Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Yükseköğretim Kurulu – YÖK | 1982 Anayasası’nın 131. Maddesi Esasında; Yükseköğretim Kurulu, Tüm Yükseköğretimden Sorumlu Tek Kuruluş..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 06.11.2010 tarihinde Hale tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1558 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Yükseköğretim Kurulu – YÖK

Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası’nın 131. maddesi esasında; “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurum.


Yükseköğretim Kurumu’nun Simgesi – logosu

Anayasa’ya göre ; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.


Sözkonusu kanun 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur.

Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

YÖK Başkanlığı

Erdoğan Teziç’ın görev süresinin 8 Aralık 2007’de sona ermesinin ardından, Yusuf Ziya Özcan, 9 Aralık 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanı olarak atanmıştır.

YÖK Genel Kurulu

Ağustos 2010 itibariyle

1. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
2. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
3. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Ömer Demir (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
4. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
5. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
6. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Berrak Kurtuluş (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
7. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
8. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
9. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
10. Prof. Dr. Ayşe Soysal (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
11. Prof. Dr. Harun Cansız (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
12. Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
13. Prof. Dr. Mustafa İlhan (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
14. Prof. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
15. Dr. Emin Zararsız (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
16. Naci Ağbal (Bakanlar Kurulu kontenjanı)
17. Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
18. Prof. Dr. Recep Öztürk (Akademisyen) (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
19. Prof. Dr. Sait Bilgiç (Akademisyen) (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)
20. Prof. Dr. Yunus Söylet (Cumhurbaşkanlığı kontenjanı)
21. Boş (Üniversitelerarası Kurul kontenjanı)


Bakınız, ÖSYM – Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi

Üniversite Nedir? | İlk Üniversiteler – Üniversitelerin Tarihçesi – Üniversitelerin Yönetimi

YÖK resmi internet sitesi

(Visited 43 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 06.11.2010 tarihinde Hale tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1558 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu – YÖK | 1982 Anayasası\'nın 131. Maddesi Esasında; Yükseköğretim Kurulu, Tüm Yükseköğretimden Sorumlu Tek Kuruluş orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Hukuk] Köy Kanunu Nedir? | Bir Köyün Sınırı Nasıl Çizilir? Köy İşleri - İmece Ve Köy Parası - İhtiyar Heyeti - Köy Muhtarının Ve İhtiyar Meclisi Azal.. Sonraki MakaleDissosyatif Kimlik Bozukluğu | Türleri - Tedavi Yöntemleri

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz