Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – SBF | Bölümler – İletişim Bilgileri – Mülkiye Mektebi


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 02.04.2009 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1738 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – SBF

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye’de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. Fakültemizin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.


Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Fakültemiz bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Atatürk’ün isteğiyle Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.


1955 yılında Fakültemiz kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Fakültemizde 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

Fakültemiz, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanununca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, Fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:

* Uluslararası İlişkiler
* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
* İktisat
* Maliye
* İşletme
* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ ne geçmiştir.

Bugün için, Fakültemizin altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (34 profesör, 25 doçent, 25 yardımcı doçent, 74 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 4 uzman) ve 69 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Fakültemiz mezunları ki MÜLKİYELİLER olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Fakültemiz mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Fakültemiz, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.


İletişim Bilgileri

Web: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Telefon: (0 312) 595 12 00
Faks: (0 312) 319 77 36

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 02.04.2009 tarihinde Hale tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 1738 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 5 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF | Bölümler - İletişim Bilgileri - Mülkiye Mektebi orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleYalın Üretim (Lean Production) Hakkında Detaylı Araştırma - 110 Sayfa Sonraki MakaleLâkin Geçilmez Çanakkale Boğazı | Hiç Değişmez Bu Yazı, Dünyada Her Yer Geçilir Belki, Lâkin Geçilmez Çanakkale Boğazı..

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz