Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 10 Eylül – September


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 10.09.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1385 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


10 EYLÜL – SEPTEMBER 10
Tarihte Bugün – Today in History


10 Eylül 1921 Zafer Tepe
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı’nda cephede
(10 Eylül 1921)

10 Eylül 1922
Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak
ve yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmir’e geliyor


10 Eylül 1921 Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe’de

10 Eylül 1921 Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe’de

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı’nda cephede
(10 Eylül 1921)


Atatürk İzmir’de (10 Eylül – 1 Ekim 1922)

Atatürk in İzmir (September 10 – October 1 1922)

Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyesi arkadaşları Hüseyin Rauf (Orbay)
ve Bekir Sami (Kunduh) beyler ile Sivas’ta
(4-11 Eylül 1919)

Atatürk, Sivas Kongresi günlerinde arkadaşlarıyla

Atatürk, during the Sivas Congress with his companions

4-11 Eylül 1919
Mustafa Kemal, Sivas Kongresi esnasında
Sivas’taki Kongre Binası önünde eski Bahriye Nazırı
Hüseyin Rauf Orbay ile birlikte

Atatürk standing in front of the Sivas Congress Building
with Hüseyin Rauf Orbay, the former Secretary of the Navy

Atatürk, Sivas Kongresi günlerinde Tümen Komutanı C. Cahit Toydemir ile birlikte

Atatürk with lieutenant C. Cahit Toydemir, the Division Commander, during the Sivas Congress

Atatürk, Sivas Kongresi günlerinde

Atatürk, during the days of the Sivas Congress


1938 –
Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Budapeşte Büyükelçisi Behiç Erkin’i kabulü ve görüşmesi.

1930 – Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Yunus Nadi Bey’in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 9 Eylül 1930 tarihli mektubuna cevabı: “Cumhuriyet gazetesinde bana hitaben yazılan açık mektubu okudum. Bu mektupta, son günlerde İzmir’de meydana gelen olaylar işaret olunarak, beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden başka partilerin kendilerine mal etmeye çalıştıkları görüldüğünden söz edilerek durumun aydınlatılması için gerçeğin ifadesi isteniyor. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu’ya ilk ayak bastığım andan itibaren kurulup benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden doğmuştur. Bu örgüte tarihen bağlıyım. Bu bağı çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz!”

1922 – Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi.

Halk Paşa’ya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. BÜYÜK ZAFER üzerine İstanbul Hükümeti’nin Mustafa Kemal Paşa’ya “Kumandan-ı besalet unvanı” hitabıyla tebrik telgrafı.

Atatürk’ün, Nif (Kemalpaşa)’ten hareketle Turgutlu üzerinden saat 14.00’te -Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşalarla- İzmir’e gelişi, coşkun gösterilerle karşılanışı, Hükümet Konağı’na gidişi.

Atatürk’ün, Hükümet Konağı balkonundan, Konak Alanı’nı hıncahınç dolduran İzmirlileri selâmlaması ve kısa bir konuşma yapması: “Bu başarı milletindir!”

Atatürk’ün, Hükümet Konağı’nda, İzmir’de bulunan yabancı devlet temsilcilerini kabulü.

İstanbul Hükûmeti’nin, Büyük Zafer üzerine Atatürk’e “Kahraman Komutan!” hitabıyla tebrik telgrafı.

Atatürk’ün, geceyi İzmir-Karşıyaka’da İplikçizade Köşkü’nde geçirişi.

Gemlik Yunanlılar tarafından boşaltıldı. Bursa ele geçirildi.

Rum metropoliti Hrisostomos linç edildi.

Lord Curzon Yunanlıların Trakya’dan çekilmelerine karşı olduğunu bildirdi.

1921 – Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)

Atatürk’ün, Zafertepe’den de daha ileri hatta geçişi (Kâzım Özalp hatıralarında der ki: “Başkumandan, İsmet Paşa ile beraber taarruz hareketini yakından takip ediyordu. Bu sırada topçu ateşinin daha tesirli bir şekilde düzenlenmesi için, 15. Tümenin yanına gitmeye karar verdi. Benim, bulunduğum yerden ayrılmamaklığımı ve muharebeyi Zafertepe’den idare etmemi uygun görerek, daha ileri hatta geçti. Başkumandanın böyle önemli bir durumda, en ileri hatta taarruz eden kıtaların yanında görülmesi ve muharebeyi fiilî harekât hattında takip etmesi, subay ve erlerin maneviyatları üzerinde büyük tesir yaptı.”

1919 – Sıvas Kongresi.

4 – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı.

Ali Galip’in üzerine asker gönderilmesi sonucu yakınındakilerle Malatya’dan kaçışı, (Kahta yolu ile Urfa’dan, Halep’e kaçmıştır.)

Sivas Valisi Reşit Paşa’nın, Dahiliye Nazırı Adil Bey’e telgrafı: “…Verdiğiniz emir, Ali Galip Bey’in üzerine aldığı vazife doğrusu şaşkınlık ve hayretime sebep oldu. ..Maksadınız Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’i tutmak ve Kongre’yi dağıtmak ise, buna imkân olmadığını evvelce arz etmiştim.”

1919 – Avusturya ile İtilaf devletleri arasında Sen Cermen Antlaşması.

(Visited 6 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 10.09.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1385 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 10 Eylül - September orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleChiron – Cheiron | Yunan Mitolojisi'ne Göre Yarısı İnsan, Yarısı At Olan Ve Tıbbı Keşfeden Varlık – Herakles’in Eğiticisi Sonraki MakaleBağrımızda Bir Hain | Orhan Afacan

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz