Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Biyoloji] Bitkiler – Ağaçlar, Çicekler, Otlar, Yosunlar vb.


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 13.10.2007 tarihinde melekler_ucamaz tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 6193 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Bitkiler (Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar,
eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir
canlılar alemidir.

Bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. Bitkilerin bir bölgede oluşturdukları
örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki türlerinin
hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik
yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır: Ormanlar (her
zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne
yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov,
galeri, bataklık), Çalılar (maki, garig, psödomaki), otlar (savan, step, çöl),
tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlar; ekvatora
uzaklık, denizden yükseklik(rakım), arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık
yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörler(insan, hayvan, diğer bitkiler,
mikroorganizmalar)’dir.


Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından,
canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler.

Bitkiler aleminin 350.000’e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655
bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650’si çiçekli bitkilerden, 15,000’i de
yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde ototrof (özbeslek)
organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki
kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki
hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir. (Bknz. Hücre)
Bitkiler, tohumsuz bitkiler (Cryptogamae) ve tohumlu bitkiler (Spermatophyta)
olmak üzere iki büyük gruba ayrılır:

Tohumsuz bitkiler
Tohumsuz bitkiler, ilkel bir gruptur ve sporla çoğalırlar. Bu bitkilerin çoğu
kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organ farklılaşmalarını belirgin olarak
göstermezler. Bitkinin tümü aynı yapıda, yapraksı ya da şeritsidir ve bu yapıya
“tallus” denir. Talluslu tüm bitkilere “Thallophyta” denilmektedir. Daha
gelişmiş olan ve organ farklılaşmaları gösteren bitkilere ise “Kormophyta”, bu
tip yapıyı da “kormus” denir.
Suyosunları (algler), karayosunları (Bryophyta), ciğerotları, boynuzotları,
yapraklı karayosunları ve vasküler bitkileri (fosil türler ve eğreltiotları
gibi) içeren gruptur.


Tohumlu bitkiler Tohumlu bitkiler bulundurdukları “tohum”la tohumsuz bitkilerden ayrılırlar.
Üreme ve yayılma organı olan tohum, iki şekilde oluşturulabilir ve tohumlu
bitkiler buna göre iki büyük bölüme ayrılır:

Açık Tohumlu Bitkiler – Gymnospermae: Tohum taslakları, meyva yaprakları
tarafından örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkiler.

Açık tohumlu bitkileri genellikle ağaçlar ya da ağaççık formundaki odunsu
bitkiler oluşturur. Genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi,
şekilde bu yüzden de, kuraklığa dayanıklıdırlar.

Kapalı Tohumlu Bitkiler – Angiospermae Tohum taslakları, meyva yapraklarının
birleşmesiyle oluşan odacık içinde kapalı olarak tohum geliştiren bitkiler.

Kapalı tohumlular, açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir. Genellikle
otsu, odunsu ve çalı formunda olurlar. Çoğunun kültürü yapılır ve ekonomik
önemleri vardır. Kapalı tohumlular, iki çenekliler (Magnoliopsida,
Dicotyledoneae) ve bir çenekliler (Liliopsida, Monocotyledoneae) olmak üzere 2
sınıfa ayrılır.

(Visited 6 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 13.10.2007 tarihinde melekler_ucamaz tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 6193 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Biyoloji] Bitkiler - Ağaçlar, Çicekler, Otlar, Yosunlar vb. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleKalp Hastalıkları | Atrial Septal Defekt (ASD) Sonraki Makale[Hukuk) Karayolları Trafik Kanunu | Karayolları Trafik Yönetmeliği

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz