Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 8001 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 14.06.2019 11:10

Babil İmparatorluğu | Babil Kralları – Tarihçe – Din – Yazı Ve Bilim – Babil Kulesi – Babil’in Asma Bahçeleri – Hammurabi


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 18.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 1214 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Babil İmparatorluğu

Babil


Babil, Mezopotamya’da, adını aldığı Babil kenti etrafında kurulmuş eski bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.

Batıda bilinen adı Babylon, Akadcadaki Babilu kelimesinin Yunanca varyantıdır. Kuran-ı Kerim’de şehrin ismi Babil olarak geçer.


Eski Ahitte Babil sözcüğü Babel şeklindedir. Bu sözcük Eski Ahit’te “kargaşa, karışıklık” şeklinde açıklanır. Akadca bāb-ilû sözcüğü Tanrı’nın kapısı demektir. Sümerce’de aynı anlama gelen sözcük Kadingirra’dır.

Tarihçe

Akadlar ve Sümerler’in toprakları üzerinde kurulmuş Babil, Sümerler’in Uruk kentinde başlangıçta sarayda hizmetçi olan Akad kökenli Kral Sargon’un, M.Ö. 23. yüzyılda sarayda iktidarı ele geçirmesi ile ortaya çıkmıştır. En ünlü kralları Hammurabi’dir.

Eski babil silindir mührü, Kral Şamaş’a bir hayvan sunuyor.

Zamanla imparatorluğun kuzey topraklarında yaşayan Akadlar, imparatorluğun son dönemlerine kadar kendi kültürlerini koruyabilmişken, Sami kökenli olmayan Sümerler tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Din


Babilliler,eski halkların çoğu gibi birden fazla tanrıya taparlar, tanrıları üzerine kuşaklar boyu anıtılan düşsel öykülere inanırlardı. Bunların çoğu Sümer kaynaklıydı. Evrenin ve insanların yaratılışını konu alan Sümer destanının kahramanı Gılgamış, ölümsüzlük otunu bulmak için yola çıkar ve bu arayış sırasında bin bir güçlükle karşılaşır. Serüven dolu yolculuğunun sonunda bulduğu otu, suların dibinden sinsice gelen bir yılan kayığından çalar. Bu öyküdeki ilginç yanlardan biri de Nuh Tufanı’nı anımsatan bir sel felaketinden söz etmesidir.

Sümer tanrılarının en büyüğü, Uruk kentinin tanrısı Anu, Babilliler’in en büyük tanrısı ise babil kentinin tanrısı Marduk idi. Babil efsanelerinde Marduk ejderha Tiamat ile dövüşüp onu yener. Yeri, göğü ve insanoğlunu yarattığına inanılan Marduk’un yeryüzündeki temsilcisi kraldı. Marduk dışında toprak, su, gökyüzü Güneş ve Ay tanrıları gibi tanrılara tapılırdı. Asurlular da büyük ölçüde Sümerler’in ve Babilliler’in dinleriyle tanrılarını paylaşıyorlardı. Ama, en büyük tanrıları adını imparatorluğun başkentine verdikleri Asur’du. Hem Babilliler hem de Asurlar’ın baş tanrıçası ise Eski Yunanlılar’ın aşk tanrıçası Afrodit’e çok benzeyen Iştar’dı.

Yazı ve Bilim

Sümer yazısı en eski yazıdı. Kil tabletleri, üstüne yazı yazdıktan sonra pişirirlerdi. Arkeolojik kazılar sırasında, bazıları 5000 yıllık olan binlerce tablet bulunmuştur. Ilk yazının işaretlerini resimler oluşturuyordu. Bu resimler yavaş yavaş, Babilliler’in ve Asurlular’ın kullandıkları çiviyazısına dönüştü. Bu yazı biçiminde, kavramları belirtmek için köşeli simgeler kullanılırdı. Bulunan tabletlerin üzerindeki yazılar din, matematik, yasalar, bilim ve başka konularla ilişkindir.

Babil Kulesi

“Ve Yahova ‘Bunların hepsi tek kavim’ dedi. Konuştukları dil aynı, giriştikleri işi yarıda bırakacağa benzemiyorlar. Gelin de toprağa inelim, dillerini ayıralım şunların; birbirlerini anlayamaz olsunlar.” Ve ademoğulları kentlerini kuramadılar. Oraya Bâbil dendi. Bâbil, yani karışıklık.” (Tevrat; Bu Ülke, 75.)

Pieter Briegel’in Babil kulesi resmi

Tevrat’a göre, Tufan’dan sonra hepsi aynı dili konuşan yeryüzündeki insanlar Babil ülkesindeki Şinar Ovası’na geldiler. Burada kuracakları kentte çok yüksek bir kule yapmaya giriştiler.

Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, Dünyanın Yedi Harikası‘ndan biridir.

Babil Kralları

Sumu-abumM.Ö.1894-M.Ö.1881
Sumu-la-ElM.Ö.1880-M.Ö.1845
SabiumM.Ö.1844-M.Ö.1831
Apil-SînM.Ö.1830-M.Ö.1813
Sin-muballitM.Ö.1812-M.Ö.1793
HammurabiM.Ö.1792-M.Ö.1750

Hammurabi (d. M.Ö. 1810? – ö. M.Ö. 1750) Babilin altıncı kralıydı. Hammurabi, Sümer ve Akkadları fethederek, Babil İmparatorluğu’nun ilk kralı olmuştur. Böylece Babillerin Mezopotamya üzerinde hegemonyasını kurmuştur.

Günümüzün Irak sınırlarında bulunan bölgede, Fırat ırmağının kıyısında kurulu Babil’in o dönemdeki kent devletinin altıncı kralı olan Hammurabi, ülkesini M.Ö. 1792 ila M.Ö. 1750 yılları arasında yönetti. M.Ö. 1770 yılında kurduğu Babil İmparatorluğu Fırat ve Dicle ırmaklarının arasında kuzeyde de Ninova’ya kadar ulaştı.

Komşuları Larsa, Mari, ve Asur ile 30 yıl boyunca savaştı ve İran körfezinden Diyarbakır’a ve Zagros’dan Batı çöllerine kadar uzanan bir imparatorluk yarattı. Hakimiyetindeki toprakları merkezi bir sistemle yönetti. Resmi yazışma düzenini kurdu. İktidarı süresince kendini tanrılaştırdı ve “kralların tanrısı” olarak ilan etti. Erkeklerin varis olabileceği mutlak monarşi kurdu, ve bu dönemde Babil ülkesinin tanrısı Marduk Sümer-Akkad topluluklarının yüksek tanrılarından biri oldu.

Yürürlükteki yasaları sisteme bağlamasıyla Hammurabi Kanunları Dünya tarihinin yasalarını temsil etti. 282 madde halinde taş sütunlara yazılan bu yazıtlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökme dönemine girmesiyle 1901-1902 yıllarında Fransız araştırmacılar tarafından keşfedilmiş ve Louvre müzesine taşınmıştır. Bu kanunlara göre; köleler ve hür insanlar arasındaki farklılıklar belirtilmiş, hür insan olmayanlara kısas kanunu (hırsızlık yaparsa elinin kesilmesi vb.) da başta olmak üzere evlilik gibi konularda günümüzde hala bazı toplumlarda uygulanan kanunlar bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Babil steli, Louvre Müzesi

Samsu-IlunaM.Ö.1749-M.Ö.1712
Abi-EshuhM.Ö.1711-M.Ö.1684
Ammi-DitanaM.Ö.1683-M.Ö.1647
Ammi-SaduqaM.Ö.1646-M.Ö.1626
Samsu-DitanaM.Ö.1625-M.Ö.1595


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 18.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 1214 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 3 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Babil İmparatorluğu | Babil Kralları - Tarihçe - Din - Yazı Ve Bilim - Babil Kulesi - Babil\'in Asma Bahçeleri - Hammurabi orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Kimya] Aldehitler (CnH2nO) | Moleküllerinde Karbonil Grubunu Bulunduran Bileşikler - Aldehitler'in Yapısı - Benzenkarbaldehit Sonraki MakaleOsmanlıdan Günümüze İsyanlar | Türk İstikal Harbi Sırasında Meydana Gelen Ayaklanmalar - Cumhuriyet Döneminde Meydana Gelen Ayaklanmalar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz