Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Mutediliği İle İlgili Hadisler


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 25.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 20956 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Allah’ın Resulü Muhammed@ hayatının her adımında tam bir itidal örneğiydi. İnsanlara, harcama yaparken kendi imkânları dâhilinde kalmalarını, ne müsrif olmalarını, ne de kendilerini her şeyden mahrum bırakmalarını tavsiye ederdi. Mallarından bir şey isteyene verilmesini öğütlemiştir: ” Elini boynuna bağlama ( cimri kesilme) , tamamen de açma ( tutumsuz olma ), yoksa pişman olur, açıkta kalırsın’ ( 17: 29 ).

Rasulullah@ insanlığa iki aşırı uç olan savurganlık ve cimrilik arasında itidalin altın kuralını vermiştir; ne normal masraf ve hayır harcamaların da aşırı gitmek, ne de bunları cimrice çok kısmak. Bu kuralı hayatlarında uygulayan insanlar övülmüştür: “Onlar, harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik; ikisi arasında orta bir yol tutarlar ‘ ( 25: 67 ).


Rasulullah@, kendi hayatıyla bu itidal kuralını yerken, giyinirken ve ibadet ederken göstermiştir. Abdullah b. Amr b. el-As’ın anlattığına göre, kendisini tamamen ibadete hasretmeye, gündüzleri oruç tutup, geceleri Kur’an okumaya karar vermiştir. Babası onu genç bir kadınla evlendirmişti. Bir gün, babası, gelinine oğlu hakkında sordu. Gelini de: “Çok takva sahibi bir insan, ne uyumak için yatağına gelir, ne de kimseyle ilişki kurar ‘ deyince, Abdullah’ın babası oğluna çok kızmış ve onu çok iyi bir kadınla evlendirdiğini, onunsa kadını ihmal ettiğini söylemiştir. Fakat bunun sebebi ibadete olan iştiyakı idi. Babası, Abdullah’ı Resulullah’a@ şikayet etti. Bunun üzerine Rasulullah@, Abdullah’a şöyle dedi: ” İşittiğime göre her gün oruç tutup, bütün geceyi de ibadetle geçiriyormuşsun ‘ Abdullah doğru olduğunu söyleyince Rasulullah@ şöyle buyurmuştur: ” Böyle yapma, fakat bazı günler tut, bazen da ye; geceleri ibadet et, uyu da. Çünkü sizde vücudunuzun da hakkı vardır; gözünüzün de hakkı vardır; uykusuzluk onları zayıf düşürür; hanımınızın, çocuklarınız ve akrabalarınızın da üzerinizde hakları vardır’ ( Mişkat )

Benzer bir hadis de, Buhari tarafından nakledilmiştir. Ashab’dan bazıları Rasulullah’a@ gelerek kendilerini sadece ibadete hasredip, ibadetle meşgul olacaklarını söylemişti r ; biri bütün gece namaz kılacağını; başkası hiç ara vermeden, devamlı oruç tutacağını, diğeri de hiç evlenmeyeceğini ve kadınlara yaklaşmayacağını söylemiştir. Bunun üzerine Rasulullah@ şöyle demiştir: ” Allah’a andolsun ki, içinizde Allah’tan en fazla korkan ve ona karşı sorumluluklarını en fazla bilen benimdir. Fakat, ben dahi bazı günler oruç tutar, bazı günler ise tutmam. Gündüz oruçlu olduğu gibi, gece de namaz kılarım; kadınlarla da evlenirim. Benim yolumu beğenmeyenin benimle de bir ilgisi yoktur’

Enes’in rivayetine göre, Rasulullah@ şöyle demiştir: ” Kendinize karşı zalim olmayınız. Bazı kavimler, kendilerine karşı aşırı gittikleri için Allah onları cezalandırmıştır. Onların kalıntılarını kilise ve manastırlarda görebilirsiniz’ Rasulullah@, inzivaya çekilip normal dünyevi zevklerden mahrum kalmayı yasaklamıştır. Sürekli tek başına ibadet etmeyi de hoş görmemiştir. 0, insanlara her insan gibi yaşamalarını söylemiştir. Çünkü Allah’a hizmet bu dünyanın dağdağa ve telaşesi içindedir. İnsanların içine karışmayı ve onlar arasında kendilerini düzene sokmalarını, böylece günahlara karşı durmayı ve gerektiğinde büyük güçlükler karşısında Adalet ve Hak savaşı vermeyi öğrenmelerini söylemiştir. ( Mişkat )


Ebu Hureyre, Rasulullah’ın@, şöyle dediğini rivayet etmiştir: ” İnsanı kurtaracak üç şey vardır. Mahvedecek de üç şey vardır. Kurtaracak olanlar gizli, aşikâr Allah korkusu, hoşuna gitse de gitmese de doğruyu söylemek ve zenginken de, fakirken de aşırı gitmeyip itidal üzere olmaktır’ Yine Ebu Hureyre Rasulullah’ın@, şu mealde sözlerini nakletmiştir: ” Din kolay bir yoldur. Kim aşırı giderse ondan sapmış olur. Bu yüzden doğru yolu takip edin. En iyi şekilde onu yaşayarak Allah’ın rızasına kavuşun’ İbni Abbas da Rasulullah’ın @, şöyle dediğini rivayet etmiştir: ” Peygamberliğin yirmi beşte biri iyi ahlak, mutedil olmaktır’ Yine rivayet edildiğine göre Rasulullah@, şöyle buyurmuştur: ” İtidal, amellerin en güzelidir ( Mişkat )

Rasulullah@, peygamber ve Medine Devleti’nin, başkanı olmasına rağmen mutedil bir hayat yaşamıştır. Hayatın normal zevklerini tatmış, normal bir insan gibi evde ve dışarıda çalışmıştır. Özel ve sosyal hayatında Hak ve Adalet ilkelerini desteklemiş ve hayattaki aşırılıklardan kaçınmıştır. Mekke’de bir tüccar ve Medine’deki devlet reisi olarak tüm hayatında sadelik hâkimdi. Bütün ömrünce, ifrat ve tefritten sakınmış ve şahsi hayatıyla ashabına ve tüm insanlığa da benzer bir mutedil hayat yaşamaları için örnek olmuştur.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 25.11.2007 tarihinde Erkan tarafından, Dinimiz İslam | İslam Büyükleri bölümünde paylaşılmıştır ve 20956 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Ahlak-ı Nebi] Peygamberimiz Hz. Muhammed\'in Mutediliği İle İlgili Hadisler orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakalePeygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sünnetleri | Sünnet Nedir? Sünnetin Çeşitleri Sonraki MakaleKnew the odds of getting to the NHL were slim

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz