Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Coğrafya] Akdeniz Bölgesi | Akdeniz Bölgesi Coğrafi Konumu – Nüfus Ve Yerleşim Özellikleri – Akdeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri – İklim Ö..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 23.08.2009 tarihinde Hale tarafından, Dünya Coğrafyası | İcatlar ve Keşifler bölümünde paylaşılmıştır ve 8036 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori AraçlarıAkdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi Coğrafi Konumu


Akdeniz Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir; adını komşu olduğu Akdeniz’den alır. Yer şekilleri ve buna bağlı olarak ekonomik özelliklerin farklılığı nedeniyle iki bölüme ayrılır:

Antalya Bölümü
Adana Bölümü


Akdeniz Bölgesi, Anadolu’nun güneyinde, Akdeniz kıyısı boyunca uzanır; genişliği 120-180 km arasında değişen bir şerit halinde, batıda Köyceğiz dolaylarından başlayarak, doğuda Hatay ilinin bitim noktası olan Basit Burnu yakınına kadar sokulur. Batı ve kuzeybatısında Ege Bölgesi, kuzeyinde İç Anadolu Bölgesi, doğusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneyinde ise Akdeniz bulunur; güneydoğudan Suriye ile komşudur.

Yüzölçümü 89.493 km² dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık yüzde 14’ünü kaplar. Kıyı uzunluğu, doğuda Suriye sınırından batıda Dalaman Çayı’na kadar 1.542 km.dir. Bölgenin batı sınırı daha batıdaki Karaağaç Koyu’na kadar uzanır.

Hatay, Adana, İçel, Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş ilinin büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesi’ndedir. Ayrıca Muğla ilinin Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçeleri de Akdeniz Bölgesi’ne girer.

Akdeniz Bölgesi’nde Nüfus Ve Yerleşim Özellikleri

2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi’nin nüfusu yaklaşık olarak 8,9 milyondur. Akdeniz Bölgesi kıyı bölgelerimize göre daha az nüfusludur. Nüfus yoğunluğukm²’de 74 kişidir; bu da km²’de 73 olan Türkiye ortalamasına çok yakındır. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler Teke ve Taşeli Platosu ile dağlık alanlardır. Akdeniz Bölgesi sulak ve kurak olmayan bir bölge olduğundan nüfus dağınıktır.

Türkiye’nin başka bölgelerinde olduğu gibi Akdeniz Bölgesi’nde de bölge sınırları ile yönetim birimleri olan illerin sınırları tümüyle çakışmaz.

Akdeniz Bölgesi sınırları içerisindeki iller şunlardır:


• Adana
• Antalya
• Burdur
• Hatay
• Isparta
• Mersin
• Kahramanmaraş (Afşin ve Elbistan ilçeleri hariç)
• Konya’nın Bozkır, Halkapınar, Yalıhüyük, Ahırlı, Seydişehir ve Derebucak ilçeleri
• Karaman’ın merkez ilçe ve Ayrancı ilçelerinin bazı bölümleri
• Afyon Karahisar’ın Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçeleri
• Muğla’nın Marmaris-Aksaz, Köyceğiz, Ortaca ,Dalaman ve Fethiye ilçesi
• Denizli’nin Acıpayam, Çameli, Bozkurt, Beyağaç ilçeleri
• Gaziantep’in İslahiye, Nurdağı ilçeleri
• Kilis
• Osmaniye

Akdeniz Bölgesi Bitki Örtüsü

Akdeniz Bölgesi’nde doğal bitki örtüsü sıcak ve kurak yazlardan etkilenmiştir. Bu nedenle kurakçıl bir nitelik taşır ve kolaylıkla bozulma eğilimi gösterir. Orman örtüsü çok yerde çalılık halini almış, çalılıklar da yer yer seyrekleşmiş, hatta ovalık yerlerde tamamen ortadan kalkmıştır. Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde görülen bitki örtüsü, başlangıçtaki karakterini tümüyle kaybetmiş gibidir.


Akdeniz Bölgesi’nde doğal bitki örtüsü beş gruba ayrılır.

1. Kıyıdan 500-600 m yüksekliğe kadar olan yerlerde şiddetli yaz kuraklığına uyan, kışın da yeşil kalan makiler MAKİ BİRKİ ÖRTÜSÜ ) egemendir. Boyları 3-5 m’yi geçmeyen bu bitkiler arasında delice, kocayemiş, sandal ve zakkum en yaygın olanlarıdır; bu bitkiler terra rossa denen killi-demirli ve az kireçli topraklarda yetişir. Kireçli topraklarda yetişen daha seyrek ve cılız bitki tiplerine garig adı verilir.

2. 600-1.200 m arasında kızılçam ve meşelerin egemen olduğu karışık ormanlar veya yamaç ormanları ortaya çıkar. Kızılçamların aralarında yer yer meşelikler, daha yükseklere doğru ise Halep çamı ile karaçamlar görülür. Bu kesimde kahverengi orman toprakları yaygındır. Yüksek kesimlerde yağış etkisiyle toprakta yıkanma (podzolleşme) görülür.

3. 1.200-2.100 m arasında ise yüksek ormanlar diye adlandırılan ve sedir, köknar ile kayınlardan oluşan orman kuşağı yer alır. Özellikle Batı ve Orta Toroslar’da saf sedir ormanları vardır. Bu katın tipik tanıtıcı ağaçları Toros köknarı, Lübnan sediri, sarıçam ve çeşitli ardıç türleridir. Amanos Dağları’nda ise Karadeniz Bölgesi’ndekini andıran bitki örtüsüne ve özellikle doğu kayınına rastlanır. Bu katta podzolik karakterli topraklar yaygındır.

4. 2.000 m.nin üstünde iğne yapraklı ağaçlar seyrekleşir ve bodurlaşır. Bu alan 2.100-2.300 m’de sona erer ve Alp çayırları denen, renkli çiçeklerle bezenmiş, yazları da kurumayan yüksek otluklara geçilir. Bu katta kestane renkli çayır toprakları yaygındır.

5. Göller Yöresi ve Tekke Yarımadası’ndaki yüksek ovalarda step bitkileri yetişir. Buradaki stepler gerçekte ot stepleri değil, meşe ormanlarının tahribi sonucu oluşmuş ağaç stepleridir. Ova kenarlarında, tahripten kurtulmuş ardıç ve karaçam topluluklarına rastlanır. Steplerde daha çok kireçli kahverengi ve kestane renkli topraklar yaygındır.

Bölgede, tipik Akdeniz bitkisi olmadıkları halde, yerel koşullara uyum sağlamış Avustralya okaliptüsleri ile kurakçıl Amerika bitkilerinden kaktüsler (örn. Frenk inciri) ve agavlar da (Agave) oldukça geniş alanları kaplar.

(Visited 3 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 23.08.2009 tarihinde Hale tarafından, Dünya Coğrafyası | İcatlar ve Keşifler bölümünde paylaşılmıştır ve 8036 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Coğrafya] Akdeniz Bölgesi | Akdeniz Bölgesi Coğrafi Konumu - Nüfus Ve Yerleşim Özellikleri - Akdeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri - İklim Özellikleri - Akdeniz Bölgesi Bitki Örtüsü - Maden Yatakları orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleGüneş Enerjisi İle Çalışan Buzdolabı Projesi | Gazi Üniversitesi - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri (San-Tez) Projesi Sonraki MakaleOsmanlı Donanması Gemi Çeşitleri

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz