Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Fakültesi | Programın Hedefleri – Eğitimin Kazandırdıkları – Endüstri Mühendisliği Lisa..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 23.04.2010 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1234 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Fakültesi


Genel Bakış

Kökleri 1863’te kurulan Robert Kolej’e dayanan Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye’deki en saygın yüksek öğrenim kurumlarından biridir. Boğaziçi Üniversitesi, bir üniversitenin bilgi, araştırma ve kalite kaynaklarına verdiği önemi, eğitime olan bağlılığı ve öğrenciye gösterdiği özenle birleştirmektedir.


Endüstri Mühendisliği Bölümü, Üniversite’nin en seçkin bölümlerinden biridir. 1973 Ekim’inde kurulmuş ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin altı mühendislik bölümünden biridir.

Bölüm’e kabul edilme yoğun bir rekabete dayanmaktadır. Son 10 yıldır, Bölüm’e kabul edilmek için Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmakta olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda ilk % 0,03’lük dilime girmek gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün lisans programı, Üniversite’deki diğer tüm mühendislik bölümleriyle birlikte, ABET(Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Onay Kurulu) tarafından onaylanmıştır.

Programın Hedefleri

Endüstri mühendisliği, üretim ve servis sistemlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için çeşitli bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular.

Bölümümüzün misyonu öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak olarak tanımlanmıştır.


Eğitimin Kazandırdıkları

• Araştırma ve bilgiyi yorumlama
• Problem çözme
• Matematiksel modelleme ve analiz yapabilme
• Takım çalışması
• Disiplinlerarası yaklaşım ve çalışma
• Sistem yaklaşımı ve tasarımı
• Kaynakların etkin yönetimi
• Bilgisayar destekli çalışma
• Sorgulama ve Yaratıcılık
• Öğrenmeyi öğrenme

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Bu program Eylül 2002’den itibaren yürürlükte olmak üzere Ocak 2002 girişli tüm birinci sınıf öğrencileri için geçerlidir. Eğer Bölüm’e giriş tarihiniz bu tarihten önce ise programınız farklıdır.
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bölüm, 24 kredilik ders yükünü tamamlayıp bir tez yazarak bunu başarı ile savunan öğrencilere Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi verir.

Yüksek Lisans Derecesi

Programda tamamlanması gerekli en az üç ders vardır (bu sayı öğrencinin lisans derecesine göre artabilir).

Bunlar:

• IE 501 Eniyileme Teknikleri 1
• IE 578 Endüstri Mühendisliği Seminerleri
• IE 505 Rassal Süreçler ve Uygulamaları
• IE 508 İstatistiksel Çıkarım
• IE 579 Lisansüstü Seminerleri

Geriye kalan beş ders üniversitenin ve bölümün açtığı derslerin kurallara uyanları arasından seçilebilir. Bu seçimi yaparken aşağıdaki gruplama öğrencilere fikir vermek açısından yararlıdır.

• Temel dersler
• İmalat/Üretim
• Sistem Modelleme ve Analizi
• Finans Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı

Programa Kabul

Doktora programına kabul için adayların bir Y. Lisans derecelerinin olması ve bölümün kabul sürecini izlemeleri gerekmektedir. Y. Lisans programına kabul edilen adaylar o programın ders yükümlülüklerini 3,75/4,00 ortalama ile tamamlarlarsa Y. Lisans tezi yazmadan doğrudan doktora programına devam edebilirler. Bu öğrenciler doktora programının 24 kredilik ders yükünü de tamamlamak zorundadırlar.

Ders Yükü

Doktora programının, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar için, 4 dönemde tamamlanması gereken 24 kredilik bir ders yükü vardır. EM geçmişi olmayan öğrenciler normal doktora programlarına ek olarak öncelikle programlarındaki eksiği gidermek için ön hazırlık dersleri ve yüksek lisans programında bahsedilen üç alanın her birinden ikişer ders almak zorundadır. Bir öğrenci tarafından seçilen belirli dersler o öğrenci ve fakülte danışmanı tarafından ortaklaşa seçilecektir. Öğrenci, programını kendi ilgi alanlarına göre biçimlendirmek yönünde desteklenmektedir. Doktora programındaki öğrencilerin genel not ortalamalarını 3,00/4,00 seviyesinin üzerinde tutmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Sınavı ve Tez Teklifi

Her doktora öğrencisi yeterlilik sınavından geçmeli ve bir tez teklifi hazırlamalıdır. Sınav, sınıfta ve evde yapılmak üzere iki yazılı ve bir sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ek olarak, öðrencilerin yazılı bir tez teklifi vermeleri ve bunu bir jüri önünde sunmaları gerekmektedir. Öğrencilerin bilgi ve anlayışlarındaki derinliği göstermeleri ve araştırma yeteneklerini ortaya koymaları beklenmektedir. Yeterlilik sınavından geçen öğrencinin 6 ay içinde bir tez teklifi hazırlaması gerekmektedir.

Tez

Öğrenci yeterlilik sınavından geçtikten sonra, tez danışmanı, programın geriye kalan en önemli şartı olan doktora tezini tamamlamak üzere bir plan yapmasında öğrenciye yardımcı olacaktır. Öğrencinin derslerini tamamlamak için 4 dönem, doktora programını tamamlamak için ise toplam 8 dönem süresi vardır.

e-posta: [email protected]
Telefon: 0090 (212) 359 6407 / 08
Faks: 0090 (212) 265 1800
BU Tel (pbx): 0090 (212) 359 5400
Adres: Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
34342, Bebek, İstanbul, Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği

(Visited 4 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 23.04.2010 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1234 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Fakültesi | Programın Hedefleri - Eğitimin Kazandırdıkları - Endüstri Mühendisliği Lisans Ve Yüksek Lisans Programı orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk Günlüğü - Today | 18 Mart - March Sonraki MakaleOsmanlı Kütüphaneleri - Kütüphâne-i Umûmî-i Osmanî | İlk Kütüphane Osman Bey Zamanında İznik’te İkincisi Edirne’de Lala Şahin Pa

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz