Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Tanzimât Fermânı – Gülhane Hatt-ı Şerif-î | 3 Kasım 1839’da Okunan Devletin Kendisini Yenilemesi Gerektiğini Söyleyen Ferman- Tanzimat Fermanı’nın Tü..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 03.11.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1427 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Tanzimât Fermânı – Gülhane Hatt-ı Şerif-î

Tanzimât Fermânı – Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839’da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı‘nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimat-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.


Tanzimat Fermanı’nın asıl örneği

Fermanda Yer Alan Başlıca Konular


• Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
• Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
• Vergide adalet,
• Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
• Rüşvetin ortadan kaldırılması,
• Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

Tanzimât Fermânı‘nın okunmasından I. Meşrutiyet‘in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimât Dönemi (3 Kasım 1839 – 22 Kasım 1876) olarak anılır.

Gülhane Hatt-ı Şerif-î, Tanzimât Fermânı’nın ilân nedenleri

• Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa’nın desteğini almak
• Avrupa’nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek
• Fransız İhtilali’nin milliyetçilik etkisini azaltmak
• Gayrimüslimleri devlete bağlamak

Bakınız, Osmanlı Hukukunda Vatandaşların Temel Hakları | Osmanlı Hukukunda Vatandaşların Temel Hak Ve Hürriyetleri Ve 1839 Tarihli Tanzîmât FermanıKaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 03.11.2010 tarihinde Hale tarafından, Büyük Osmanlı İmparatorluğu bölümünde paylaşılmıştır ve 1427 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Tanzimât Fermânı - Gülhane Hatt-ı Şerif-î | 3 Kasım 1839\'da Okunan Devletin Kendisini Yenilemesi Gerektiğini Söyleyen Ferman- Tanzimat Fermanı’nın Türkçe Ve Orijinal Osmanlı Metni – Ferman’da Yer Alan Başlıca Konular - Nedenleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAdalet Ağaoğlu | Şiir ve Sinek Sonraki MakaleBu Gece Rahat Bırakın Beni | Tozlu Kitaplarıma Gizliyorum Çocuksu Hayallerimi

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz