Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı | Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Doğrultusunda Millî Eğitim Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan Bakanlık – Millî Eğitim Bakanını..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 04.05.2011 tarihinde Hale tarafından, Yakın Dönem Türkiye Tarihi bölümünde paylaşılmıştır ve 1399 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır. Bu bakanlık aslen 1869 yılında Maarif Nezareti adı altında kurulmuştur.


2008 yılı bütçesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı’na ayrılan ödeneğin 22 milyar 915 milyon 565 bin TL olduğu açıklandı.

Bakınız, Atatürk Günlüğü – Today | 4 Mayıs – May


Atatürk Devrimleri | Eğitim Ve Kültür Alanındaki Devrimler – Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924

Tarihte Bugün: 04 Mayıs

Millî Eğitim Bakanının Görevleri

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre Türk Millî Eğitiminin amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda Devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı – MEB Logo

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanı’nın başlıca görevleri;


• Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,
• Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,
• Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
• Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,
• Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,
• Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
• Devamsızlığı 65 güne çıkarmak,
• Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
• Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

Teşkilat

• Çıraklık,Meslek ve Teknik Eğitim Gelişim ve Yayılım Daire Başkanlığı
• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
• Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı
• Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
• Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
• Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
• Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
• İlköğretim Genel Müdürlüğü
• İlksan Yönetim Kurulu Başkanlığı
• İşletmeler Dairesi Başkanlığı
• Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
• Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı
• Millî Eğitim Sağlık Eğitimi Vakfı Başkanlığı
• Millî Eğitim Vakfı
• Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
• Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanliği
• Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı
• Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
• Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü
• Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
• Özel Eğitim Rehberliği ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
• Teftiş Kurulu Başkanlığı
• Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü
• Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
• Yayımlar Dairesi Başkanlığı
• Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
• Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü

MEB Web sayfası

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 04.05.2011 tarihinde Hale tarafından, Yakın Dönem Türkiye Tarihi bölümünde paylaşılmıştır ve 1399 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 5 adet mesaj daha bulunmaktadır.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı | Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Doğrultusunda Millî Eğitim Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan Bakanlık - Millî Eğitim Bakanının Görevleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk Günlüğü - Today | 29 Kasım - November Sonraki MakaleAraştırma Nedir ? -Araştırma Kavramı Çok Değişik Biçimlerde Algılanmaktadır

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz