Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü | 1839’da Ormancılık Hizmetlerinin Takibi İçin Ticaret Nezaretine Bağlı Bir Orman Müdürlüğü Ku..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 22.01.2012 tarihinde Hale tarafından, Yakın Dönem Türkiye Tarihi bölümünde paylaşılmıştır ve 1490 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü

Tarihçe


1839’dan Bugüne Tarihsel Gelişim

İlk kuruluşu 1839 yılında gerçekleştirilen Genel Müdürlüğümüzün tarihini öğrenmek ister misiniz?


Devletin ormancılık konusunu sistemli olarak ele alması Tanzimat Fermanı ile başlamış olup,1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü “ kurulmuştur. Fransa’dan getirilen ormancılık uzmanlarının yardımıyla 1857 yılında Orman Fakültesinin öğretime açılması, Orman Müdürlüğünün etkinliğini artırmıştır.

Ülkemizde teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından bu yana, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır.

Cumhuriyet döneminde 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeğe devam edilmiştir. Bu ara bazı kanun ve kararlar çıkarılarak uygulanmaya konulmuştur.

Atatürk’ün 1922 yılı Meclis açılış konuşmalarındaki:”Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir” buyuruları, ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla hükmü şahsiyete haiz katma bütçeli bir idare olarak kurulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır.

1950-1960 yılları arasında orman suçlarının affını sağlayan ve dolayısıyla orman tahribine hız kazandıran dört af kanunu çıkarılmıştır. Neticede bu kanunlar, orman suçlarının artması ile orman varlığımızın azalmasını ve verim gücünün eksilmesini süratlendirmiştir. Bu nedenlerle ve ormanların politik müdahalelere karşı korumak için Anayasa’ya orman ve ormancılığa ait hükümlerin konulması zorunlu olmuştur. Böylece ormanlarımız ve ormancılığımız milli öneme haiz anayasal bir mevzu olmuştur.


Bu Anayasal hükümler özetle, Devlet ormanlarının mülkiyetinin devir olunamayacağı, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağını, devlet ormanlarının kanuna göre devletçe yönetilip işletileceğini; ormanların korunması için Ormanlar içinde veya bitişiğinde yaşayan halkın kalkındırılması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler alınması hüküm altına alınmaktadır. .

1981 Anayasası da, aynı hükümleri ormanlar ve orman köylüsü ilişkilerine daha fazla önem vermek suretiyle muhafaza etmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılından itibaren Taşrada da teşkilatlanması sürdürerek önceleri Çevirge Müdürlükleri kurmuş, bu kuruluşlar Döner Sermayeli Revir Amirliklerine dönüşmüş ve bu amirlikler de 1945 yılından itibaren Devlet Orman İşletmeleri adını almıştır.

Devlet orman işletmelerinin sayısının artması sonucu 1951 yılından itibaren orman başmüdürlükleri kurulmaya başlanmış ve devlet orman işletmeleri bu baş müdürlüklere bağlanmıştır.

Orman Bakanlığı ilk olarak 1969 yılında kurulmuş olup, Orman Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş olarak Orman Bakanlığının bünyesinde yer almıştır. İlk Orman Bakanlığı varlığını 1981 yılına kadar sürdürebilmiştir. Bu tarihte Orman Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır. Ancak Orman Bakanlığının kapatılması sonrasında her geçen gün önemi artan ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar, Bakanlığın 1991 yılında yeniden kurulmasına yol açmıştır. Nihayet 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlıkları birleşerek Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuş, Orman Genel Müdürlüğü de kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçeli bir kuruluş olarak bu bakanlığın bağlı kuruluşu olmuştur.

Osmanlıca T.C. Ormanları Haritası

Osmanlıca T.C. Ormanları Haritası orijinal hali için,

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü web sitesi

(Visited 4 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 22.01.2012 tarihinde Hale tarafından, Yakın Dönem Türkiye Tarihi bölümünde paylaşılmıştır ve 1490 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü | 1839’da Ormancılık Hizmetlerinin Takibi İçin Ticaret Nezaretine Bağlı Bir Orman Müdürlüğü Kurulmuştur orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleBatı Edebiyatı Nedir? | Yunan Edebiyatı - Alman Edebiyatı - Amerikan Edebiyatı - Fransız Edebiyatı - İspanyol Edebiyatı - İngiliz Edebiyatı - İtalya.. Sonraki Makale[Geometri] Brocard Çemberi - Yedi Nokta Çemberi | Bir Üçgenin Çevrel Çemberinin Merkezi İle Simedyanı Arasındaki Doğru Parçasını Çap Kabul Eden Çember..

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz