Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Liselerimizi Tanıyalım | Anadolu Kız Meslek Liseleri


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 14.10.2007 tarihinde Aydan tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 21484 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ

İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir.


Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liselerine Başvuru Şartları:

2005-2006 öğretim yılında ilköğretim okullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecektir. Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.Anadolu meslek liselerinin Plastik Sanatlar, Tekstil (Tekstil Tasarım dalı), Tekstil (Terbiye dalı), Grafik Tasarım, Seramik, Resim, İç Mekân Tasarımı, Restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda resim dersinin yıl sonu notunun her sınıf için en az “iyi” derece olması gerekir.


ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Servis Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Gıda Analizi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

AYAKKABI TEKNOLOJİSİ

Ayakkabı Teknolojisi sektöründe ayakkabı imalathaneleri, fabrikalar vb. kurum ve kuruluşların hizmet amacına uygun olarak tasarımı yapılan ayakkabı modelinin profil ve stampasının çıkarılarak ayakkabı haline getirilinceye kadar ki aşamalarından ve kalitesinden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sektörde tasarım ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışılabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.


BİLGİSAYAR
Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen, montaj düzeyinde bilgisayar üretimi yapabilen, hizmet ve üretim sektörlerinin sorunlarına bilgisayarlı çözümler getiren, eğitim ve destek hizmeti sağlayan, bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.

Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK

Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerindeki bürolarda gündelik faaliyetleri yerine getiren, sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu denetleyen, iletişimin farklı ortam, durum ve kişilerle nasıl kurulacağını belirleyen, iletişim ve bilgi teknolojisi konusunda gelişmeleri takip eden, sektörün istediği kalitede hizmet sunabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.

Bu alanın Yönetici Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Mali Sekreterlik dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait bürolarda sekreter olarak çalışabilirler.

CAM İŞLEMECİLİĞİ
Geleneksel Cam İşlemeciliği kültürümüz ile teknolojinin getirdiği imkanları, cam malzemenin üretimi ile süslemeciliği için sentez yaparak, uygulayabilen teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.Bu alanın Cam İndirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, Vitray dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan, okulöncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alandan teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler. Okulöncesi eğitimi kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

ELEKTRONİK
Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları, vericileri, ses frekans tekniği, televizyon, mikrodalga, radar, endüstriyel elektronik, bilgisayar, tıp elektroniği vb. konularda çalışabilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ve tamir atölyeleri kurabilirler.

EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ
El Sanatları ve Teknolojisi alanı, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayabilen, dallarla ilgili bilgisayar destekli teorik ve pratik bilgileri öğrenip, teknolojik gelişmelerle alanları arasındaki ilişkiyi kurabilen, geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatabilen, çağın ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayan ve üretebilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izleyen, yorumlayan ve uygulayan teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makina İşlemeleri dallarından biriri başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

FOTOĞRAFÇILIK
Basın-yayın, tanıtım sektörü ve günlük yaşamın her alanında kullanılan fotoğrafı bilen, fotoğraf makinelerini ve gerekli malzemeleri kullanarak fotoğraf çekebilen karanlık oda ve laboratuvar makinelerini kullanarak banyo baskı işlemlerini yapabilen ve alanı ile ilgili yenilikleri takip ederek fotoğraf alanındaki dijital gelişmelere uyum sağlayabilen niteliklerde teknik eleman yetiştiren bir alandır.Bu alanın Basın Fotoğrafçılığı, Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı, Tanıtım Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Laboratuvar Hizmetleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

İÇ MEKÂN TASARIMI

Alanındaki gelişmeleri takip ederek araştırabilen, problem çözebilen, çevreye duyarlı, girişimci, alanı ile ilgili araç gereçleri zamanında ve doğru olarak kullanabilen, görsel anlatım teknikleri ile insan ve mekan ilişkisini kurabilen ve iç mekanlara özgü tasarımlar yapabilen, projeler üretebilen, sunum yapabilen, müşteri ilişkileri kurabilen, satış sonrası hizmetleri yürütebilen teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın İç Mekan Düzenleme, Mobilya Teknik Ressamı, Montaj-Kontrol, Müşteri Temsilcisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, mimarlık bürolarında, mobilya üretimi yapan sektörde, iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik olarak çalışabilir veya iş yeri açabilir.

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

Gelişen kuyumculuk sektörünün tasarımı ve üretim boyutunda yer alacak, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayan teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Takı Tasarımı ve Takı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.

RESİM

Görsel sanatların önemli alanlarından biri olan resim disiplinli bir gözlemle, yaratıcılığın temeli olan sezgi yoluyla araştırıcı, yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi, nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış, kendisini ve içinde yaşadığı dünya ile ilişkilerini anlatabilen, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilen, teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

RESTORASYON

Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen, eserlerin yapıldığı devrin üslup, renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde eski eserlerin onarımı, bakımı ile ilgili bölümlerde teknik elaman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

SEYAHAT ACENTECİLİĞİ

Turizm olayı ile ortaya çıkan, değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, özgün çözümler arayan, alanı ile ilgili araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen ve turizm alanı içinde seyahat acentelerinde hizmet üreten elemanları yetiştiren alandır.Bu alanın Rezervasyon, Operasyon dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Turizm sektörünün seyahat acentesi bürolarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.

SERAMİK

Seramik sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Seramik Laborantı, Seramik Şekillendirici, Dekorcu, Modelci-Kalıpçı, Çini İşlemecisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler.

SÜS BİTKİLERİ

Süs bitkileri sektöründe yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği, İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Çiçekçilik Hizmetleri, Peyzaj Bahçıvanlığı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, çiçekçilik sektöründe çalışabilir veya iş yeri açabilir.

TASARIM VE TEKNOLOJİSİ

Tasarım ve Teknolojisi, bir ürünü problem tanımından yada gereksiniminden başlayarak, tasarlama ve/veya ürüne dönüştürme aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, mesleki bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen, kendi iş yerini kurabilen, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, iş yerinde ve çevresiyle uyum içerisinde çalışabilen nitelikli bireyleri yetiştiren alandır.Bu alanın; Grafik dalını başarı ile bitirerek, teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

TEKSTİL

Tekstil sanayiinde çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak hammadde ürün tasarımı, hammaddeden iplik üretimi, yapılan iplikten dokuma ve örme yoluyla yüzey oluşturma, oluşturulan yüzeyin terbiye işlemleri, ürünlerin kalite kontrolünün yapılması için tekstil alanının üretim birimlerine teknik elemanları yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, İplik, Terbiye, Örme, Kalite Kontrol, Tekstil Tasarım dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.

TEKSTİL KONFEKSİYON

Tekstil Konfeksiyon sanayiinde, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk giyimlerinin modelini geliştiren, kalıplarını hazırlayıp serileştirme yapabilen, iş akışı planı hazırlayabilen, iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen, kullanılan araçların bakımını ve basit onarımını yapabilen, iş yerinde çevresi ile uyumlu çalışabilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izlemeyi bilen, teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanın Çocuk Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım, Erkek Giysi Tasarım, Kalıp, Kesim, Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi), Yuvarlak Örme Konfeksiyon, Düz Örme (Triko) Konfeksiyon, Dokuma Yüzey Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Ev Tekstil Konfeksiyon, Moda-Evi Butik (Kadın Terziliği), Erkek Terziliği, Çorap Örme dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Tekstil Konfeksiyon sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.

YAT KAPTANLIĞI

Yat Kaptanlığı bölümü; yat ve benzeri araçlarında görev yapmaları halinde; yat turizmini geliştirme bilinciyle hareket eden, bu konuda ülkemizin kaynaklarını ve bilimsel gelişmenin tüm verilerini en iyi şekilde değerlendiren, eldeki bilgileri uygulama alanına aktarabilen, turizm sektöründeki gelişmeleri takip edebilen, yorumlayan, bilgilerini denizcilikle ilgili yeni alanlara kanalize edebilen, kararlı, alanındaki araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen, ülke tanıtımına yatkın denizci ve turizmci niteliğinde teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Teknede görev aldıkları takdirde; güverte ve kamara hizmetlerini bilen, yiyecek-içecek üretim teknikleri ile servis yöntemlerini uygulayan, teknede bulunan temel makine ve elektrik sistemlerinin işlevlerini, basit onarımlarını, bakımlarını bilen teknik eleman olarak, karada görev aldıkları takdirde; deniz turizmi acenteciliği, acentecilikteki büro hizmetlerini bilen ve paket tur programı hazırlayabilen teknik eleman olarak çalışabilirler.

YAŞLI HİZMETLERİ

Değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında, yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, beslenmeleri, ile ilgili istenilen kalitede hizmet sunabilen, yaşlı kişilerin kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanı ile ilgili araç gereçleri yerinde, zamanında ve doğru kullanabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.

Ayrıca, bu programlara ilave güncel yeni alanlarda meslek eğitiminin verilmekte olduğu Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liselere ise sınavsız öğrenci alınmaktadır.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 14.10.2007 tarihinde Aydan tarafından, Kurumlar | Ortaokul - Lise - Üniversite bölümünde paylaşılmıştır ve 21484 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Liselerimizi Tanıyalım | Anadolu Kız Meslek Liseleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleHava Ulaşım Taşıtları | Uçak Gemisi Sonraki MakaleÖğretim Teknikleri | Yöntem Ve Teknik

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz