Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Kimya Terimleri Sözlüğü (A-Z) | Adlandırma : Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlar..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 07.09.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5668 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


:z30: Adlandırma : Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması.


:z30: Aktiflik : Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri.

:z30: Aktinitler : Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 elementin oluşturduğu seri.

:z30: Alfa parçacığı : İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.


:z30: Alkali metal : 1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller.

:z30: Allotrop : Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar.

:z30: Amalgam :Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar.

:z30: Ametal : Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.

:z30: Amfoter oksit : Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.

:z30: Anlamlı sayılar : Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.

:z30: Anyon : Negatif (-) yüklü iyon.


:z30: Asit : Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir.

:z30: Asit oksit : Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazik oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan ametal oksitidir.

:z30: Aşırı doymuş çözelti : Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti.

:z30: Atmosfer basıncı : Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı.

:z30: Atom : Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.

:z30: Atom kütlesi :
Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.

:z30: Atom numarası (Z) : Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Ya da nötr bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

:z30: Atom-gram : Bir mol atomun kütlesidir.

:z30: Atomik kütle birimi (a.k.b : Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12’sine eşittir.

:z30: Aufbau yöntemi : Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde sırasıyla yerleşirler. (Önce 1s, sonra 2s ve sonra 2p nin dolmaları gibi).

:z30: Avogadro kanunu : Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

:z30: Avogadro sayısı (NA) : 126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır. (6, 02.1023 tane atom 1 mole eşittir).

:z30: Ayırma: Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma.

:z30: Ayırtedici özellik: Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik.

:z30: Ayrımsal damıtma: Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma metodudur.

:z30: Ayrımsal kristallendirme: Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararlanarak birbirinden ayırma metodudur.

:z30: Azeotrop: Sabit bir kaynama noktası bulunan ve sıvı ile buhar hallerindeki bileşimi aynı olan çözelti.

:z30: Bağıl atom kütlesi: Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunan atom kütlesi.

:z30: Bağlanma enerjisi: Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötron gibi atom altı taneciklerini bir arada tutan enerjidir.

:z30: Barometre: Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan düzenek.

:z30: Basınç: Birim yüzeye uygulanan kuvvet.

:z30: Baz: Suda çözünürken çözeltiye hidroksit (OH-) iyonları veren madde.

:z30: Bazik oksit: Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksitidir.

:z30: Belirleyici madde: Kimyasal reaksiyonda artan madde karşısında tamamen tükenen madde.

:z30: Beta parçacığı : Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron.

:z30: Bileşik : İki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birleşmesinden oluşan saf madde.

:z30: Bileşik oksit: Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin biraraya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, (FeO.Fe2O3)

:z30: Bilimsel Yöntem: Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünü.

:z30: Birinci iyonlaşma enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan en gevşek tutulan elektronun uzaklaştırılması için gereken minimum enerjidir.

:z30: Bombardıman : Bir atom çekirdeğine herhangi bir nükleer taneciğin gönderilmesi.

:z30: Boyle kanunu: Sabit sıcaklıktaki bir miktar gazın hacmi ile basıncı ters orantılıdır.

:z30: Bozunma serisi: Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi.

:z30: Buharlaşma: Ortalama kinetik enerjisi fazla olan moleküllerin, sıvı fazdan gaz fazına geçmeleri.

:z30: Bunzen beki : Tasarımı alman bilim adamı Robert Bunzen tarafından yapılan ısıtma aygıtı.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 07.09.2009 tarihinde Sema tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5668 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Kimya Terimleri Sözlüğü (A-Z) | Adlandırma : Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı sistematik yöntemlere göre adlarının yazılması. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale"Dünya Gökbilim Yılı"na Hoş Geldiniz | Günün Gökbilim Görüntüsü - 1 - 31 Ocak 2009 Sonraki MakaleSüleyman Demirel Üniversitesi | Tanıtım ve Tarihçe

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz