Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 1 Ocak – January


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 01.01.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1856 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


1 OCAK – JANUARY 1
Tarihte Bugün – Today in History


Mustafa Kemal, Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde
(Ocak 1905)

1938 – Atatürk’ün, yeni yıl nedeniyle kendisine gönderilen kutlama telgraflarına Anadolu Ajansı aracılığıyla açık teşekkürü.

Atatürk’ün, gece saat 23.45’de -o günlerde ağır bir grip geçirmekte olan- İsmet İnönü’ye mektubu: “Benim sevgili dostum, kardeşim, aziz evlâdım! Dün akşam yeni yıl tebrikini aldım, çok duygulandım. Derhal Başyaverimle, senin hakkındaki sarsılmaz kardeşlik ve arkadaşlık hislerimle tebriklerimi bildirdim. Bu defa biraz uzunca süren rahatsızlığın, senden ziyade beni üzdü. Zaman zaman, seni yatağında ziyareti düşündüm; rahatsız olmandan sakınarak bunu dolaylı yaptım. Artık iyisin! Yakın aldığım haberler, bunu doğrulamaktadır. Tekrar yeni senenin, senin, benim ve bütün Türk milletinin huzur, sükûn ve parlaklıklar ile karşılaşacağının müjdesi gibi gördüğümü, size ulaştırıyorum. ..Derin muhabbetle, sarsılmaz kardeşlik, arkadaşlık hisleriyle gözlerinden öperim”


Şark Demiryolları, Türk idaresi tarafından işletilmeye başlandı.

1936 – Miladi ilk Yılbaşı tatili yapıldı.

31 Aralık günü Yılbaşı akşamıyken, 1 Ocak günü tatil günleri arasına alınıyor ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanmaya başlanıyor.

Bakınız, Ölçüler Ve Takvim Reformu | 1 Nisan 1931 – 26 Aralık 1925

(1925 – Uluslararası saat ve takvim’in kullanımı TBMM’de kabul edildi).

1 Ocak 1926’dan itibaren cumartesi günleri öğleden sonra başlamak üzere pazar günü tatil ilan edildi (Yılbaşı günü hâlâ tatil değildi, kutlanıyor ama tatil günleri arasına alınmıyordu). 1935’te çıkarılan yasayla o senenin yılbaşından itibaren 1 Ocak günü tatil ilan edildi.

İzmir’de “Kültür Park”ın temeli atıldı.


1935 – Atatürk’ün, gece İsmet İnönü’nün köşküne gidişi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüşü.

İstanbul Rıhtım Şirketi devletçe alındı.

1934 – Ölçüler Kanunu yürürlüğe girdi.

Türk İnkılabı dersleri (Yüksek Tahsilde) başladı.

1931 – Menemen’de şeriat isteyenlerin yargılanması için Korgeneral Mustafa Muğlalı başkanlığında bir Divan-ı Harp kuruldu. (Menemen’de 23 Aralık 1930’da yedek subay öğretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü).

1929 – Millet Mektepleri açıldı.

Yeni harfleri ve bu harflerle yazıyı halka öğretmek üzere, daha önce talimatnamesi kabul edilen Millet Mektepleri açıldı.

Anadolu demiryolu hattı ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi.

1925 – Atatürk’ün, Lâtife Hanımla beraber saat 17.00’de trenle Ankara’dan Konya’ya hareketi.

1923 – Claude Farrere’in, Atatürk’e telgrafı: “Lâkin, zât-ı devletinizin şurasını bilmelerini arzu ederim ki bütün Fransız milletinin kalbi, tıpkı benim kalbim gibi sizinle beraberdir. Bütün kalbimle ve bütün sadakat ve samimiyetimle zât-ı devletinize bağlıyım Paşa Hazretleri.”

1920 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın, Atatürk’e, bir grup milletvekilinin yazılı isteklerini bildiren telgrafı: “…Şu sırada bazı milletvekillerinin Ankara’ya davet edilmeleri, Meclisin süratle açılmasına engel olacaktır. …Davet edilme yanlış yoruma meydan verecek, içeride ve dışarıda itimatsızlık doğuracaktır. …Ankara’da toplanan kişilerin hemen İstanbul’a dönmeleri için duyuru yapılması beklenilmektedir.”

1919 – İngilizlerin Antep’i işgali.

1918 – Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki heyetle beraber İstanbul’a dönmek üzere akşam Berlin’den trenle hareketi.

1912 – 1 Ocak 1912 Tarihinde Bingazi’de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı’nı deruhte etmiştir.

1909 (Ocak başı) – Atatürk’ün Bingazi’den Selânik’e dönüşü.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 01.01.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1856 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 1 Ocak - January orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Hukuk] Türk Ticaret Kanunu | Yeni Türk Ticaret Kanunu; 1 Temmuz 2012 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girecek Olan Kanun Sonraki MakaleBrisbane'de Gün Batımında Güneş Tutulması | Günün Gökbilim Görüntüsü - 1 – 31 Mayıs 2014

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz