Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 6235 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 19.12.2015 08:31

Horus | Mısır Mitolojisinde Şahin Başlı Gök Tanrısı – Sembolizmde Horus – Horus’un Gözü – Wedjat – Horus’un Gözünün Oranlı Glifleri

İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 02.03.2010 tarihinde Hale tarafından, Felsefe - Arkeoloji - Mitoloji ve Efsaneler bölümünde paylaşılmıştır ve 606 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları
Horus

Horus Mısır mitolojisinde şahin başlı gök tanrısıdır. İsis ile Osiris’in oğludur. Firavunların bazı tasvirlerinde İsis’in kucağında görülebilir. Bu da firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır.

Firavunlar kendilerini Horus’un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Mısır’ın en önemli tanrılarından biridir.

Firavunlar, Horus’un ismini kendi isimlerinden biri olarak alırlardı. Aynı zamanda Firavunlar Ra’nın takipçisiydiler, bu yüzden Horus aynı zamanda güneşle de ilişkilendirilirdi. Güneş tanrısı olarak gösterimesi yanında Osiris’in oğluydu.

Mısır’ın farklı bölgelerinde farklı tanrılar arasındaki ihtilafı çözmek için en az onbeş farlı Horus formu kullanılmıştır. Bu formlar ait oldukları soy ağacına bağlı olarak güneş ve Osiris tipi olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Eğer İsis’in oğlu olduğu söyleniyorsa, Osiris tipi; yoksa güneş tipi kabul edilmektedir. Güneş tipi Horus, Atum, Ra, Geb ya da Nut çeşitli tanrıların oğlu olarak adlandırılırdı.

Harsiesis; ‘İsis’in oğlu’: Horus’a, Isis’in büyüleri ile babası Osiris’in öldürülmesinden sonra gebe kalınmıştır. Annesi tarafından Buto’ya yakın yüzen ada Chemmis’te büyütülmüştür. O, şeytani amcası Set’in daimi düşmanıydı, fakat annesi onu korudu ve yaşattı.

Harpokrates, bebek Horus

Çocukluğu, Harpokrates olarak bilinir, bu kelime bebek Horus anlamına gelir ve İsis tarafından emzirilen bir bebek olarak betimlenir. Daha sonraki zamanlarda yenidoğan güneş ile ilişkilendirilmiştir. Harpokrates, saçları yandan lüleli ve baş parmağını emerken de resmedilmiştir. Mısır sanatında, Harpokrates bir timsahın üzerinde ayakta duran, bir elinde akrep, diğerinde yılan tutan bir çocuk olarakta betimlenmiştir.

Harmakhis; ‘Ufuktaki Horus’: Doğan güneş olarak kişileştirilmiştir ve dirilişin ve sonsuz hayatın sembolü Khepera ile simgelenmiştir. Giza platosundaki Büyük Sifenks Horus’un görünümlerinden biridir.

Haroeris; ‘Yetişkin Horus’: Horus’un erken formlarında Yukarı (Güney) Mısır’ın lider tanrısıydı. Hathor’un oğlu ya da bazende kocası olarak metinlerde geçer. Aynı zamanda Osiris ve Set’in erkek kardeşiydi. Set’in ülkesi Aşağı Mısır’ı yaklaşık İ.Ö. 3000 yıllarında feth etmiş ve her iki krallığı birleştirmiştir.

Yetişkin Horus‘un çok sayıda karısı ve çocuğu vardır. Dört erkek evladı bir gruplandırılır, İsis’ten olma olduklarına inanılır. Bunların isimleri; Duamutef, Imsety, Hapi ve Qebehsenuef’tir. Lotus çiçeğinden doğmuşlar ve yaratılış ile ilişkilendirilen güneş tanrılarıydılar. Nun’ın suyunu, Ra’nın emri ile yeniden getirmişlerdir. Anubis, onlara cenaze törenlerinde mumyalama, ‘Ağız açma’, Osisris’i ve tüm erkeklerin gömülmesi ödevlerini verdiğine inanılır. Horus onları daha sonra dört ana yönün koruyucusu yaptı. Ma’at’ın ölüleri yargılaması sırasında lotus çiçeğinin üzerinde Osiris’in önünde otururlar. Diğer taraftan, çok yaygın olarak ölünün iç organlarını koruyucusu olarak hatırlanırlar.

Behdetli Horus; yetişkin Horus’un bir başka formu olup, Behdet’in batı deltasında tapınılırdı.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 02.03.2010 tarihinde Hale tarafından, Felsefe - Arkeoloji - Mitoloji ve Efsaneler bölümünde paylaşılmıştır ve 606 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 2 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Horus | Mısır Mitolojisinde Şahin Başlı Gök Tanrısı - Sembolizmde Horus - Horus\'un Gözü – Wedjat - Horus\'un Gözünün Oranlı Glifleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk İlkeleri Şimdi Nerede UygulanıYor | Cemil Ünlütürk Sonraki MakaleAnadolu Ajansı - A.A. | Kuruluşundan Bugüne Anadolu Ajansı - Atatürk Tarafından Ankara'da Kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin Yarı Resmi Haber A..

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz