Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 1 Eylül – September


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 01.09.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1537 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


1 EYLÜL – SEPTEMBER 1
Tarihte Bugün – Today in History


1 Eylül 1928’de harp sahalarını gezen Atatürk
Çanakkale’de şehitlerimize yakışır bir anıt yapılmasını istemiş

1 Eylül 1924 – Bursa1 Eylül 1925
Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı
Kastamonu seyahati dönüşü Çubuk’ta karşılayanlarla

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal,
Kastamonu’dan Ankara’ya dönüşünde kendisini karşılayanlarla
(1 Eylül 1925)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal,
Kastamonu’dan Ankara’ya dönüşünde kendisini karşılayanlarla
(1 Eylül 1925)


1 Eylül 1925
Şapka İnkılabının sonrasında İstanbullu gazeteciler ile birlikte

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu’dan dönüşünde Ankara’da
(1 Eylül 1925)

1937 – Atatürk’ün, akşam Sarıyer’de Canlıbalık Gazinosu’na gelişi ve yemeği burada yemesi.

1933 – Denizyolları İşletmeleri, devlet tekeline alındı.

Atatürk’ün, akşamüzeri Yalova’dan motorla Büyükada Yat Kulübüne gelişi, gece tekrar Yalova’ya dönüsü.

1930 – Atatürk’ün, demiryolunun Sivas’a ulaşması nedeniyle Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’ya telgrafı: “…Demiryolu ağının Sivas’a ulaşması münasebetiyle bu sahada da elde edilen parlak başarı, milletin yüksek anlayış ve kabiliyetinin ve başkanı bulunduğunuz Hükûmet’in takdire değer çalışmasının eseridir.”

1929 – Okullarda Arapça ve Farsça dersleri Maarif Vekaleti tarafından kaldırıldı.

1925 – Atatürk’ün, Kastamonu gezisinden Ankara’ya dönüşü, devlet büyükleri tarafından ellerinde şapka olduğu halde karşılanışı ve karşılayıcıları şapkasıyla selâmlaması.

Birinci Tıp Kongresi Ankara’da toplandı.

1922 – Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Savaşı‘nın kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!

Başkumandanlık Meydan Muharebesi, Afyon’a bağlı Dumlupınar köyü yakınında 30 Ağustos 1922‘de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen çatışma. Diğer adı Dumlupınar Meydan Muharebesidir. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için Başkumandanlık Meydan Muharebesi olarak anılır. Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir Türk zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıldönümü Türkiye’de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır.

Kurtuluş Savaşı’nın son evresi 26 Ağustos 1922‘de başlayan Büyük Taarruz ile açılmış ve 9 Eylül 1922‘de İzmir’in Yunan işgalinden kurtarılmasıyla sonuçlanmıştır.

1922 – Büyük Taarruz’un yedinci gününde Mustafa Kemal emrini verdi: “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!..”

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Ordusu’na beyannamesi:

“Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin zihinsel güçlerini, kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR. İLERİ!”

Atatürk’ün, Türk milletine bildirgesi: “Zalim ve mağrur düşman ordusunun esas unsurları, akıllara dehşet verecek kesinlikle imha edildi. Milletin rey ve iradesine dayanan her işin sonucu, millet için hayır ve mutluluk olduğu açıktır.”

Atatürk’ün, ordu hakkındaki sevgi ve güvenini bildiren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne cevabı: “…Bu selâm ve güvenden duygulanan ve en kıdemsiz erden komutanlarına kadar en yüksek azim ve imanla savaşan ordunun, bağımsızlığımızın savunulması uğrunda namus gereğini yerine getireceğini temin ederim.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı Adnan (Adıvar) Bey’in, cephede bulunan Atatürk’e telgrafı: “Bu telgrafı Valide Hanımefendi’nin yatağının yanında yazıyorum. Kendileriyle beraber hepimiz mesuduz. Sağlıkları, kazandığınız zaferden bir kat daha iyileşmiştir. Milletin derdine çare bulucu olurken, bu muhterem kadının hastalığına da çare oluyorsunuz.”

Gediz ve Seyitgazi’nin kurtuluşu.

1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (Sakarya Zaferi 23 Ağustos-13 Eylül 1921).

Türk birlikleri Çaldağı’nı ele geçirdi ama Yunanlılar karşı saldırıyla kaybettikleri mevzileri geri aldı. Türk kuvvetleri Polatlı yakınlarına doğru çekildi.

Mustafa Kemal hükümet merkezinin Kayseri’ye taşınmasını emretti.

Urfa’nın Suruç ilçesinde yapılan mitingde Kürtlerin ordunun zaferi için herşeyi yapabilecekleri dile getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın, Atatürk’e, Meclis’in orduya güvenini ve teşekkürlerini bildiren telgrafı.

Atatürk’ün, Sakarya cephesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne telgrafı: “…En yüksek azim ve imanla muharebe eden ordunun, bağımsızlığımızın savunulması uğrunda namus gereğini yerine getireceğini temin ederim.”

1918 – Atatürk’ün, Nablus’taki 7. Ordu Karargâhı’na gelerek komutayı ele alması.

1915 – Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndaki üstün başarılar nedeniyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası” verilişi.

(Visited 2 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 01.09.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1537 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 1 Eylül - September orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk Şiirleri : Anıttepe'de Toplanmış Türkiye'min Tepeleri | Mahmut Alptekin Sonraki MakaleTarihte Bugün: 27 Aralık | (1919) - Mustafa Kemal Ve Heyet-İ Temsiliye Üyelerinin Ankara'ya İlk Gelişi

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz