Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Kadastro Nedir? | Bir Bölgedeki Özel Arsaların Kaydı – TDK; Bir Ülkedeki Her Çeşit Arazi Ve Mülk Yerinin, Alanının, Sınırlarının Ve Değerlerinin Devle..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 10.03.2011 tarihinde Hale tarafından, Genel Kültür Konuları ve Genel Anlatımlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1606 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Kadastro

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır; bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir.


Gündelik dilde kadastronun birkaç anlamı vardır: Birincisi, özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır. İkinci anlamı bu kayıtları tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır. Üçüncü anlamı bu kuruluşun yaptığı işlerdir.

Türk Dil Kurumu – TDK kadastroyu “bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi” olarak tanımlar.

Türk Kadastro Kanunu‘nda kadastro “taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemi” olarak tanımlanmıştır. Sıfat hali “kadastral”dir. Kadastral haritalara güncel dilde tapu haritası veya kadastro paftası da denir. Kadastrolar dünyada çoğu ülkede, tapu sicili gibi başka belgelerin eşliğinde kullanılır.


1842 yılına ait Norveç kadastro kayıtları, her arsanın ismi, sahipleri, eski ve yenikayıt numaralarını göstermektedir.

Etimoloji

Kadastro, Fransızca “Cadastre”, o dile de İtalyanca “catastro” sözcüğünden gelmiştir. Catastro sözcüğünün kaynağı Yunanca (, defter veya kayıt) ve ondan önce ( “çizgi üzerinden”) sözcükleridir; yani kadastro arsa sınırlarını belirleyen köşe taşları arasındaki düz çizgiler ve mesafeler boyunca ilerlemek kavramından türetilmiştir.

Bizans İmparatorluğunda toprak vergisinin adı katastikon olmuş, Venedik Cumhuriyeti kendi vergi sistemi için Bizans sistemini uygulamış ve bu adı catasticon olarak yeniden İtalyancalaştırmıştır.

1825 yılına ait Çekoslovak kadastro haritası


Amaç

Kadastro kayıtlarının üç amacı vardır:

1) ödenecek emlak vergisi miktarını belirlemek için bir toprağın değerini kaydetmek,
2) mülkiyet haklarının korunması için toprağın boyutlarını ve sınırlarını belirlemek,
3) imar planlaması ve kırsal kalkınma için bir temel oluşturmak.

Farklı ülkelerde bu amaçların hangisinin önde geldiğine bağlı olarak kadastronun farklı anlamları, farklı kurumlaşmaları olabilir.

Örneğin eski Doğu Bloğu ülkelerinde özel mülkiyet olmamasına rapmen kadastro daireleri vardı, bunların amacı beş yıllık kalkınma planlarına destek olmaktı; bu ülkelerin kadastro kayıtlarında toprak kalitesi, su kaynakları ve yollara yakınlık, iklim şartları gibi bilgiler bulunurdu. Batı Avrupa’da kadastronun amacı toprak vergisinin toplanmasını sağlamakken, Britanya’da esas amaç mülkiyet haklarının korunmasıdır.

Bu amaçlara hizmet eden üç tip kadastro bilgisi olabilir:

1) malî kadastro: toprağın değeri,
2) hukuki kadastro: toprak üzerindeki haklar.
3) geometrik kadastro: toprağın ölçümleri, parçaları, gösterimi ve konumu hakkında bilgiler. Çoğu ülkede bu bilgilerin üçü de kaydedilir.

Toprak değeri genelde alım-satım bilgilerine dayalıdır ama ihtiyaca göre bazen toprağın değeri yeniden belirlenebilir.

Lézignan, Hautes-Pyrénées civarında Napolyon kadastrosu için toprak kullanımını gösteren kadastral harita (1809). Etiketler, yukardan aşağı, kır, kullanılabilir toprak, otlak, bağ/bahçe, maki, orman, kestane ağaçları, kayalık, bataklık.

Hukuki kadastro bilgilerinde örneğin ipotekli bir arsada hem arsanın sahibi hem de ipotek sahibi belirtilebilir, bir derebeylik sisteminde hem toprağın sahibi hem de üzerinde çalışan çiftçi belirtilebilir, başka durumlarda geçiş veya kullanım hakları, mülkiyetten ayrı olarak kaydedilebilir. Geometrik kadastro bilgilerini elde etmek için haritacılık ve yazılı metinlerdeki arazi tariflerine dayanılır. Yazılı kayıtların olmaması halinde yerel yetkililerin sözlü ifadesine de dayanılabilir.

Bakınız, Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Defterhane-i Amire Kalemi | Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Resmi Kurum

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 10.03.2011 tarihinde Hale tarafından, Genel Kültür Konuları ve Genel Anlatımlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1606 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 5 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Kadastro Nedir? | Bir Bölgedeki Özel Arsaların Kaydı – TDK; Bir Ülkedeki Her Çeşit Arazi Ve Mülk Yerinin, Alanının, Sınırlarının Ve Değerlerinin Devlet Eliyle Belirlenip Plana Bağlanması İşi orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleKaratay Medresesi - Konya | Sultan 2.İzzeddin Keykavus Devrinde Konya Emiri Celaleddin Karatay Tarafından, 649 Hicri (1251 Miladi) Yılında Yaptırılmış.. Sonraki Makale[Hukuk] Avukatlık Meslek Kuralları | Avrupa Topluluğu

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz