Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 11 Kasım – November


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 11.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 336 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


11 KASIM – NOVEMBER 11
Tarihte Bugün – Today in History


11 Kasım 1938
Atatürk’ün katafalkı başında Dolmabahçe Sarayı’nda generaller nöbet tutarken

11 Kasım 1927
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Çankaya civarında bir at gezintisinde


31 Ekim – 13 Kasım 1918
Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken

1938 – Büyük Önder Atatürk’ün ölümü üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na Malatya Milletvekili İsmet İnönü’nün seçilmesi

(İsmet İnönü, 22 Mayıs 1950 tarihine kadar bu görevde kalmıştır).

Sürekli ve danışman hekimlerin, Atatürk’e tahnit yapılmasına dair raporu: “Atatürk’ün defnetme merasimi yapılıncaya kadar nâşın korunması için, gereken şekilde Gülhane Patolojik Anatomi Profesörü Dr. M. Lütfi Aksu tarafından tahnit yapılmasına karar verilmiş ve bu tahnit hemen yapılmıştır.” (Raporda Hükümet adına Sağlık Bakanı Dr. Hulusi Alataş ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Asım Arar’ın da imzaları bulunmaktadır). Atatürk’ün nâşının, öğleden evvel -Gülhane Hastanesi Patolojik Anatomi hocası- Prof. Dr. Lütfi Aksu tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda tahnit edilmesi.

1931 – Atatürk’ün, günü ve geceyi Marmara Köşkü’nde geçirişi.

1930 – Fox Film Şirketi, Ankara Gazi Çiftliği’ni filme aldı.


Atatürk’ün, Fox Film Şirketi tarafından Ankara Gazi Orman Çiftliği’nin filme alınması nedeniyle Amerikan milletine hitaben bir konuşma yapması: “…Türk milleti, tabiatı gereği demokrattır. ..Esas hamuru demokrasi olan Türk milleti, demokrasinin kendisi olduğunu ispat etmiş olan Amerikalılara derin ve kuvvetli bir dostluk hisseder. Ümit ederim ki bu gözlem, iki millet arasındaki dostluğu kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacaktır, belki bütün insanlığı birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mâni olan mazi hurafelerini silmeye, dünyayı barış ve huzur alanına sokmaya vesile olacaktır.”

1928 – Millet mektepleri teşkilatına başlanması.

Atatürk’ün, Çankaya’da İsviçre Elçisi Martin Henri’nin güven mektubunu kabulü.

1923 – Atatürk’ün, Çankaya’da, öğle yemeğinden sonra -göğsünde ve sol kolunda şiddetli ağrı ile seyreden- bir koroner spazmı geçirmesi ve Dr. Refik (Saydam) Bey’in tedavisiyle durumun normale dönüşü.

1922 – Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda konuşması: “…İstanbul vilâyeti halen düşmanlarımız olan İtilâf Devletleri’nin işgali altındadır ve İstanbul, asırlardan beri fena bir idare makinesinin elinde hastadır, hasta olagelmiştir. Bu sebeple biz, başkent olan bu İstanbul’u, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir vilâyeti haline getirerek idare etmek istiyoruz.”

1921 – General Harington’un, İstanbul’dan İngiltere Savunma Bakanlığı’na raporu: “…İstanbul hükümeti aracılığıyla Mustafa Kemal’e yaklaşmak konusunda iyimser değilim. Tek kaygım şu ki, Mustafa Kemal Yunanlıların Anadolu’yu boşaltmaları ve Misak-ı Millî esasları gibi aşırı istekler ileri sürebilir.”

1920 – Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü’ye taşındı.

Doğu Cephesi Komutanlığının Ermenilerin mütareke koşullarını kabul etmemesi nedeniyle, birliklerine harekata devam emri vermesi.

Fikriye Hanım’ın, İstanbul’dan vapurla Karadeniz Ereğlisi’ne gelişi, ilçe kaymakamı Naci Bey’in, durumu telgrafla Atatürk’e bildirmesi: “Fikriye Hanımefendi, bugün İstanbul’dan gelmiştir. …Oraya ne suretle ve hangi yolla hareketi uygun görülürse, yüksek emrinizin beklendiği arz olunur.” (Fikriye Hanım, Atatürk’ün üvey babası Ragıp Bey’in kardeşi Albay Hüsamettin Bey’in kızıdır. Bu yakınlık nedeniyle Atatürk’ü tanımış, onun da sevgisini kazanmıştı. Atatürk’ün iznini alarak Anadolu’ya geçtiği günlerde 23-24 yaşlarında olan Fikriye Hanım’ın, Atatürk’e karşı açığa vuramadığı bir sevgi ve aşk beslediği anlaşılmaktadır).

Başyaver Salih (Bozok) Bey’in, -Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Naci Bey aracılığıyla- Fikriye Hanım’a telgrafı: “Varışınızı şimdi haber alarak Ankara’ya hareket etmeniz, arkadaşlarımdan olup birkaç gün evvel buraya gelmek üzere Ereğli’ye geldiğini haber aldığım Mithat Beyle birlikte gelmeniz Kaymakamlığa yazılmıştır. …Hareketinizin bildirilmesi Paşa Hazretlerinin arzuları gereğidir. Sizin de buna göre hareket etmeniz uygundur.” (Fikriye Hanım, Mithat Bey’le beraber 13 Kasım 1920 gecesi Karadeniz Ereğlisi’nden vapurla İnebolu’ya, oradan da kara yoluyla -Kastamonu üzerinden- Ankara’ya gelmiştir.

1918 – Birinci Dünya Savaşı sona erdi.

Ahmet İzzet Paşa’nın istifası üzerine Tevfik Paşanın kabine kuruşu.

Tevfik Paşa kabinesinin kuruluşu, İngilizlerin Osmanlı hükümetinden Kars, Ardahan ve Batum’un boşaltılmasını istemesi.

Aralarında İsmail Canbulat, Tevfik Rüştü (Araş) Yunus Nadi ve Hüseyin Hüsnü Paşa’nın bulunduğu Teceddüt Fırkası resmen kuruldu.

1917 – Atatürk’ün, izinli olarak Halep’ten İstanbul’a hareketi.

1916 – Atatürk’ün, sabah Bitlis yakınında 15. Alay cephesini denetlemesi, saat 16.00’da tekrar Bitlis’e dönüşü.

1914 – Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya’ya savaş ilanı.

(Visited 5 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 11.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 336 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 11 Kasım - November orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleHayır Diyebilmek ! | Hayır Demeyi İstiyor Ama Başaramıyorsak.. Sonraki MakaleGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT | 10 Kasım 2007

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz