Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

[Sosyoloji] Toplumsal – Kültürel Yapı Nedir? | Toplumsal Yapının Özellikleri – Temel Ögeleri – Toplumsal İlişki – Toplumsal Statü – Toplums..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 12.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Felsefe - Sosyoloji - Hukuk Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5341 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Toplumsal – Kültürel Yapı

Sosyal yapı, aktörlerin ilişkilerinin kalıplaşmış haline verilen isimdir. Bu kavram sosyolojiye Talcott Parsons tarafından kazandırılmıştır. Temel vurgu, aktöre değil roledir.


Toplumsal yapı, toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşturur ve bu çerçeve birey doğmadan önce kültürle korunmuş ve ilişkiler sistematik bir şekilde örgütlenmiştir.

Toplumsal yapıyı oluşturan bileşenler, kültür, toplumsal sınıflar, statü, statüyle bağlaşık roller ve organik bütünlüğünün devam etmesi için gerekli olan kurumlardır (sağlık, eğitim, güvenlik vb.). Toplumsal yapının bileşenleri bireyin toplumsallaşma sürecine de yoğun etkide bulunur; bireyin hangi kültüre bağlı olduğu, sınıfsal konumu, kendisine miras kalan edinilmiş statüsü, zamanla sahip olduğu kazanılmış statüleri, buna bağlı rolleri onun karakter ve kimliğinin oluşmasında birinci dereceden etkilidir. Böylece toplumsal yapı geçmişin mirasını bugüne taşımakla kalmaz, mirasın bugündeki hayat damarlarıdır ve gelecekte nasıl bir ilişkiler bütünü yaşayacağımızın da belirleyicisidir.

İnsanlar temelde çok farklı kimliklere sahip olmalarına rağmen, biyolojik türeyişi nedeniyle çekirdek aile, kan bağı ve hısımlığa dayanan temel sosyal birime, aileye sahiptir.
Bireyin ortak değerlere sahip insanlarla yaşamak yerine, kan bağı olan insanların bir arada yaşaması çoğu zaman çatışmalara yol açmaktadır. Aile bireylerinin uzlaşma içinde yaşaması, bireysel kimliğe ve aile olgusuna ilişkin doğru eğitim almalarına bağlıdır.


Ancak bireyin aile dışı diğer bireylerle sağlıklı ilişki kurmasının temeli, muhatabının sosyal yapısı konusunda sağlıklı bilgiye sahip olmasına bağlıdır. Çok dilin konuşulduğu, biri birinden çok farklı inanç gruplarının yaşadığı bir ülkede, olumsuz ön yargıların oluşmaması için toplumun sosyal mozaiği konusunda bireyin objektif bilgi edinmesi, aynı coğrafyayı paylaştığı, ortak dili konuştuğu insanlarla ilgili yanlış bir bilgiye, ön yargıya sahip olmasını engeller. Birey böyle bir altyapıya sahip değilse iletişim yerine çatışmalarla karşılaşacaktır.

Toplumsal Yapı

Toplumsal Yapı, toplum, üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür.

Toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır:

• Neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)
• Yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)
• Bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak
• Mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak
• Toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamak

Toplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır.

Toplumsal Yapının Özellikleri


• Toplumsal yapı her toplumun kendisine özgüdür ve toplumdan topluma değişir.
• Toplumsal yapıdaki değişmeler birbirini etkiler.
• Toplumsal yapı aynı toplumda zaman içinde değişime uğrar.
• Her toplumsal yapının sahip olduğu özellikler kendine özgüdür.

Kültürel (Toplumsal) Yapının Temel Ögeleri

Toplumsal yapı, fizik ve kültürel yapı olmak üzere ikiye ayrılabilir.

1. Fizik Yapı

Toplumun içerisinde bulunduğu coğrafi mekan ve nüfus özellikleri fiziksel yapıyı meydana getirir.

2. Kültürel Yapı

Toplumsal ilişkilerden kaynaklanan ögeler genel olarak kültürel (toplumsal) yapıyı meydana getirir.

Bunları şu şekilde sıralanabilir:

• Toplumsal ilişki
• Süreklilik yönünden toplumsal ilişkiler
• Toplumsal statü
• Toplumsal gruplar (kümeler)
• Toplumsal yığın
• Toplumsal kategoriler
• Toplumsal tabakalaşma
• Toplumsal hareketlilik
• Toplumsal kontrol mekanizmaları
• Toplumsallaşma (Sosyalleşme)

(Visited 10 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 12.06.2009 tarihinde Hale tarafından, Felsefe - Sosyoloji - Hukuk Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5341 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

[Sosyoloji] Toplumsal - Kültürel Yapı Nedir? | Toplumsal Yapının Özellikleri - Temel Ögeleri - Toplumsal İlişki - Toplumsal Statü - Toplumsal Kontrol Mekanizmaları - Toplumsallaşma - Sosyalleşme orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleDudaktan Kalbe | Reşat Nuri Güntekin - Kitabın Konusu - Özeti - Ana Fikri - Kitaptaki Olayların Ve Şahısların Değerlendirilmesi Sonraki MakaleAdam Fawer - Olasılıksız (Improbable) [Roman]

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz