Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir?


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 26.01.2008 tarihinde Hale tarafından, Genel Kültür Konuları ve Genel Anlatımlar bölümünde paylaşılmıştır ve 79022 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Sivil Savunma Nedir?

Sivil Savunma : Düşman taarruzlarına, tabi afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, hayati ehemmiyeti olan her türlü resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası amacıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı faaliyetlerin tümünü ihtiva eder.


Sivil Savunmanın Tarihçesi:

Sivil Savunmanın 60-70 yıllık bir geçmişi vardır. Birinci Dünya Savaşından sonra savaşın ardından gelen yıllarda, ülkelerin birçoğunda Pasif Korunma adı altında, halkın türlü tehlikelerden korunmasını amaçlayan önlemler geliştirilmiş örgütler kurulmuştur.

İkinci Dünya Savaşı, sivil halkın silahlı kuvvetlerden daha çok tehlikeyle yüz yüze geldiği bir savaş olmuştur. Askerden çok halk ölmüştür. Yine bu savaşta halk askere karşı kullanılmamış bir silahın atom bombasının hedefi olmuştur. Bu savaşın cephelerden çok cephe gerilerini, askerden çok halkı tehdit etmiş olması, bundan sonrada bunun böyle ve belki daha da yaygın olacağı düşüncesini doğurmuştur. Bu düşünce devletleri sadece basit korunma önlem ve örgütünün halkı koruyamayacağı sonucuna götürmüş, Sivil Savunma sonuçtan çıkmıştır.


Yurdumuzda, sivil halkın korunmasına ilişkin önlemler alınması ile ilgili ilk girişimin tarihi 1931’dir.Bu tarihte “Hava taarruzlarına karşı pasif koruma” adlı talimatla birtakım önlemler getirilmiş daha sonra 3502 sayılı pasif koruma kanunu ve nihayet Sivil Savunma yasa tasarısı 09.06.l958 yılında kabul edilmiş ve 28 Şubat l959 da 7126 sayılı kanunla yürürlüğe girmiştir. 7126 sayılı kanun gereğince Sivil Savunma servislerinin kurulması,donatımı,eğitimi ve Yönetiminden İçişleri Bakanlığı adına Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sorumludur. Taşrada ise sorumluluk doğrudan Mülki İdari Amirlerine verilmiştir.

Sivil Savunmanın Amaçları :

Yasa Hükmünde Yer Alan Amaçlar Şunlardır:

1) Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi
2) Hayatı önemi olan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması,
3) Bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması,
4) Savunma çabalarının sivil halk tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi,
5) Cephe gerisinin moralinin korunması,

Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler:

1) Barıştaki tehlikeler,
2) Savaştaki tehlikeler,

1-BARIŞTAKİ TEHLİKELER


Barışta halkın can ve mal varlığını tehdit eden tehlikeler:

a) Doğal yıkımlar (Tabi afetler)
B) Büyük Yangınlar

Halkımızı tehdit eden doğal yıkımlar şunlardır.

1) Depremler
2) Çığlar
3) Su baskınları (Seller)
4) Yer kaymaları
5) Baraj patlamaları

Büyük Yangınlar: Sivil savunma yasasında “BÜYÜK YANGINLAR” ile ilgili bir tanımlama, sınırlama, sınırlama belirleme yoktur. Büyük yangının, ne ölçüde büyük bir yangın olduğu saptanmamıştır. Büyük yangınlar “Sivil Savunmanın müdahalesini gerektirecek olan ölçüde büyük yangınlardır.” diye belirlemekte yeterince açıklığı olmayan bir belirlemedir. Büyük yangınlar barışta ihmaller, sabotajlar ve elde olmayan nedenlerle çıkabilir. Tabi afetler, barışta halkın can ve mal varlığını tehdit eden en büyük tehlikedir. Yurdumuz bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğundan halkımız için en büyük barış tehlikesi deprem olmaktadır.

2 – SAVAŞTAKİ TEHLİKELER

Günümüzde yada gelecekte çıkacak savaşların en belirgin özelliği bu savaşların Topyekün yada Ulusal Savaşlar oluşlarıdır. Topyekün savaşlarda amaç, düşmanın savaş gücünü kırmak yok etmektir. Savaş gücüde bilindiği üzere genellik insan gücü ve Endüstriyel Güçten oluşmaktadır. Günümüzde yada geleceğin savaşlarında düşman saldırıları sonucu sivil halkın karşı karşıya kalacağı tehlikeler şunlardır.

1) Klasik Silahlar
2) Nükleer Silahlar
3) Biyolojik Silahlar
4) Kimyasal Silahlar
5) Radyoaktif Serpinti
6) Büyük Yangınlar

Düşman saldırısı ile gelen bu tehlikeler yanında savaş sırasında depremler ve su baskınları gibi doğal yıkımları da göz önünde bulundurmak gerekir. Nüfus Yoğunluğu yüksek kentler endüstriyel merkezlere yukarıda belirtilen silahlarda yapılacak bir saldırıdan, yada buralarda meydana gelecek doğal yıkımlardan sonra ortaya çıkacak görünümü şöyle özetleyebiliriz.

1) Binlerce ölü
2) Enkaz altında binlerce yaralı
3) Benlerce evsiz insan

Sivil Savunma Günü 28 Şubat- Konu ile detaylı bilgiler için aşağıdaki linki tıklaynız.

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ-28 ŞUBAT-SİVİL SAVUNMA HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

(Visited 53 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 26.01.2008 tarihinde Hale tarafından, Genel Kültür Konuları ve Genel Anlatımlar bölümünde paylaşılmıştır ve 79022 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 3 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Sivil Savunma Nedir? | Sivil Savunmanın Tarihçesi Nedir? Amaçları Nedir? Sivil Halkı Tehdit Eden Tehlikeler Nelerdir? orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleÇanakkale Savaşı - Zaferi Şiirleri | 18 Mart 1915 Sonraki MakaleAnonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri: Mani - Ninni - Türkü - Ağıt

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz