canlıların çevreleri ile olan ilişkilerini sağlama
II.canlının yaşla orantılı şekilde büyüme ve gelişmesini kontrol etme
III.kaslı olan bazı organların çalışmasını kontrol etme

gibi olaylardan hangileri bulunur?

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

33. Aşağıda verilenlerden hangileri,omuriliği zedelenen bir insanda görülebilir?

I.bacak ve kollarda felçlik hali
II.bazı organların çalışmaması
III.bazı dokunma duyularının algılanmaması

A)yalnız I
B-I ve II
C)II ve III
D)I,II ve III

Cevap:D

34.İç organların sürekli ve düzenli şekilde çalışmasını yöneten sinir merkezleri,aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A)omurilik soğanı
B-beyin kabuğu
C)omurilik
D)beyincik

Cevap:A


35.
Omuriliğin yapı ve çalışması ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A)omurga içerisindeki kanalda bulunur
B-beyin ile bacak kasları arasında bilgi taşır
C)çalışması yarı yarıya istemlidir
D)refleks ve alışkanlık davranış ve hareketlerini kontrol eder

Cevap:C


36.
Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)beyin kabuğu,düşünülerek yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
B-beyincik,canlının dengeli hareket etmesini sağlar
C)omurilik,düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
D)omurilik soğanı,kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder

Cevap:D

37.Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların iletim yönü,aşağıdakilerden hangisindeki gibi gerçekleşir?

A)dentrit-gövde-akson
B-gövde-dentrit-akson
C)gövde-akson-dentrit
D)akson-gövde-dentrit

Cevap:A

38.Aşağıdakilerden hangisi,merkezi sinir sistemini oluşturan sinirsel yapılardan birisi değildir?

A)betin kabuğu
B-retina
C)omurilik soğanı
D)beyincik

Cevap:B

39.Bir insan,karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğinde,göz bebekleri bir miktar küçülür?
Bu olayla ilgili olarak;

I.göze giren ışık miktarını ayarlamak için yapılır
II.doğdukta sonra,tecrübe edilerek kazanılır
III.göz bebeklerinin küçülmesi istemsiz olarak gerçekleşir

yargılarından hangileri doğrudur?

A)yalnız I
B-I ve II
C)I ve III
D)II ve III

Cevap:C

40.Bir insan bisiklet sürmeyi öğrenmesinde,aşağıdaki yapılardan hangileri rol oynar?

I.beyin
II.beyincik
III.omurilik

A)yalnız I
B-I ve III
C)II ve III
D)I,II ve III

Cevap:D


41.
Yanan sobaya dokunan,sonuçta elini çeken ve acı hisseden bir insanda,hangi organları etkin rol oynar?

A)omurilik-beyin kabuğu
B-beyin kabuğu-beyincik
C)omurilik-omurilik soğanı
D)beyin-omurilik soğanı

Cevap:A

42.Doğumdan sonra kazanılmış olan reflekslere,aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A)göze bir cisim yaklaştığında,göz kırpması
B-limon yiyen birisini görüldüğünde,ağızın sulanması
C)ani bir patlama sesi duyulduğunda birden irkilme yapılması
D)sıcak bir cisme dokunulduğunda,elin hemen geri çekilmesi

Cevap:B

43.Ses titreşimleri etkisiyle kulakta oluşan ses uyartılarını beyne doğru getiren sinirler aşağıdakilerden hangisidir?

A)ara nöron
B-duyu nöronu
C)motor nöron
D)duyu almacı

Cevap:B

44.İki sinir hücresinin birleştiği bölge,aşağıdakileden hangisidir?

A)dendrit
B-miyelin
C)sinaps
D)akson

Cevap:C

(Visited 49 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 01.08.2008 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 1364 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Biyoloji] Biyoloji Soruları ve Cevapları.. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Dünya Coğrafyası] Volga-Don Kanalı | Volga Nehri İle Don Nehrini En Kısa Mesafe İle Bağlayan Kanal Sonraki Makale[Geometri] Brocard Üçgeni | Brocard Çemberinin İçinde Konumlanan Üçgen

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz