Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Hemoroidal Hastalık (Hemoroid – Basur) | Tanı Ve Tedavisi


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 11.11.2007 tarihinde hale tarafından, Hastalık Tanımları, Belirtileri, Tedavileri bölümünde paylaşılmıştır ve 38195 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Hemoroidal Hastalık (Basur)


1. Hemoroidal hastalık (Basur) en sık görülen problemlerden biridir. Hastalık eski çağlardan beri bilinmektedir. Eski Mısır, Yunan, Hindu, İbrani medeniyetlerinde ve İncil’de hastalıktan bahsedilmektedir. Tarihte hemoroidal hastalığı olduğu bilinen Napoleon Bonapart, Köperning, Don Juan gibi birçok ünlü vardır,

2. Birçok hasta yakınmalar oluştuktan sonra uzun bir süre doktora başvurmaz ve tedavi genellikle kulaktan dolma bilgilerle yapılmaya çalışılır,

3. Hemoroid ile kalın barsak kanserinin belirtileri tamamen aynı olabilir,


4. Hemoroidal hastalık kansere dönüşmez,

5. Hemoroidal hastalık tanısı konulan hastaların önemli bir kısmı, yapılacak tedavinin çok ağrılı olacağı inancıyla önerilen tedavileri kabul etmeme eğilimindedir. Oysa günümüzde hemoroidal hastalığın tedavisinde birçok ağrısız yöntem vardır.

Hemoroidal hastalık nedir ?

1. Hemoroidler anal kanal içinde normalde bulunan ve dışkı kontrolünde belli bir rolü olan damarsal yapılardır. Bebeklerde bile vardır.

2. Hemoroidal hastalık ise bu yapının şeklini kaybetmesi ile birlikte ortaya çıkan klinik tablodur.

Her şişlik hemoroidial hastalık mıdır ?


Hemoroidal hastalıkta önemli yakınmalardan biri makatta ele gelen şişliktir. Ama bu bölgede şişlik oluşturan tek neden hemoroidal hastalık değildir. Bu bölgenin değişik hastalıklarında da

1. Anal fissür,

2. Condylom,

3. Anal kanser,

4. Kalın barsak kanseri,

5. Perianal abse ve fistül,

6. Rektal prolapsus ve

7. Bazen herhangi bir tedavi gerektirmeyen normal durumlarda da makatta ele bir şişlik gelebilir. Bu nedenle bu bölgede ele gelen her şişliğin hemoroidal hastalığa bağlı olmayabileceği unutulmamalıdır.

Neden oluşur ?

1. İleri yaş,

2. Ayakta uzun süre durma,

3. Genetik eğilim,

4. Kronik kabızlık veya ishal,

5. Hamilelik,

6. Kronik akciğer hastalıkları,

7. Makatta kaşıntı,

8. Tuvalet alışkanlığı.

Belirtileri nelerdir ?

İç hemoroidal hastalıkta en çok görülen yakınmalar:

1. Dışkılama sonrası kanama,

2. Ele gelen şişlik (meme),

3. Ağrı,

4. Makatta kaşıntı ve

5. İç çamaşırların kirlenmesidir,

Dış hemoroidal hastalıkta

1. Makatın ağzında ele gelen memeler.

Hemoroidal hastalık kansere dönüşür mü ?

Hemoroidal hastalık hiçbir şekilde kansere dönüşmez. Ancak şu noktalar unutulmamalıdır:

1. Hemoroidal hastalık ve kalın barsak kanserlerin yakınmaları birbirine çok benzerdir. Her iki durumda da bazen hastanın tek yakınması makattan kan gelmesidir. Dolayısıyla hemoroidal hastalık tanısını hasta değil doktor koymalıdır.

2. Hemoroidal hastalığın saptanmış olması, aynı zamanda kalın barsak kanseri veya başka bir hastalık olmayacağı anlamına gelmez. Bazen hemoroidal hastalık kalın barsak hastalıkları ile birlikte veya bunlara bağlı olarak gelişir. Bu nedenle hemoroidal hastalık saptanmış olsa bile kalın barsağın değerlendirilmesi gerekir.

3. Özellikle ülkemizde makat bölgesi ile ilgili yakınması olan hastaların önemli bir kısmı ‘basurum var’ diyerek eczaneden ilaç almakta ve ya daha önce bir yakınının kullandığı ilacı kullanarak kendi kendini tedavi etmeye çalışmaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde bile ‘hemoroidal hastalığım var’ diye doktora başvuran hastaların üçte ikisinde başka nedenler saptanmaktadır.

4. Hemoroidal hastalıkta tedavi hastalığın tipi ve derecesine göre değişir. Yani her hasta için standart bir tedavi yoktur. Her hasta için ayrı karar verilir. Bu nedenle körlemesine tedaviler yerine doktorca en uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.

Nasıl tedavi edilir ?

Diet ve konservatif önlemler

1. Posalı yiyeceklerden zengin bir diet,

2. Acılı yiyeceklerin yenilmemesi,

3. Sigara, kahve ve alkol alımının azaltılması,

4. Kabızlığın önlenmesi,

5. Hastanın zayıflatılması,

6. Doğum kontrol hapı kullanılıyor ise kesilmesi,

7. Ağır egzersiz ve uzun süreli ayakta kalmanın engellenmesi hemoroidal hastalık tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Ancak bunların kanıtlanmış etkisi çok azdır,

8. Hastaya dışkılama disiplininin öğretilmesi ve

9. Ilık su ile oturma banyoları bazı hastalarda fayda sağlayabilir.

İlaçla tedavi

Hemoroidal hastalık tedavisinde

1. Hemoroid preparatları ( Hedensa, Proctolog ),

2. Kortikosteroidler ( Ultraproct, Kortos ),

3. Venöz tonusu artıranlar Flavonoidler (Daflon),Calcium dobesitate(Doxium),

4. Kabızlık önleyici ilaçlar,

5. Ağrı kesiciler gibi birçok ilaç kullanılmaktadır.

Bu ilaçların kullanımına hastalar genellikle kendileri karar vermekte ve birçok hasta kesin tedavi öncesi uzun süre ilaç kullanmaktadır. Oysa hemoroidal hastalığın başlangıç dönemleri hariç ilaç kullanımının yararı kanıtlanamamıştır. İlaçlar bazı hastalarda yakınmaları azaltabilir ise de bu iyileşme çoğu zaman geçicidir.

Lastik band ligasyonu

İç hemoroidal hastalığın erken dönemlerinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Hemoroidin tabanına bir lastik halka konularak kan dolaşımının kesilmesi prensibine dayanır (. Halka genellikle birkaç gün içinde düşer. İşlem sonrası çoğu hastada ufak kanamalar ve rahatsızlık hissi dışında ciddi bir problem oluşmaz.

Avantajları

1. Anestezi gerektirmemesi,

2. Ucuz olması,

3. Ağrı ve diğer komplikasyonların az olmasıdır.

Dezavantajları

1. Bazen birden fazla uygulama gerekmesi ve

2. Ancak erken evrede etkili olmasıdır.

4. İnfrared koagülasyon ve skleroterapi

İnfrared koagülasyon (sıklıkla yanlış olarak laser olarak adlandırılır) ve skleroterapi yöntemlerinin prensibi lastik band işleminde olduğu gibi hemoroid altındaki deforme olmuş barsak duvarı tabakasını eski haline dönüştürmeye çalışmaktır. Bu skleroterapide sklerozan maddelerle yapılmaya çalışılırken infrared koagülasyonda infrared ışınları kullanılır. Avantaj ve dezavantajları lastik band ligasyon yöntemine benzerdir. Başlangıç aşamasındaki kanayan hemorodlerde etkili olabilen bu iki yöntem hastada dışarı sarkma yakınması var ise çoğu zaman etkili olmaz.

5. Cryoterapi

Cryoterapi hemoroidin dondurulması prensibine dayanır. Geçmişte daha sık kullanılırken günümüzde etkinliğinin azlığı ve oluşturduğu şiddetli ağrı nedeniyle tamamen terkedilmiştir.

6. Cerrahi yöntemler

Kimlere ameliyat ?

1. Yukarda bahsedilen yöntemlerden fayda görmeyen veya başlangıçta görmeyeceği düşünülen hastalar,

2. Hemoroidal hastalığın yanısıra fissür, fistül gibi eşlik eden hastalıkları bulunan hastalar cerrahi yöntemlerle tedavi edilirler. Kullanılan yöntemler.

Klasik hemoroidektomi: Değişik yöntemler ( geleneksel yöntem, laser hemoroidektomi, stapler hemoroidektomi) kullanılarak hemoroidal yapıların tamamen çıkarılması işlemidir.

Avantajı

1. Hemoroidal yapılar çıkarılacağı için doğru şekilde uygulandığında kanama ve ele gelen kitle gibi yakınmalar tamamen ortadan kaldırılır.

Dezavantajı

1. Ameliyat sonrası dönemde bazı hastalarda çok ciddi bir ağrı olur,

2. Hastaların günlük yaşantısına dönmesi genellikle 2-3 haftayı bulur.
Bu problemleri çözebilmek için bu işlem laser veya stapler kullanılarak yapılmış ancak bunların ek bir yarar sağlamadığı görülmüştür.

Hemoroidal damarların bağlanması (HAL): Hemoroide gelen damarların ultasononografi rehberliğinde belirlenip bağlanması işlemidir. Sonucta bu bölgeye gelen kan akımı azaltılmış olur. Kolay uygulanabilir, az ağrılı bir yöntem olmakla birlikte evre arttıkça başarı oranı düşer.

Stapler Hemoroidopeksi ( Longo) yöntemi:

Stapler hemoroidopeksi yöntemi nedir ?

1. Klasik hemoroidektomi işleminde gaz kontrolünde belli bir rolü olan hemoroidal yapılar ortadan kaldırılır, sinir liflerince zengin olan hemoroidler ve çevresindeki dokular çıkarıldığı için bazı hastalarda çok ciddi ağrı oluşur. Hastaların normal yaşantılarına dönüşü gecikir.

2. Stapler hemoroidopeksi yöntemi , bu sıkıntıları ortadan kaldıracağı iddiasıyla ileri sürülmüş ve kısa zamanda popüler olmuştur. Bu işlemde hemoroidal yapılar çıkarılmaz. Stapler denen özel bir alet yardımı ile, hemoroidal yapıların damarlarının başladığı seviyede kalın barsaktan silindir şeklinde bir halka çıkarılır . Kısa bir süre içinde büyümüş ve sarkmış olan hemoroidal yapılar anal kanal içindeki normal yapılarına kavuşurlar.

İşlemin teorik avantajları

1. Hemoroidektominin yapılmaması,

2. Anal kanalın restorasyonu (yeniden eski haline dönüştürülmesi),

3. Sarkmanın ( prolapsusun ) giderilmesi,

Avantajları

1. Kolay uygulanabilir,

2. Ameliyat daha kısa sürer,

3. Daha az ağrı oluşur,

4. Hastanede daha kısa süreli yatış gerekir,

5. Günlük aktiviteye daha hızlı dönüş,

6. Etkili ve güvenilir,

Dezavantajları

Maliyet artışı

İşlem için kullanılan alet nedeni ile ameliyat maliyeti artmaktadır. Ancak ilaç gereksinimin azalması, hastanede yatış süresinin kısalması ve hastaların işlerinin başına daha çabuk döndüğü de gözönünde tutulursa maliyet farkı fazla değildir.
Hangi hastalar için uygundur ?

1. Evre III-IV semptomatik hemoroidal hastalık,

2. Daha düşük evrelerde olup diğer tedavilerden yarar görmeyenler.

Kimlerde uygun değil ?

1. Anal stenozu olan,

2. Tam kat rektal prolapsusu olan,

3. Perianal absesi olan hastalarda uygun değildir.

Belirsizlikler

1. Anal ilişkiye girenler,

2. Kontinens bozukluğu olanlar,

3. Büyük mukozal prolapsusu olanlar.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 11.11.2007 tarihinde hale tarafından, Hastalık Tanımları, Belirtileri, Tedavileri bölümünde paylaşılmıştır ve 38195 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Hemoroidal Hastalık (Hemoroid - Basur) | Tanı Ve Tedavisi orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[İlk Yardım] Tansiyon Yükselmesi Durumunda Yapılması Gereken Tıbbi Müdahaleler Sonraki MakaleTaş devrinde insanlar nerede yaşardı?

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz