Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 10 Ekim – October


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 10.10.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 329 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


10 EKIM – OCTOBER 10
Tarihte Bugün – Today in History


10 Kasım 1934
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Yerli Mallar sergisini gezerken

10 Ekim 1937
Atatürk Ege manevralarında


Atatürk Ege manevralarında (10 Ekim 1937)

10 Ekim 1937
Ege manevralarında

Ege Manevraları’ nda bir dinlenme anında (10 -11 Ekim 1937)


10 Ekim 1937
Ege manevralarında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’la dinlenirken

10 Ekim 1937
Atatürk ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Ege Donanmasının manevralarını izlerken

10 Ekim 1937
Atatürk Ege manevralarında

1935 – Türkiye’deki mason locaları faaliyetlerini durdurarak, bütün mallarını Halkevlerine bağışladı.

1925 – Atatürk’ün, sabah Balıkesir Türkocağı’nı ziyareti ve ocağın hatıra defterine yazdıkları: “…Millete yüzyılın uygarlığının bugünkü ve yarınki gereklerini iyi aşılamaya Balıkesir Türkocağı’nın verimli bir kaynak, başarılı bir kurum olması­nı temenni ederim.”

Atatürk’ün, Balıkesir’den Akhisar’a gelişi ve Türkocağı’nda konuşması: “…Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler manasızdır. Şapka da giyeceğiz, batının her türlü uygarlık eserlerini de alacağız. Efendiler, uygar olmayan insanlar uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar!”

Atatürk’ün, Akhisar Belediyesi’ni ziyareti ve belediyenin hatıra defterine yazdıkları: “…Memleket güzeldir, halk temiz, sağlıklı ve aydındır. Sevgi bağlılığı, bu aydın çevrenin havasında ne kadar derin bir kaynaşma ile saklıdır.”

Atatürk’ün, Akhisar’dan Manisa’ya gelişi ve Belediye balkonundan halka söylevi: “…Felâketler insanları, akılları başında olan milletleri daima kararlı hamlelere sevk eder!”

1924 – Atatürk’ün, sabah Ankara’ya dönmek üzere Erzurum’dan ayrılışı.

Atatürk’ün, saat 13.00’te Tercan’a gelişi ve öğle yemeğini burada yemesi.

Atatürk’ün, akşam Erzincan’a gelişi ve gece Halk Partisi tarafından şerefine verilen ziyafette bulunması.

Atatürk’ün, gece, Lâtife Hanım’ı Ankara’ya götürmekte olan Başyaver Salih (Bozok) Bey’e telgrafı: “Kayseri’den ileri geçmeyiniz, orada beni bekleyiniz!” (Erzurum’dan Kayseri’ye gelmiş olan Lâtife Hanım, bu telgraf üzerine, Kayseri’ye 60 km mesafede Sivas yoluna doğru giderek Atatürk’ü karşılamış, beraber Atatürk’ün otomobiliyle Kayseri’ye gelmişlerdir).

1922 (3-11 Ekim) – Mudanya Konferansı görüşmeleri.

Atatürk’ün, Mudanya Antlaşması’nı imzalamaya yetkili olduğuna dair İsmet Paşa’ya telgrafı: “Sözleşmeyi imza ediniz! İmzanız, Meclis’in de kabulünün eklendiği kuvvetine sahip olacaktır.”

Atatürk’ün, Mudanya’da bulunan Franklin Bouillon’un 9.10.1922 tarihli telgrafına cevabı: “…Fransız dostlarımızın, Türkiye’nin belli haklarından fedakârlıkta bulunmasını isteyici hareketlerini yorumlamakta güçlüğe uğruyorum.”

Franklik Bouillon’un, Atatürk’ün 10.10.1922 tarihli telgrafına Mudanya’dan cevabı: “…Adaletten başka bir şey müdafaa etmediğimi bilirsiniz ve milletiniz karşısında şahidim olacaksınız.”

Atatürk’ün, Mudanya’da bulunan Franklin Bouillon’un 10.10.1922 tarihli telgrafına cevabı: “…Barış Konferansının yakın zamanda ve bilhassa bizzat bulunmak fırsatını verecek olan İzmir’de olmasını teminin ne kadar mühim olduğunu takdir buyurursunuz, İzmir’in toplantı yeri olmasını temin için bizzat Paris’te vuku bulacak çalışmanızın bir an evvel başlaması uygun olur, görüşündeyim.”

Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda konuşması: “Ordu vazifesini tamamlamıştır. Bundan sonra temini lâzım gelen sonuçlar diplomatik yolla hallolunacaktır!”

Atatürk’ün, saat 19.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık odasında Sovyet Elçisi Aralof’u kabulü ve görüşmesi (Görüşme esnasında icra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf (Orbay) Bey ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey de bulunmuştur).

1919 – Atatürk’ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya “Salih Paşa ile görüşme yeri olarak Amasya’yı tespit ettiklerini ve Heyet-i Temsiliye adına kendisi ile Rauf (Orbay) ve Bekir Sami (Kunduh) Beylerin bulunacağını” bildiren cevap telgrafı.

Atatürk’ün, İstanbul gazetelerinde yayımlanan duyurusu: “…Ferit Paşa Kabinesi’ne karşı resmî haberleşmelerin kesilmesi hususunda zorunlu olarak alınmış önlemler derhal kaldırılacaktır!”

Atatürk’ün, İstanbul Matbuat Cemiyeti Reisi Velit (Ebüzziya) Bey’in Tasvir-i Efkâr, Vakit, Akşam, Türk Dünyası ve İstiklâl gazeteleri adına 9 Ekim 1919 tarihli telgrafla sorduğu sorulara cevapları: “…Bugünkü hükümetin iç ve dış siyasetimizi iyi idareye muktedir olup olmadığı hakkında şimdilik kesin bir şey söyleyemeyiz; bunu uygulama gösterecektir.”

İstanbul’da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck’in, İngiltere Dışişleri Başkanı Lord Curzon’a gizli raporu: “.. .Anadolu’daki millî hareketin baskısıyla Ferit Paşa Hükümeti’nin istifa ettiği. Mustafa Kemal’in karşısında İngiliz Arslanı’nın prestijinin sarsıldığı. Mütarekeyi imzalayan Türkiye’nin yerine bugün bambaşka bir Türkiye’nin doğduğu ve bu yeni Türkiye’ye barış şartlarını zorla kabul ettirmenin kolay olmayacağı.”

(Visited 18 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 10.10.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 329 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 10 Ekim - October orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAn'ı Yaşamak Sonraki MakaleAtatürk Günlüğü - Today | 2 Ekim - October

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz