Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Tam Gün Yasası | Devlet Veya Üniversite Hastanelerinde Görev Yapan Hekimler, Özel Hastanelerde Çalışamayacak – Tam Gün Yasası’nın Anayasa’ya Aykırı Hü..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 05.01.2010 tarihinde Hale tarafından, Sağlık Dünyası | Alternatif Tıp | İlk Yardım bölümünde paylaşılmıştır ve 2166 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Doktorlar ‘Tam Gün’e Karşı 3 Aylık Eylem Planı Hazırlıyor

Doktorların kamu hastanelerinde tam gün çalışmasını öngörüp muayenehane hekimliğini ortadan kaldıracak “Tam Gün Yasa Tasarısı”nın bu ay yeniden TBMM Genel Kurulu’na alınması gündemde. Haziran 2009’da TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edilen tasarı gelen eleştirilerle askıya alınmıştı.


Hekimler tasarıya ve SGK tarafından yapılan son değişikliklere karşı tavırlarını sergileyecekleri bir eylem planı hazırlığında. Ocak ortasından itibaren bir eylemlilik süreceğine gireceklerini ifade eden İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen şöyle dedi:

“Sağlık Bakanlığı her fırsatta 2010 yılında Tam Gün Yasası’nın çıkarılacağını söylüyor. Çalışmayı sınırlamayan, güvence garantisi getirmeyen, emekliliğe yansımayan çalışma koşullarını iyileştirmeyen bir yasayı kabul etmemiz mümkün değil. Eczacılara yapılan haksızlık, hastanelerde hasta katılım paylarının artması gibi pek çok sorun da gündemde. 400 kalem ilaç SGK kapsamından çıkarıldı. Ocak ayının ikinci yarısı taleplerimizi ortaya koyacağız, karşılanmazsa da bir eylemlilik süreci başlayacak, 3 ay sürecek. Eylem planımız içerisinde alanlara çıkmak, hastane önünde nöbet tutmak ve birden fazla gün iş bırakma var.”


Tam Gün Yasa Tasarısı ne getiriyor?

Hekimlerin çalışma koşullarına ve düzenini yeniden ele alan tasarının en önemli iki maddesi, üniversitede yarı zamanlı çalışanların serbest meslek icrasının yasaklanması ve muayenehane sahibinin başka bir sağlık kuruluşunda çalışmasının engellenmesi. Kamu ve üniversite hastanelerindeki hekimlerin muayenehane açması ya da özel sektörde çalışması engelleniyor. Bunun dışında çalışma saatlerinde de değişiklik söz konusu.

Yasa, hekimleri çalıştıkları yere göre üçe ayırıyor. Bunlar, kamu kurumları, SGK’yla anlaşmalı özel kurumlar ve anlaşmalı olmayan özel kuruluşlar. Günlük çalışma süresi 8 saat olarak planlanıyor. Ancak gelirini artırmak isteyen hekimlere mesai dışı çalışarak daha fazla kazanabilme seçeneği sunuluyor. Mevcut maaşlarda iyileştirme olmayacak ancak hekimlerin performans adı verilen döner sermayeden bir ek ödemeyle gelirlerini artırma şansı var. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabip, diş tabibi ve uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlarla kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda kalacaklar.

Yasaya neden karşı çıkılıyor?

-Tasarı insanca yaşanacak bir özlük hakkı içermiyor.

– Tasarı günlük 8 saatlik mesainin üzerine aylık 130 saat nöbet, 120 saat icap nöbeti tutturup parasını ödeyeceğini, aylık 160 saatlik normal çalışma süresinin üzerine 250 saat de fazla çalıştıktan sonra daha da fazla çalıştırabileceğini ancak bunun parasını ödemeyeceğini söylemektedir.

– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri herhangi bir meslek mensubunun fazla çalışmasının yılda 270 saati aşamayacağını söylüyor. Tasarı bir yıllık toplam fazla çalışma süresini sadece bir ayda yaptırmayı öngörebiliyor.


– Mesleki değerler, performans ödeme sistemi koşullarında “ne kadar tetkik/ ameliyat o kadar kazanç” anlayışıyla iyice tükenecektir.

– Bu durum tıp eğitiminin bütün aşamalarını (sürekli mesleki gelişim etkinlikleri vb.) olumsuz etkileyecektir.

– Kamu/özel bütün hekimlerin, ücretinin düşürülmesi demektir.

– Uzun süre çalışmayı ve niteliksiz hizmeti doğurur. Hastaların sağlık hakkını tehdit eder.

ESENGÜL METİN

Kaynak: Milliyet


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 05.01.2010 tarihinde Hale tarafından, Sağlık Dünyası | Alternatif Tıp | İlk Yardım bölümünde paylaşılmıştır ve 2166 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 10 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Tam Gün Yasası | Devlet Veya Üniversite Hastanelerinde Görev Yapan Hekimler, Özel Hastanelerde Çalışamayacak - Tam Gün Yasası’nın Anayasa’ya Aykırı Hükümleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTerakkiperver Cumhuriyet Fırkası - İlerici Cumhuriyet Partisi | 17 Kasım 1924’te Kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin İlk Muhalefet Partisi – Parti .. Sonraki MakaleYozgat Ayaklanması - Çapanoğlu Ayaklanması (I-II) | Kurtuluş Savaşı Sırasında Yozgat Ve Çevresinde Çıkan Ayaklanma

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz