Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

8. Sınıflar İçin Bilgi Yarışması Soruları


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 19.01.2010 tarihinde matem40 tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 6357 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


BİLGİ YARIŞMA SORULARI – 8

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük “inmek” sözcüğünün karşıtı olarak düşünülemez?


A) Uçak bu sabah havalandı.

B) Jokeyler atlarına bindiler.

C) Yüksel, gökyüzünün üst katlarına değin!


D) Çıktım en kutsal mertebeye.

2) Aşağıdakilerden hangisi kendi atomları arasında kimyasal bağ oluşturmaz?

A) Argon B)İyot C)Brom D) Klor

3) Atatürk’ün askeri idadiyi bitirdiği manastır günümüzde hangi ülkededir?

A) Yunanistan B) Makedonya C)Bulgaristan D)Arnavutluk

4) It ___________ just ___________. Take your umbrella wiht you.

A) Has / started rain


B) Has / stardet to rain

C) —– / started to rain

D) Have / starded rain

5) Kabe’nin etrafında usulüne göre 7 kez dönmeye ne denir?

A) Tavaf B) Vakfe C) Say D) Mina

6) Bir koşuda 3.yarışmacıyı geçen kaçıncı olur?

A) 2 B) 3 C) 4 D)5

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “Anmasınlar adını candan anan dudaklar.”

Cümlesindeki “dudaklar” sözcüğünün kullanımına benzer bir kullanım vardır?

A) Senden kopardım çiçeklerin en solmazını.

B) Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!

C) Bu sorunları da çözecektir ülkem!

D) Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var?

8) Bir annenin 5 yaşında bir kızı, 2’şer yaşında ikiz erkek çocuğu olan annenin 4.çocuğunun erkek olma ihtimali nedir?

A) B) C) D)

9) Bir sıvının asit olduğunu aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirler?

A) mavi turnusol kâğıdının kırmızıya dönüşmesi

B) Elektrik akımını iletmesi

C)Yakıcı ve tahriş edici olması

D) Ele kayganlık hissi vermesi

10) Aşağıdaki illerden hangisi Atatürk hayattayken Türkiye cumhuriyetine bağlı değildir?

A) İzmir B) Hatay C) Ardahan D)Hakkari

11) My grandfather is ________ to play football.

A) Old enough B) to young C) too old D) young enough

12) Oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hastaların, bir yoksulun bir günlük yiyeceği kadar para vermesine ne denir?

A) Fitre B) Sadaka C) Fidye D) Zekat

13) Yüzü Doğu yönüne bakan bir kişinin sağ kolu hangi yönü gösterir?

A) Kuzey B) Güney C) Batı D) Kuzey Doğu

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soyut anlamlı bir sözcük somut anlamda kullanılmıştır?

A) Yıllardır garip kaldım kendi yurdumda.

B) O benim için bir Zümrüdüanka’dır.

C) Tek göz evde iki can bir arada yaşardı.

D) Al yanaklarından gözyaşı süzülüyordu nedense?

15) Kimyasal bağların oluşmasında hangi tanecik rol oynar?

A) Proton B) Elektron C)Nötron D) Atom çekirdeği

16) Anadolu kadınları müdafaayı hukuk cemiyeti hangi ilde kurulmuştur?

A) Sivas B) Kayseri C) Maraş D) Malatya

17) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal sayılır?

A) İstanbul B) Kudüs C) Mekke D) Medine

18) She is a _________ musician. She plays the piano very well.

A) Hard B) talented C) beautiful D) whole

19) 10 TL’lik banknotun arka yüzündeki dünya çapında tanınmış Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden olan ünlü Türk Matematikçisi kimdir?

A) Ali KUŞCU C) Cahit ARF

B) Ömer HAYYAM D) Pisagor

20) Aşağıdaki kelimelerin hangisini “el” kelimesiyle birleştirdiğimizde bir deyim elde edemeyiz?

A) Uzatmak B) Açmak C) Çıkarmak D) Kaldırmak

21) X metal ,Y metal, Z ametaldir.Verilen elementler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)X ile Y kovalent bağ yapabilir B)X ile Z iyonik bağ yapabilir

C) X ve Z elektron vermeye yatkındır D) X ve Y bileşiklerinde (-) yük kazanırlar

I.İkinci Meşrutiyet II.Temsil heyetinin kurulması III.Erzurum kongresi IV.havza genelgesi

22) Yukardaki gelişmelerin kronolojik Sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir

A) II,I,III,IV B) I,II,III,IV C) I,IV,III,II D) I,III,IV,II

(Visited 53 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 19.01.2010 tarihinde matem40 tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 6357 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

8. Sınıflar İçin Bilgi Yarışması Soruları orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleKarina Sütunu Ve Fıskiyeler | Günün Gökbilim Görüntüsü - 1 - 31 Ekim 2009 Sonraki MakaleMatlab Programı Detaylı Anlatım Dökümanları ve Üniversite Tezi

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz