Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 4 Mayıs – May


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 04.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1371 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


4 MAYIS – MAY 4
Tarihte Bugün – Today in History


4 Mayıs 1931
Atatürk’ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi

1937 – Atatürk’ün Cumhurreisi olarak başkanlık ettiği hükümet toplantısında, Tunceli’de ayaklanmacılara karşı daha etkili saldırılarda bulunulmasını, köylerdeki halkın toplanarak başka yerlere nakledilmesini ve daha başka önlemlerin alınmasını içeren “Tunceli Tenkil Harekâtı” kararları alındı.

Atatürk’ün, öğleden sonra Ankara Numune Hastanesi’ni ziyareti, dönüşte İsmet İnönü’nün köşküne, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’na uğraması.


1934 – Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelerek öğle yemeğini burada yemesi ve tekrar Yalova’ya dönüşü.

1931 – Mustafa Kemal Paşa TBMM’de üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

Bakınız, Cumhurbaşkanlığı Forsu Ve Anlamı – Cumhurbaşkanlarımız

Dördüncü Büyük Millet Meclisi’nin açılışı.

Atatürk’ün, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teşekkürü ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla ant içmesi: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Cumhuriyetin kanunlarına ve millî egemenlik esaslarına riayet ve bunları savunma, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle çaba sarf etme, Türk Devleti’ne yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle men, Türkiye’nin şan ve şerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendiğim görevin gereklerine varlığımı vermekten ayrılmayacağıma -huzurunuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim.”

Atatürk’ün, Çankaya’da Danimarka Elçisi Schon Peter’in güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuşması.

1924 – Atatürk’ün, “New York Herald” muhabirine hilâfet ve yabancı dinî kurumlar hakkında demeci: “…Her adımda patrikhaneler ve hilâfet gibi siyasî, dinî kurumların hukuku ile karşı karşıya geldik. Patrikhanelerin veya hilâfetin itirazlarına maruz olmaksızın hiçbir düzenleme veya ilerici fikir, idare şeklimize sokulamıyordu.”


1920 – Bakanlar kurulu toplantısı.

Atatürk’ün, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen esasları ve İcra Vekilleri Heyeti’nde görev alan kişileri bildiren” genelgesi: “Millî iradenin fiilen vatanın mukadderatına el koymuş tanınması, esas ilke olarak kabul edilmiştir.”

Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

Bakınız, Atatürk Devrimleri | Eğitim Ve Kültür Alanındaki Devrimler – Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı | Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Doğrultusunda Millî Eğitim Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan Bakanlık – Millî Eğitim Bakanının Görevleri

Maliye Vekilliğine Hakkı Behiç Bey’in, Maarif Vekilliğine Rıza Nur Bey’in seçilmeleri.

(Visited 29 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 04.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1371 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 4 Mayıs - May orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAnadolu Medeniyetleri Müzesi - Antik Takıları | El-Kol Takıları - Bilezikler Sonraki MakaleTarihte Bugün: 14 Mart | (1919) - Tıp Bayramı Ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Kuruluş Yıldönümü

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz