Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

2008 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Sahiplerini Buldu | Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülü ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü Sahipleri..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 24.07.2008 tarihinde Erkan tarafından, Bilimsel Gelişmeler - Sosyal ve Fen Bilimleri bölümünde paylaşılmıştır ve 1454 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


TÜBİTAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2008 yılında 3 Bilim Ödülü, 18 Teşvik Ödülü ve 1 TÜBİTAK Özel Ödülü verilmesine karar verildi. Bu yıl Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

TÜBİTAK “Bilim” ödülünü almaya layık görülen bilim adamları şöyle:


Temel Bilimler Alanı:
Prof. Dr. Metin Gürses (Bilkent Ü. Matematik BÖlümü): “Matematiksel Fizik alanında Einstein Alan Denklemlerinin Çözülebilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Prof. Dr. Mehmet E. Şengün Özsöz (Ege Ü. Eczacılık Fakültesi): “Biyolojik madde algılayıcı sensörler (biyosensörler) alanında elektrokimyasal enzim ve DNA biyosensörleri geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

Sosyal Bilimler Alanı:
Prof. Dr. Mehmet Baç (Sabancı Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi): “Mikroekonomi alanında kurumlarda yolsuzluk ve rüşvet gibi yetkilerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik denetim, ödül ve ceza sistemi tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

TEŞVİK ÖDÜLLERİ
TÜBİTAK Teşvik Ödüllerini alanlar da şunlar:


Temel Bilimler Alanı:
Doç. Dr. Cemsinan Deliduman (İTÜ Fizik Bölümü): “Teorik yüksek enerji fiziği alanında sicim kuramı, konformal alan kuramı ve takassız geometri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. Ersin Göğüş (Sabancı Ü. Mühendislik Fakültesi): “Astrofizik alanında nötron yıldızı, kara delikler ve gama ışını patlamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. Ali Kaya (Boğaziçi Ü. Fizik Bölümü) : “Süpersicim/M teorileri alanında sicim/zar gazları kozmolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Yrd. Doç. Dr. Alper Kiraz (Koç Ü. Fizik Bölümü) : “Optik alanında optik mikrokovukların spektroskopik incelenmesi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

Mühendislik Bilimleri Alanı:
Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu (Boğaziçi Ü. Kimya Mühendisliği): “Heterojen kataliz alanında katalitik hidrojen üretimi ve değerli hidrokarbonların/olefinlerin katalitik yolla eldesi için katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Prof. Dr. Orhan Aydın (KTÜ Makine Mühendisliği): “Makine Mühendisliği alanında mikroelektromekanik sistemlerde (MEMS) akış ve ısı geçişi, kapalı ortamlarda doğal ve karma taşınım, kurutma ve enerji depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. Ş. İlker Birbil (Sabancı Ü.) : “Endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri alanında, üretim planlama ve envanter kontrol ile yöneylem araştırması -özellikle global eniyileme- konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Prof. Dr. Tuğrul Dayar (Bilkent Ü. Bilgisayar Mühendisliği): “Başarım modellemesi alanında oluşturulan seyrek ve Kronecker gösterimli büyük Markov zincirlerinin dolaylı yöntemlerle başarım değerlerinin hesap edilmesi ve rassal karşılaştırma yöntemiyle başarım değerleri üzerinde sınırlar bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. A. Arif Ergin (Gebze YTE Elektronik Mühendisliği): “Hesaplamalı Elektromanyetik alanında Zamanda Adımlama Metodu, bu metodun hızlandırılması ve Fiziksel Optik yöntemi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. İsmail Koyuncu (İTÜ İnşaat Fakültesi): “Çevre Mühendisliği alanında Membran Teknolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

Sağlık Bilimleri Alanı:
Doç. Dr. Zafer C. Çehreli (Hacettepe Ü. Dişhekimliği Fakültesi): “Dişhekimliği alanında Dental Biomateryaller konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Prof. Dr. Alper B. İskit (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): “Farmakoloji alanında septik şok konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. Yasemin (Gürsoy) Özdemir (Hacettepe Ü. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü): Nörolojik Bilimler alanında Serebral iskemi/reperfüzyon hasarı (felç,inme) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
Doç. Dr. Mustafa Tekin (Ankara ü. Tıp Fakültesi): “Klinik ve moleküler genetik alanında işitme kayıplarının genetik özellikleri konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Doç. Dr. Okan Bülent Yıldız (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): “Polikistik over sendromu (PKOS) alanında metabolik bozukluklar, uzun dönem sağlık riskleri, ailesel etkilenim ve tedavi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Yrd. Doç. Dr. Mahmut İlker Yılmaz (GATA Nefroloji Bilim Dalı): “Nefroloji alanında önemli yer tutan kronik böbrek hastalığı (KBH), proteinüri ve böbrek nakli durumlarında endotel disfonksiyonunun oksidatif stres, inflamasyon, nitrik oksit metabolizması ve adipositokinler ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli alışmaları”

Sosyal Bilimler Alanı:
Yrd. Doç. Dr. Selva Demiralp (Koç Ü.): “İktisat alanında Parasal Ekonomi ve Yapısal VAR konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürel (Boğaziçi Ü. Eğitim Fakültesi): “Uygulamalı Dilbilim alanında anadil kaybı ile yabancı dil ediniminin karşılaştırması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları”

TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ
Bu yıl TÜBİTAK Özel Ödülü’ne Boston Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Selim Ünlü layık görüldü. Ünlü, “Optoelektronik ve nanoteknoloji alanında yüksek performanslı fotodetektörler, yakın alan taramalı mikroskopi ve yüksek çözünürlüklü yüzey altı mikroskopi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” dolayısıyla ödül kazandı.

(Visited 6 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 24.07.2008 tarihinde Erkan tarafından, Bilimsel Gelişmeler - Sosyal ve Fen Bilimleri bölümünde paylaşılmıştır ve 1454 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

2008 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Sahiplerini Buldu | Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülü ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü Sahipleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sonuçları Açıklandı Sonraki MakaleFelsefe | Melih Cevdet Anday

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz