Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 11 Aralık – December


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 11.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1403 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


11 ARALIK – DECEMBER 11
Tarihte Bugün – Today in History


Aralık 1918 – Mayıs 1919

“Atatürk İnkılabı Müzesi” Şişli, İstanbul

Mustafa Kemal, Şişli’deki bu evde, Milli Mücadeleyi başlatmak amacıyla Samsun’a hareket ettiği gün olan 16 Mayıs 1919 tarihine kadar oturdu.


1938 – Sivas-Erzincan demiryolu açıldı.

1933 – Atatürk’ün, Çankaya’da Alman Büyükelçisi Rosenberg’in güven mektubunu kabulü.

1931 – Atatürk’ün, akşam Ankara’da Bulgar Opereti’ni izlemesi.

1928 – İkinci İktisat Şûrası toplandı.

1927 – Hükümet Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verdi.

Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.

1922- İsmet Paşa’nın, Lozan’dan Atatürk’e, Konferansla ileri sürülen tekliflere karşı, görüş isteyen telgrafı.


1920 – Demirci Mehmet Efe ayaklanması.

Bakınız, Demirci Mehmet Efe Ayaklanması | Kurtuluş Savaşı – İç Cephe-Ayaklanmaları

Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.

1919 – İngiliz Yüksek Komiseri J. Robeck’in raporu: “Mustafa Kemal başlıca düşmanımızdır.”

Atatürk’ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın 10 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: “…Millet, kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan müdahaleleri, kesin lüzum hasıl olursa, silâhla dahi önlemeye karar vermiştir. Heyet-i Temsiliye’nin, Mümessillere telgraf çekmesi konusuna gelince, bu ancak protestoları içine almaktadır ki, kabinenin onayına da sunulmuştur. Esasen, milli birliğin temsilcisi olmak sıfatıyla Heyet-i Temsiliye’nin millet adına bu gibi müracaatlarda bulunması meşru bir haktır. Eğer hükümet de aynı duyarlılığı gösterir ve milletle aynı fikirde olduğunu bu gibi fırsatlarda açıkça ortaya koymaktan çekinmezse, siyasete zarar şöyle dursun, çok büyük faydalar sağlanacağı aşikârdır. …Bu gibi hususlarda, temsilcimiz olmak itibariyle sizin, hükümeti aydınlatmanız gereğini, memleketin selâmeti adına arz ederim.”

1918 – Yerli Ermeni’lerden kurulu bir Fransız taburunun Dörtyol’a girişi ve işgali.

11 Aralık 1918’de, Dörtyol’u işgal eden Fransızlar, bu işgalde dörtyüz Ermeni’den oluşan bir Fransız taburundan faydalanmışlardı.

Müttefiklerin Koblenz (Amerikalılar), Mainz (Fransızlar) ve Köln’e (İngilizler) girmesi.

1917 – Kudüs’ün, İngilizler tarafından işgali.

1916 – Atatürk’ün, öğleye kadar, Arıburnu Muharebeleri Raporu’nu, daha sonra Çapakçur (Bingöl) cephesine ait raporları okutarak dinlemesi.

1915 – Atatürk’ün Çanakkale’den İstanbul’a gelişi.

(Visited 4 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 11.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1403 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 11 Aralık - December orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk Ve Köpek Sevgisi | Bekir Coşkun - Dr. Altan Armutak Sonraki MakaleCebirin Temel Teoremi - D'Alembert-Gauss Teoremi | Teoremin Dengi İfadeleri - Karmaşık Analizdeki Kanıtlar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz