Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 11 Mart – March


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 11.03.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 330 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


11 MART – MARCH 11
Tarihte Bugün – Today in History


1915
Anafartalar Kahramanı M. Kemal,
İstanbul’dan gelen milletvekillerine muharebelere ilişkin bilgi veriyor

1938 – Atatürk’ün, Etimesgut Türkkuşu Meydanı’nda, uçuşları izlemesi ve uçuş yapan gençleri tebrik edişi.

1922 – Atatürk’ün, sabah Aziziye’den hareketle saat 11.00’de 3. Tümen’i teftişi ve subaylara kısa söylevi: “…Bugünkü Türkiye ordusu, eski ordulardan faziletçe daha yüksektir. …Muvaffak olacaksınız. Geleceğin ilk şerefli subayları olacaksınız!”


Atatürk’ün, 3. ve 7. Tümenleri teftişten sonra tekrar Aziziye’ye dönüşü.

Cemal Paşa’nın, Paris’ten Atatürk’e mektubu: “…Bütün dışardaki girişimlerimde Ankara’dan ilham almayı ve her teşkilâtımı Ankara’ya bağlamayı öteden beri meslek edindiğim gibi gelecekte de ruhen ve cismen Ankara’ya bağlı olarak çalışacağımı bildiririm.”

1921 – Batum Doğu Cephesi’ne bağlı milli kuvvetler tarafından geri alındı.

Londra Konferansı’nda Bekir Sami Bey, Fransız Başbakanı Briand ile anlaşma imzalaması.
(TBMM tarafından kabul edilmemiştir)

1921 – Fransa İtilafnâmesi.

Güneydeki çarpışmalara son vermek için Londra’da imzalanan Fransa ile uzlaşma görüşmesi. Türkiye Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh ile Fransa delegesi Briand arasında imzalanmıştır. Çarpışmaya son vermek, genel af, Suriye hududu, ekonomide Fransa’nın katılması gibi konular ele alındı. TBMM bunları kabul etmedi.

1920 – Rauf (Orbay) Bey’in, İstanbul’dan Atatürk’e, Londra’da alınan karar gereğince İtilâf Devletleri temsilcileri tarafından, İstanbul’daki Kuva-yi Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması veya Meclisin kapatılması ihtimalini bildiren telgrafı: “…Tabiî her ihtimale karşı da buradan hiçbir yere gidilmeyecek, işin sonuna kadar namus vazifesi yerine getirilecektir!”


Atatürk’ün, Rauf Bey’in 11 Mart 1920 tarihli telgrafına cevabı: “İngilizlerin tutuklama kararına, muhaliflerin yaygaralarına karşı Meclis’in cesurane nihayete kadar vazifesine devamı pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle beraber vücutları ilerki girişim ve hareketlerimiz için gerekli olan arkadaşların, neticede bize katılmaları hususu mutlaka sağlanmış olmalıdır! …Sizlerin hemen buraya gelmeleri çok gereklidir!”

1919 – Atatürk’ün, resmî elbisesiyle Sanasaryen Hanı’nın taraçasında -bir gün evvel tutuklanan- Fethi (Okyar) ve diğer bazı kişileri ziyareti.

Atatürk’ün, Bahriye Nazırı Avni Paşa’yı makamında ziyareti (Bu ziyarette Atatürk, Avni Paşa’dan kendisini hükümeti oluşturan kişilerle tanıştırmasını istemiş, Avni Paşa “Elbette, tabiî!” cevabını vermiştir). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir).

1917 – Irak cephesinde İngiliz birliklerinin, Bağdat’ı ele geçirmeleri.

1916 – Atatürk’ün, Karargâhı Diyarbakır’a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması.

Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk’e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır’a hareket etmesini istemiştir.

Atatürk’ün, -16. Kolordu karargâhının Edirne’den Diyarbakır’a kaydırılması kararı üzerine- beraberinde Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey ve karargâh mensupları olmak üzere saat 11.00’de Edirne’den trenle İstanbul’a hareketi ve akşam İstanbul’a gelişi.

1914 – Atatürk’e, Fransız hükümeti tarafından Şövalye Rütbesi’nden “Legion d’honneur” nişanı verilmesi.

Bakınız, Légion D’honneur Nişanı

1912 – 11 Mart 1912 Tarihinde Derne Kumandanlığı’na tayin edilmiştir.

1905 – Atatürk’ün, Şam’da staj yapmakta olduğu süvari alayıyla beraber Dürzî harekâtını bastırmak üzere Havran’a gidişi (Atatürk burada 4 ay kalarak tekrar Şam’a dönmüştür.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 11.03.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 330 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 11 Mart - March orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleOkul Psikolojisi | Klinik Psikoloji Ve Eğitsel Psikolojinin İlkelerinin Öğrencilerin Davranış Ve Öğrenmen Sorunlarını Tespit Ve Tedavisine Y.. Sonraki MakaleHababam Sınıfı - Tüyek | Rıfat Ilgaz

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz