Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 11 Ekim – October


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 11.10.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 355 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


11 EKIM – OCTOBER 11
Tarihte Bugün – Today in History


11 Ekim 1925
Atatürk, Şapka İnkilabından sonra İzmir’de

Ege Manevraları’ nda bir dinlenme anında (10 -11 Ekim 1937)


Mudanya Ateşkesi imzalandı (11 Ekim 1922)

1932 – Atatürk’ün, akşamüzeri Sakarya motoru ile adalar çevresinde bir gezinti yapması, saat 19.00’da -Heybeliada’dan motora binen- İsmet Paşa’yla beraber Dolmabahçe Sarayı’na dönüşü.

1925 – Atatürk’ün, Manisa’dan İzmir’e gelişi ve Belediye binası balkonundan halka söylevi: “…Arkadaşlar! Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz! Felâket ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız!”

1924 – TBMM yeni binasına taşındı; Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlama töreni burada yapıldı.

Atatürk’ün, sabah 11.00’de Erzincan’dan hareketle, akşam geç vakit -o tarihlerde il merkezi olan- Şebinkarahisar’a gelişi ve geceyi burada geçirişi.

Türkiye-Çekoslavakya arasında dostluk anlaşması imzalandı.


1922 – Mudanya Ateşkes antlaşması’nın imzalanması.
TBMM Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı.

Mudanya’da Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’nın başkanlığında, İngiltere delegesi General Harrington, Fransa delegesi General Charpy ve İtalya delegesi General Mombelli’nin katılımlarıyla, “Mudanya Ateşkesi” imzalandı. (Daha sonra da Yunanistan anlaşmayı imzaladı).

Anlaşma 15 Ekim 1922 günü yürürlüğe girdi.

Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve Belediye Başkanlarına, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığını bildiren telgrafı: “…Kazanılan büyük zaferin ilk önemli siyasî sonucu bu suretle Mudanya Konferansı’nda elde edilmiş bulunuyor. Millî sınırlarımız içinde tam bir bağımsızlıkla yaşamamızı temin edecek olan barış devresine pek ziyade yaklaştığımız bu günlerde, millî savaşa önderlik eden ve memleketin bütün maddî ve manevî kuvvetlerini bu mukaddes mücadeleye yönelten saygıdeğer Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve fedakâr halkın temsilcisi bulunan Belediye Heyetlerini selâmlamakla bahtiyarım.”

Atatürk’ün, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı takiben General Harington’a telgrafı: “…Barışın kurulması için sarf edilen gayretlerin başarıyla sonuçlanmasını, bütün insanlık adına arzulamakta ve ümit etmekteyim.”

1920 – Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda, Rusya’ya elçilik heyeti ile beraber gidecek olan “İlmî Tetkikat Heyeti”nin izinli sayılması hakkında konuşması.

1919 – Atatürk’ün, Yenigün gazetesinin Sivas’ta bulunan muhabirine millî örgüt hakkında demeci: “…Ben sırf vatan ve milletime böyle bir tarihî dakikada tamamiyle kendimi verebilmek gayesiyle mukaddes mesleğimden ayrılıp milletin sinesine katıldım. Bu sebeple tamamiyle milletimin umumî iradesine boyun eğmiş durumdayım.”

1917 – 11 Ekim 1917 Tarihinde bir ay müddetle İstanbul’a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir.

Atatürk’ün, izinli olarak Halep’ten İstanbul’a hareketi.

1916 – Atatürk’ün, Silvan’a gelen Diyarbakır Vali Vekili Bedri Bey’i karşılamaya gitmesi.

1915 – Atatürk’ün, Çanakkale’den, İstanbul’da bulunan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Karşımızdaki düşman, artık güçsüz bir hale gelmiştir, inşallah yakında tamamen atılır. Herhalde vatanımız bu yönden emindir!”

Bulgaristan’ın, Almanya-Avusturya yanında I. Dünya Savaşı’na girişi.

(Visited 2 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 11.10.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 355 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 3 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 11 Ekim - October orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Fizik] Termodinamik Nedir? | Enerji, Isı, İş, Entropi Ve Ekserji Gibi Fiziksel Kavramlarla İlgilenen Bilim Dalı - Termodinamik Değişkenler –.. Sonraki MakaleAğrı Kesiciler Ağrıyan Yeri Nasıl Biliyor?

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz