Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Sevgi ve Merhameti İle İlgili Hadisler


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 25.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 27631 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


” (Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik ”
( Kuranı Kerim: 21/107 )

Ebu Hureyre’nin rivayetine göre bazı insanlar Rasulullah’a@ gelerek müşriklere beddua etmesini rica ettiler. Bunun üzerine Rasulullah hırsla, ” Ben dünyaya beddua etmek için gönderilmedim; ben yalnız rahmet olarak gönderildim’ buyurmuştur. Ebu Hureyre’nin başka bir rivayetine göre Rasulullah@ şöyle demiştir: ” İnanmadıkça Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de inanmış (mümin) olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim:Kendi aranızda herkese selam veriniz’


Yine Ebu Hureyre’nin rivayetine göre Rasulullah@: ” Müminlerin birbirine karşı göstereceği altı hususiyet vardır. Bunlardan sonuncusu, bir müslüman hapşırdığında ‘Allah’ın rahmeti üzerine olsun (Yerhemükullah)’ denmesi, müslümanın yüzüne karşı veya gıyabında samimi davranılmasıdır demiştir”

Allah Resulü Muhammed@ örnek şahsi hayatıyla sevgi ve merhameti öğretmiştir. Cabir b. Abdullah’ın rivayetine göre Rasulullah : ” Allah, başkalarına merhamet etmeyene merhamet etmez ‘ buyurmuştur

Ebu Musa el-Eşari’nin rivayetine göre Rasulullah@ : ” Müminler parçaları birbirini tamamlayan bina gibidir’ buyurduktan sonra parmaklarını iç içe sokarak, ” Cennet’te bulunanlar üç kısımdır. Biri: Merhamet sahibi, akraba ve müslümanlara müşfik olandır ‘ demiştir.


Abdullah b. Amr’ ın rivayet ettiğine göre Rasulullah c şöyle demiştir: ” Merhametli olanlar, Rahim olanın göstereceği rahmete mazhar olurlar. Siz dünyadakilere merhamet gösterirseniz, Rabbiniz olan Allah da size merhamet gösterecektir’ İbni Abbas’ın rivayetine göre Rasulullah@: ” Küçüklerimize merhamet büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir ‘ buyurmuştur ( Siret Ans. 1/51, Mişkat’den )

Münafıklar ve Medine yahudileri, Rasulullah@ ve onun getirdiği dini küçük düşürmek için azami gayret sarf etmiş ve hatta İslam düşmanlarıyla birlikte, yeni kurulmuş olan Medine Devleti’ni yıkıp liderini öldürmek için planlar yapmışlardır. Rasulullah onlara yine de merhamet göstermiş ve hiçbir zaman sertlikle muamele etmemiştir. Hz. Ömer’in rivayet ettiğine göre, Rasulullah şöyle demiştir: ” Allah’ın kulları arasında ne peygamber, ne de şehid olan, fakat Kıyamet Günü’nde Peygamberler ve şehidlerce arzu edilen insanlar vardır” Rasulullah ‘a kimler olduğu sorulduğunda, ” Allah Rızası için birbirini seven ve akraba veya ortak mülk sahibi olmadığı halde birbirine hediye verenlerdir ‘ dedikten sonra şu ayeti okumuştur:” İyi bilin ki Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de ( 10: 62 )

Ebu Zerr’in rivayetine göre: Cennet’te üzerinde açık kapılı yıldız gibi parlayan zümrüt odaların bulunduğu yakut sütunlar vardır diyen Rasulullah ‘a orada kimlerin oturacağı sorulması üzerine: ” Allah için birbirini seven, Allah için bir arada oturan ve Allah için birbirini ziyaret edenler’ cevabını vermiştir.” ( Siret Ans. 1/51, Mişkat’den )

” İyilik ve kötülük bir değildir. Sen fenalığı en güzel şekilde sav. 0 zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sıcak bir dost oluvermiştir ” (41: 34)

Allah Resulü’nün@ başka bir büyük hasletlerinden birisi de, şahsi sebeplerden ötürü hiç kimseden intikam almaması ve azılı düşmanlarını dahi affetmesidir. Hz. Aişe’nin söylediğine göre Rasulullah, kimseden kendi namına intikam almamıştır. Yine Hz. Aişe’nin anlattığına göre, Rasulullah@ , hiçbir zaman yakışıksız veya müstehcen sözü ağzına almaz, sokakta yüksek sesle konuşmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, buna karşılık bağışlar, affederdi. Kureyşliler onu tekdir ettiler, alay ettiler, hakir gördüler, sataştılar, saldırdılar, sövdüler. Medine’ye hicret ettiğin de Rasulullah ‘ı öldürmeye çalıştılar. Ona karşı birçok savaş açtılar. Fakat o, 10.000 kişilik bir orduyla Mekke’ye muzaffer olarak girdiğinde hiç kimseden intikam almadı. Herkesi affetti. Birçok savaşta yer alan can düşmanı Ebu Süfyan ve evinde bulunanlar dahi bağışladı.

Resulullah’ın@ İslam’a davet gayesiyle şehirlerini ziyaret ettiğinde onu taşlatan Taif in önderleri de affedilmiştir. Medineli münafıkların lideri Abdullah b. Ubey de bağışlandı ki o, hayatı boyunca Rasulullah@ ve İslam’a karşı çalışmış, dinine engel olabilme amacıyla Rasulullah’ın@ itibarını düşürmek yolunda her fırsatta tevessül etmiştir Uhud Savaşında 300 taraftarını geri çekerek müslümanların adeta belkemiğini kırmıştır

İslam Peygamberi ve müslümanlara karşı hasmane hareket ve entrikalara girişmişti Rasulullah’ın hanımı Hz. Aişe hakkındı iftira atarak Rasulullah’ı@ yandaşlarıyla birlikte gözden düşürmek amacıyla “ifk’ hadisesini ortaya atan da oydu. Allah, Kur’an’da cevap vermektedir: ” 0 yalan haber uyduranlar içinizden bir güruhtur. Bunu kendiniz için kötü sanmayınız. Bilakis o sizin için hayırlı olmuştur. Onlardan her birine kazandığı günah ( karşılığı ceza ) vardır. İçlerinden elebaşılık yapana da büyük azap vardır.” ( 24:11 )


Esved oğlu Habir de İslam’ın ve Resulullah’ın@ azılı düşmanlarındandır. Resulullah’ın@ kızı Zeyneb’e acı çektirmiştir.. Zeynep hamileydi ve Medine’ye hicret ediyordu. Mekkeli müşrikler ona engel oldular ve Esved oğlu Habir, Zeyneb’i kasten aşağıya attı. Zeyneb fena yaralanmıştı ve çocuğunu düşürdü. Habir bunun gibi pek çok suç işlemişti. Mekke’nin fethinden sonra İran’a kaçmak istediyse de, daha sonra Resulullah’a@ geldi. Resulullah’@ onu affetti.

Düşmandan intikam almak normal olarak görülen tabii bir uygulamadır. Fakat Peygamber@ hiçbir zaman intikam almamıştır. Bütün düşmanlarını affetmiş, onlara şeref ve değer vermiştir. Rasulullah@: ” Rabbim bana, intikam alacak gücüme rağmen düşmanlarımı affetmemi; benimle ilişkisini kesenle görüşmemi ve beni mahrum bırakana vermemi emretmiştir’ demiştir. Rasulullah risalete kadar dahi hiç intikam peşinde koşmamış, aksine dua etmiş ve affetmiştir. (9: 84); fakat peygamberliğinden itibaren düşmanlarına beddua bile etmemiştir.

Uhud savaşında dört dişi kırılmış, baş ve yüzünden yaralanmıştı. Ashabı keder ve hırs içindeyken ondan düşmanlarına beddua etmesini istemişlerdi. Onlara da, insanlara beddua etmek için değil, Allah’ın yoluna davet için gönderildiğini ifade etmiştir. Ve kendisini anlamayan halkının affı için Allah’a dua etmiştir. Zalimlerin, Kureyşlilerin saldırıları tahammül sınırını aştığı zaman ashabı Resulullah’dan @ onlar için beddua etmesini rica ettiklerinde Rasulullah şöyle dua etmiştir: ” Ey Allah’ım! Halkımı affet, çünkü onlar cahiller

Hamame, müslüman olunca Medine’den, Mekke’ye göndermekte olduğu tahılı kesti. Mekke’nin tahıl üretimi olmadığından tamamen onun gönderdiği tahıla bağlıydılar. Bu durum Mekkeliler için büyük bir tehlike ifadesiydi. Bizar ve şaşkınlık içinde Resulullah’a başvurdular. Rasulullah@, Hamame ye mektup yazarak Mekke’ye tahıl gönderilmesinin devamını sağladı. Oysa onlar, Mekke’de üç yıl müslümanlara boykot uygulayan, tek bir tahıl tanesi geçmesine izin vermeyenlerin bizzat kendileriydi. Ama o bütün bunları unuttu. Kendine ve diğer müslümanlara karşı işledikleri suçları ve yaptıkları zulmü affetti.

( siret Ans. 1/54 )

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 25.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 27631 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed\'in Sevgi ve Merhameti İle İlgili Hadisler orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTaş Atan Çocuklar | | Orhan Afacan Sonraki MakaleBedeniniz Sizi Ele Veriyor! | Bedeniniz Sağlık Sorunlarınız Hakkında İpuçları Veriyor

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz