Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Erasmus Programı Nedir?


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 21.08.2008 tarihinde HeaT tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1383 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


ERASMUS NEDİR?
Zaman zaman “Socrates-Erasmus” olarak da adlandırılan Erasmus programı, Socrates programının altında yer alan sekiz alt programdan biri olup tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamalarını kapsamaktadır. Bu alt programın adı 1469-1536 yılları arasında yaşamış ve yaşamı boyunca Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan üniversitelerde dersler vererek bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ilki olarak görülen hümanist düşünür Desiderius Erasmus’dan gelmektedir. Erasmus adı aynı zamanda programın resmi adına karşılık gelen şu ifadenin de kısaltmasıdır: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkanı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları, ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır.


Tüm bu çalışmalar etkinlikler başlıklar altında toplanmaktadır:

Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri:

Yükseköğretim kurumları tarafından imzalanacak ikili anlaşmalar (Bilateral Agreements) çerçevesinde öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında geçirebilirler. 3 ila 12 ay arasında değişebilecek bu süre zarfında öğrenciler, seyahat, dil hazırlığı ve ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğabilecek masrafları karşılamak üzere bir miktar tahsisatla verilir. Tahsisatın miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenecek olup her ay için 200 ila 500 Euro arasında değişmektedir. Ayrıca gidilen kuruma eğitim harcı yatırılmamaktadır.


Erasmus kapsamında öğretim görevlileri de kısa süreli olarak partner bir kuruluşta bulunabilmekte ve ders verebilmektedir. Bu süre 1 ila 8 hafta arasında değişebilmektedir.

Yoğun Programlar (Intensiv Programmes-IP):

Süre 1 haftadan 3 aya kadar değişebilen bu programların temel amacı farklı ülkelerden gelen araştırmacıları Akademi dışından gelen uzmanlarla bir araya getirmektir. Katılımcıların yol ve kalacak yer masrafları program tarafından karşılanmaktadır.

Müfredat Geliştirme Etkinlikleri (Curriculu Development-CD):

Erasmus programı, herhangi bir alanda verilecek yükseköğretime ilişkin ders programlarının geliştirilmesini ve uygulanıp yaygınlaştırılmasını da desteklemektedir. Erasmus tan bu alanda mali destek alabilmek için en az üç farklı ülkeden katılımcının varlığı şarttır. Bu çerçevede üç tür etkinliğe mali destek sağlanmaktadır:

● Ortak projelerle hem lisans hem de lisansüstü düzeylerde eğitim programlarının oluşturulması,
● Avrupa Bütünleşmesinin çeşitli yönlerini temel alacak şekilde Avrupa Modüllerinin oluşturulması,
● Daha önce geliştirilmiş müfredatların uygulanması ve yaygınlaştırılması.

3 ortaktan bir tanesi mutlaka AB üyesi olmalı

Avrupa Çapında Tematik Ağlar (Thematic Networks-TN):


Tematik ağlar, belirli bir disiplinde ya da akademik konuda ortak çalışmalar yürütmek üzere Akademik birlikler, meslek kuruluşları, özel sektör ve kamu sektöründen gelen katılımcılar, hatta öğrenci organizasyonlarının bir araya gelmesi sonucu oluşur. Burada da temel amaç, üzerinde çalışılan konunun Avrupa boyutunu vurgulamak, eğer bir sorun alanı söz konusuysa ortak çözümler üretmektir. Bu ağlarda ele alınacak konular belirli bir disipline has olabileceği gibi disiplinler arası ya da çok disiplinli bir konu da olabilir.

Tematik Ağ çalışmalarına katılan kurumlardan biri koordinatör konumunda olup bu konuma Avrupa Birliği Komisyonu ile yaptığı Kurumsal Anlaşma (Institutional Contract) çerçevesinde sahip olur. Komisyondan projeye gelecek mali destek de katılımcılara bu kurum aracılığıyla ulaştırılır. Ayrıca Tematik Ağ projesi sona erse de koordinatör kurum proje sonuçlarının uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını devam ettirerek Erasmus programından özel destek alabilir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Europea Credit Transfer System-ECTS):

Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenen bir başka etkinlik alanını oluşturan Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa Bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir ‘ortak dil2 olarak nitelendirilmektedir.

Hazırlık Ziyaretleri (Preparatory Visits-PV):

Sokrates-Erasmus programına katılacak kurumların ikili anlaşma imzalama süreçlerinde yapmaları gereken hazırlık ziyaretleri de program tarafından mali olarak desteklenmektedir.
Yukarıda ayrı ayrı başlıklar altında ele alınan konular uygulamada kolaylık sağlaması açısından üç temel grup altında yer alır:

Erasmus 1 :Üniversitelere ‘Avrupa Boyutu’ olan etkinliklerinde sağlanacak mali destek,
Erasmus 2 :Öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik bireysel mali destek,
Erasmus 3 : Tematik Ağlar

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 21.08.2008 tarihinde HeaT tarafından, Eğitim Haberleri, Gelişmeler, Sorunlar ve Sınavlar bölümünde paylaşılmıştır ve 1383 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Erasmus Programı Nedir? orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleSon Osmanlı Hükümeti İle Ankara Hükümeti Arasındaki Münasebetler | Bilecik Mülâkatı Ve Mustafa Kemal Paşa Sonraki Makale[Matematik] Ölçülme Ölçeği | Sayısal Veri Ölçeklerinin Sınıflanması - Niceliksel Ve Kategorik Sayılar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz