Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

TTNet Vitamin – Türkçe 4. 5. 6. 7. 8. Sınıflar | Ders Kitabından İçeriklere Ulaşma – Canlandırmalar – İnteraktif Etkinlikler – Adım Adım A..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 22.09.2008 tarihinde Erkan tarafından, Güzel Türkçe'miz | Türkçe Dilbilgisi bölümünde paylaşılmıştır ve 95289 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Türkçe 4. ve 5.Sınıflar
TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5, öğrencilerin eğitici ve eğlenceli oyunlarla dil becerisi kazanmasını, ana dilini severek, bilinçli ve doğru kullanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5, Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredattaki tüm temalar TTNET VİTAMİN Türkçe içindeki konu anlatım bölümleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu konu anlatım bölümlerinde, müfredatta geçen kazanımların edinilmesine yardımcı olabilecek uygun görsel ve işitsel malzemeler vardır. Her aşamada öğrencilerin pedagojik düzeyi dikkate alınmıştır. Her sınıfta 8 tema ele alınmış ve Atatürkçülükle ilgili de birer temaya yer verilmiştir. TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5 öğrencilerin sadece Türkçe dersini öğrenmelerini değil, aynı zamanda Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda bilinçlenmelerini ve ifade yeteneklerinin gelişmesini hedeflemektedir.


TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5’te her konu anlatımı Düşünüyorum , Öğreniyorum , Uyguluyorum ve Kendimi Değerlendiriyorum bölümlerinden oluşmaktadır. Taşıdığı bu özellikleriyle müfredat konularının kavranma sürecini de desteklemektedir.

TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5’te her konu anlatımı Düşünüyorum bölümüyle başlar. Bu bölümde öğrencilere yöneltilen soru, anlatılan durum ve gösterilen resimler öğrencileri motive etmeye yönelik aktivitelerdir. Böylece öğrencilerin temaya ilgisi çekilir.

Öğreniyorum bölümünde öğrencilere temada ne öğreneceği ve hangi kazanımlara ulaşılacağı bilgisi sesli ve yazılı olarak verilmektedir. Temaya ait kazanımlar animasyonlar ile verilerek öğrencilerin sıkılmadan, eğlenerek öğrenmesi amaçlanmıştır. Seçilen temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinler işlenerek kazanılan beceri ve bilgilerin daha verimli ve kalıcı olması sağlanmıştır.


Uyguluyorum bölümü ile öğrencilere yaptıklarını uygulama imkânı tanınır. Sesli geri bildirimler ile öğrencilerin uygulama yaparken de öğrenmeleri hedeflenir.

TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5’te her konu anlatımı Kendimi Değerlendiriyorum bölümüyle sonlanır. Öğrencilerin temayla ilgili edindiği kazanımları verilen aktivitelerle değerlendirmeleri ve yaptıkları çalışmaların çıktılarını alıp arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır.

TTNET VİTAMİN Türkçe 4-5 içerdiği görsel ve işitsel öğelerle desteklenen konu anlatımları sayesinde öğrencinin bilgiye en kısa yoldan ulaşmasını sağlar.

Türkçe 6., 7. ve 8.Sınıflar

TTNET VİTAMİN Türkçe , Dinleme, Okuma ve Dil Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümler dinleme ve okuma temel dil becerileri ile dil bilgisi konularını içermektedir.

Bu temel dil becerileri hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. Müfredatta belirtilen temalar bu üç temel işleyiş üzerinden TTNET VİTAMİN Türkçe ‘ye aktarılmıştır. Her temada farklı türlerden en az üç okuma ve en az bir dinleme metnine yer verilmiştir. Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinlerin işlenmesi edinilen bilgilerin de kalıcı olmasını sağlar .


Her sınıfta 6 ana konu/tema ele alınmış ve Atatürkçülükle ilgili de bir temaya yer verilmiştir.

Dinleme Bölümü
Dinleme bölümü; hazırlık, dinleme metni ve uygulama sayfalarından oluşmaktadır.

Bu bölüm öğrencilerin iyi bir dinleyici/izleyici olabilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bölümde dinleme/izleme kurallarını uygulayarak anlama, değerlendirme, kelime haznesini zenginleştirme ve etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazandırmak hedeflenmiştir.

Bölüm içerisinde;

dinleyerek öğrenmeye yönelik çalışmalar,

tahmin çalışmaları,

metinle ilgili sorular ya da alıştırmalar yer almaktadır.

Uygulama bölümünde etkinliklerin sonunda öğrencinin bilgisini artırmaya yönelik bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin Türkçe bilgilerini küçük oyun veya alıştırmalarla sınaması amaçlanmıştır.

Burada öğrencilerin verdikleri yanıtlara karşılık alacakları geri bildirimlere, etkileşimin doğru yapılıp yapılmadığı bilgisine, konuyla ilgili tanımlara ve anlatımlara da yer verilmektedir.

Okuma Bölümü
Okuma bölümünde;

okuyarak öğrenmeye yönelik çalışmalar,

okunan metinle ilgili sorular ya da alıştırmalar yer almaktadır.

Bu bölüm içerdiği etkinliklerle öğrenme, araştırma, yorumlama, tartışma ve eleştirel düşünmeyi sağlayan bir süreç oluşturmayı hedeflemiştir.

Dilbilgisi Bölümü
Dil bilgisi bölümü TTNET VİTAMİN Türkçe ‘de yer alan dinleme ve okuma temel becerilerini destekleyen kurallara göre oluşturulmuş uygulama sayfalarıdır.

Dil bilgisi öğretimini teorik bilgilere değil, uygulamaya dayandırmak amacıyla hazırlanmış bir bölümdür. Dil bilgisini öğretirken kuralların verilmesinin yanında, bu kuralların kelime ve cümle düzeyinde uygulanmaları da sunulmuştur.

Bu bölümde konuyu daha kolay öğretmeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış tanımların ve diğer genel bilgilerin yer aldığı canlandırmaların bulunduğu bilgi kartları bulunmaktadır. Verilen bilgilerin bir özeti sesli ve yazılı olarak da bulunmaktadır.

TTNet Vitamin’e Ulaşmak İçin Tıklayın

(Visited 11 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 22.09.2008 tarihinde Erkan tarafından, Güzel Türkçe'miz | Türkçe Dilbilgisi bölümünde paylaşılmıştır ve 95289 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

TTNet Vitamin - Türkçe 4. 5. 6. 7. 8. Sınıflar | Ders Kitabından İçeriklere Ulaşma - Canlandırmalar - İnteraktif Etkinlikler - Adım Adım Anlatım - Çözümlü Örnekler - Ek Kaynaklar - Tarama Testleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTekke - Tasavvuf Edebiyatı Nazım Biçimleri: İlahi - Nefes - Deme - Nutuk - Devriye - Şathiye Sonraki MakaleÇanakkale Savaşı - Zaferi Şiirleri | 18 Mart 1915

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz