Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

İpek Yolu | Çin‘den Başlayarak Anadolu Ve Akdeniz Aracılığıyla Avrupa‘ya Kadar Uzanan Dünyaca En Ünlü Ticaret Yolu


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 19.04.2008 tarihinde Esesli tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 5455 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


İpek Yolu

Çin‘den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa‘ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı.Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla sağlanırdı.


2 bin yıl kadar önce Çin’in açtığı en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu, dünyaca ünlüdür. Çin ile Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki köprü olarak kabul edilen İpek Yolu, Doğu ve Batı arasındaki maddi ve manevi alışverişe önemli katkı yapmıştır.

İpek Yolu, tarihte Çin’den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin’in ipek ve ipek ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek Yolu olarak diye adlandırılmıştı. Yapılan arkeolojik araştırmalara göre, İpek Yolu’nda faaliyetler esas olarak M.Ö 1. yüzyılda hüküm süren Çin’in Han hanedanında başlamıştı. O zamanki İpek Yolu’nun güney güzergahı, Afganistan, Özbekistan ve İran’ı geçerek Mısır’ın İskenderiye şehrine kadar; öbür güzergahı, Pakistan ve Afganistan’ın Kabil şehrini geçerek İran Körfezi’ne kadar, ya da Kabil’in güneyine inerek şimdiki Pakistan’ın Karaçi şehrine ya da deniz üzerinden Pers-İran ve Roma imparatorluğuna kadar uzanmıştı.

M.Ö 2. yüzyıl ve M.S 2. yüzyıla dek, İpek Yolu üzerinden, Batı’dan Doğu’ya Avrupa’daki Roma, Batı Asya’daki Parthia (İran’ın eski kölelik ülkesi), Orta Asya’daki Kushan ( Orta Asya ve Kuzey Hindistan) ve Doğu Asya’daki Çin’in Han hanedanı olmak üzere dört büyük imparatorluk yan yana bulunmuştu. İpek Yolu’nun oluşumu, medeniyetler arasında doğrudan temas ve kültürel alışveriş yapılmasına yardımcı olmuştu. Ondan sonra hiçbir bir medeniyetin gelişmesi, tümüyle bağımsız olarak sürdürülmemişti.İpek Yolu’nda ticaret faaliyetleri yoğunlaşırken kültürel etkileşimde oldukça canlıydı. Dünyanın üç büyük dininden biri olan Budizm, Batı Han hanedanı döneminde ( M.Ö 206-220 yılları) Çin’e yayılmıştı. 3. yüzyılda kazılan, Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kızıl Taş Mağaraları’nda 10 bin metrekareye yakın duvar resmi bulundu. Bu resimler Budizm’in Hindistan’dan Çin’e yayılışını anlatıyordu. Yapılan tahminlere göre, Budizm Hindistan’dan İpek Yolu üzerinden Xinjiang’ın Kızıl bölgesine yayılmış ve Gansu eyaletinin Dunhuang şehrinden sonra Çin’in iç kısmına girmişti. İpek Yolu üzerinde yer alan Dunhuang Mogao Mağaraları, Luoyang Longmen Mağaraları gibi Budist taş mağaraları, Doğu ve Batı’nın sanat özelliklerini kaynaşmasının ve İpek Yolu üzerinde Çin ve Batı kültürünün alışverişinin ispatlarıydılar. Şimdi onların çoğu Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alındılar.

9. yüzyıldan sonra Avrupa ve Asya kıtalarındaki ekonomik oluşumda değişiklikler meydana gelmekle birlikte özel olarak denizcilik teknolojisi büyük ölçüde geliştiği için deniz ulaşımının ticaret faaliyetlerinde oynadığı rol her geçen gün arttı. Bu nedenle karadaki geleneksel ticaret yolundeki faaliyetler günden güne zayıfladı. 10. yüzyılda hüküm süren Çin’in Song hanedanı döneminde İpek Yolu ticaret yolu olarak kullanılmadı.

İpek Yolu’nun karmaşık şebekesi sayesinde Doğu ve Batı arasındaki temas günden güne yoğunlaşmıştı. Çin’in tarihi kayıtlarında örneğin Hutao-çeviz, Hugua-karpuz, Hujiao-biber ve Hu Luobo-havuç gibi Batı’dan getirilen birkaç bitkinin adı yazılıdır. M.Ö 7. yüzyılı ve 9. yüzyılı arasındaki Tang hanedanı döneminde İpek Yolu en büyük canlılığa kavuşmuştu, Çin ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler oldukça gelişmişti. Batı’dan az rastlanan hayvan ve kuşlar, mücevher, baharat, cam eşyası, altın ve gümüş, Batı Asya ve Orta Asya tipi müzik, dans, mutfak kültürü ve kıyafetler gibi kültür etkenleri sürekli Çin’e yayılmıştı. Aynı anda ipek, dut, kağıt, matbaacılık tekniği, lake ve porselen eşyaları, barut ve pusula gibi Çin’in ürünleri ve teknolojileri de İpek Yolu üzerinden dünyanın çeşitli yörelerine yayılmıştı ve dünya medeniyetine büyük katkı yapmıştı.

İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu‘dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu’nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin‘den Avrupa‘ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin‘in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan‘ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi‘ne, diğeri ile de Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu‘ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa‘ya giderlerdi.

Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asya‘yı Avrupa‘ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hemde tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırlarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır.

İpek yolu çeşitli Türk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur..


Uzun geçmişe sahip olan İpek Yolu, dünya medeniyetinde çok önemli rol oynadı. Son yıllarda UNESCO tarafından ortaya çıkarılan İpek Yolu ile ilgili yeni araştırma planında İpek Yolu, Doğu ve Batı arasındaki diyalog ve teması artırdığı için “Diyalog Yolu” olarak da adlandırıldı.


Kuzey İpek Yolu:

Tarih; geniş anlamda ticaret yollarının kontrolü ve bu yollara hakimiyet mücadelesinin hikayesidir. O nedenle ticaret yollarını iyi anlamadan tarihi doğru anlamak ve yazmak mümkün değildir.

En eski ve uzun yıllar boyunca kullanılan ticaret yolu, hepimizin bildiği gibi İpek Yolu denen ve Çin’den başlayıp İzlanda’da biten yoldur. Bu yolun kontrolü için geçmişte pek çok mücadeleler olmuştur. Bu yolun bir bölümünü kontrol altına alabilen milletler çok hızlı bir şekilde büyüyüp güçlenerek İmparatorluklar düzeyinde devletler kurabilmiştir. Ticaret ile birlikte sadece ticari mallar bir bölgeden diğer bölgeye taşınmamış, bu mallarla birlikte kültürel unsurlar da bir milletten diğerine aktarılarak yayılmasını sürdürebilmiştir.

İpek Yolu ve bu yol üzerindeki ilişkileri, mücadeleleri iyi bilmeden, tarihi ve kültürel unsurların yayılışını doğru anlamak mümkün değildir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar bize, son derece önemli olan bu yolun Avrasya ve Kuzey Avrupa bölümünün, Yani bizim “Kuzey İpek Yolu” diye adlandırdığımız; Hazar Denizi’nin kuzeyinden geçerek Kırım’a gelen, buradan Karadeniz ve bu denize bağlı nehirler olan Volga, Don, Dinyeper, Dinyester ve Tuna nehirleri vasıtası ile tüm Orta ve Kuzey Avrupa’ya uzanan bölümünün yeterince incelenmediğini, hatta karanlıkta kaldığını göstermiştir.

İşte bu sebepledir ki; bu bölgelerin tarihi ve bu bölgelerdeki kültürel unsurların yayılışı da karanlıkta kalmıştır.

Kuzey İpek Yolu (günümüz) Rotası :

Geçiş noktaları ve ülkeler sırasıyla şöyledir;

Türkiye (İstanbul-Sarp Sınır Kapısı)

Gürcistan (Batum-Tiflis)

Azerbaycan (Bakü)

Türkmenistan (Türkmenbaşı-Aşkabat)

Özbekistan (Taşkent)

Kazakistan (Almatı-Balkaş-Karaganda- Bişkek)

Rusya(GornoAltay-Kızıl-İrkudsk-KrasnoyarskNovosbirsk-Omsk-Çelyabisk-Ufa-Kazan-Saratov-Volgagrad-Astrahan-Rostov-Moskova-Petersburg)

Moğolistan (Ulan Bator-ORHON)

Ukrayna (Odessa-Kiev)

Belarus (Minsk)

Finlandiya (Helsinki-Turku)

Latvia (Riga)

İsveç (Stockholm-Göteborg-Gotland-Malmo)

Norveç (Oslo-Bergen)

İzlanda (Rejyavik)

İrlanda (Dublin)

İngiltere (Londra)

Danimarka (Kopenhag)

Almanya (Hamburg-Berlin)

Polonya (Gdansk-Varşova-Karakov)

Çek Cumhuriyeti (Transit geçiş)

Avusturya(Viyana)

Macaristan (Budapeşte)

Romanya (Brasov-Bükreş-Köstence)

Bulgaristan (Varna)

Hazar Denizi’nin kuzeyinden geçen ve bizim “Kuzey İpek Yolu” diye adlandırdığımız bu güzergahta, derinlemesine bilimsel çalışmaların yapılması Avrupa ve Avrasya Tarihini ve Kültürünün şekillenmesini daha iyi ve doğru anlamamızı sağlayacaktır.

İpek Yolu üzerindeki şehirlerİstanbul’dan Yezd,(İran)’e kadar:’Çin Şian kentinden başlayıp 2′ye ayrılır:

İstanbul, Türkiye
Bursa, Türkiye
Antakya, Türkiye
Konya, Türkiye
Adana, Türkiye
Halep, Suriye
Ramadi, Irak
Felluce, Irak
Abu Garaib, Irak
Bağdat,Irak
Bakuba, Irak
Kermanşah, İran
Hemedan, İran
Rey, Iran
Tahran, İran
Hecatompylos İran
Sebzevar, İran
Nişabur, İran
Yezd,İran
Yazd, İran’dan Turfan, Çin’e kadar

Merv, Türkmenistan
Urgench, Türkmenistan
Buhara, Özbekistan
Semerkand, Özbekistan
Taşkent, Özbekistan
Şahrisabz, Özbekistan
Hazrat-e Türkestan, Kazakistan
Ürumçi, Çin
Yazd, Iran’dan Kashi, Çin’e kadar:

Herat, Afganistan
Bamyan, Afganistan
Kabil, Afganistan
Peşaver, Pakistan
Karakurum
Ahmedabad, Hindistan
Bombay, Hindistan
Kaşgar, Çin
Kabil’den Debal’e

Kabil, Afganistan
Peşawar, Pakistan
Taksila, Pakistan
Multan, Pakistan
Debal, Pakistan
Mısır
Babil
Arabistan
İran
Hindistan
Seylan

Kuzey rotası–Kashi, Çin’den başlayıp Taklamakan çölü kuzey kıyısını takip edip Anxi, Çin’e :

Aksu, Çin
Kuqa or Kucha, Çin
Korla, Çin
Jiaohe, Çin
Loulan, Çin
Turpan or Turfan, Çin
Gaochang
Kumul/Hami, China

Güney rotası — Kashi, Çin’den başlayıp Taklamakan çölü güney kıyısını takip edip Anxi, Çin’e:

Hotan or Khotan, Çin
Minfeng, Çin
Niya, Çin
Dunhuang, Çin
Miran, Çin
Anxi, Çin den Xi’an, Çin’e:

Anxi, Çin
Yumen, Çin
Zhangye, Çin
Wuwei, Çin
Lanzhou, Çin
Xi’an, Çin
Kore

Pyongyang, Kuzey Kore
Seoul, Güney Kore
Japonya

Nara
İpek Yolu için denizden rota :Debal
Quanzhou
Kanton
Kolombo
Goa
Bombay
Cochin
Masulipatnam
Lothal
Astrahan
Derbent
Aden
Süveyş
Ayas
Venedik İtalya
Roma İtalya
Güneydoğu Asya :Kedah
Langkasuka
Ligor
Chi Tu
Gangga Nagara
Malacca
Pan Pan
Funan
Vijaya of Champa
Chenla
Khmer / Kambuja
Hoi An
Srivijaya
Pasai
Perlak

Kaynak:turkısh.crı

(Visited 11 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 19.04.2008 tarihinde Esesli tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 5455 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 4 adet mesaj daha bulunmaktadır.

İpek Yolu | Çin‘den Başlayarak Anadolu Ve Akdeniz Aracılığıyla Avrupa‘ya Kadar Uzanan Dünyaca En Ünlü Ticaret Yolu orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleEdebi Türler: Anı | Özellikleri ve Otobiyografiden Farkları Sonraki MakaleHindistan'da Bulunan Çeşitli Dinler ve İnançlar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz