Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Enerji Sistemleri Mühendisliği | Enerji Sistemleri Mühendisliği Programın Eğitsel Hedefleri – Öğretim Programı – Lisansüstü Programı Hedefleri..


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 20.02.2010 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 1431 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanı sıra, yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmezdir. Hızla gelişen teknoloji, buna bağlı olarak artan insan ihtiyaçları ve atmosfere salınan emisyon değerleri ve çevresel faktörler bir araya geldiğinde enerjinin en etkin, en verimli ve en temiz şekilde kullanılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.


Mevcut kaynakları etkin, verimli ve temiz kullanabilen, enerji üretiminde kaynaktan son kullanıma kadar sürecin tüm aşamalarını planlayabilen, yönetebilen, sektör mevzuatına hakim, enerji ve ilgili alanlarında yapılan çalışmaları yürütebilen, geliştirebilen, farklı disiplinlerden aldığı eğitimi özümsemiş, kazandığı bakış açışı ve analitik düşünme yetisi ile enerji konusunda yeterli düzeyde bilgi ve donanıma sahip kişidir.

Türkiye’nin, gelişen ve değişen enerji dünyasında, ekonomi ve hukuk alanında da bilgi ve beceriye sahip Enerji Sistemleri Mühendislerini yetiştirmesi, dünya enerji arenasında sesinin gür çıkmasına; enerji verimliliği, insan ihtiyaçları ve çevresel faktörler temelinde ülkemizin çıtasının yukarılara taşınmasında etkin rol oynayacaktır.


Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunları enerji sektöründe doğrudan istihdam edilebilecekleri gibi yan sektörler ve tedarikçi sektörlerde de istihdam edilebilecektir. Termik santraller, hidroelektrik santralleri, güneş santralleri, rüzgar santralleri, biyoyakıt üretimi, nükleer santralar, enerji planlaması, enerji verimliliği, akaryakıt, üretim-dağıtım-pazarlama, bürokrasi ve medya mezunlarımızın görev yapacağı enerji alt sektörlerine örnek olarak verilebilir.

Fosil tipi yakıtların gitgide tükenmekte olduğu günümüzde bilim, alternatif enerji kaynakları bulma konusunda yoğun bir çaba içindedir. Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan tüm ülkeler için çok önemli ve gerekli olduğu günümüz koşullarında;

• Yakıt Hücreleri
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Enerji Tasarrufu
• Endüstriyel Kurutma, Dondurma Sistemleri ve
• Isı alanlarında çalışmalar yapılmakta, ayrıca üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla Enerji Analizi alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak kurulan Triboloji ve Hidrojen Yakıt Hücreleri laboratuvarlarımızda otomotivden savunma sanayine kadar pek çok sektöre de teknolojik destek sağlanmaktadır.

Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır;

• Isı Tekniği Anabilim Dalı
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı
• Yakıt ve Yanma Anabilim Dalı
• Petrol Anabilim Dalı

Lisansüstü Programı Hedefleri


• Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi kazandırmak.
• Multidisipliner çalışma gruplarında görev alabilme yeteneği kazandırmak.
• İleri düzeyde termodinamik bilgisi edindirmek.
• Enerji sistem ve bileşenlerini tasarlayabilme yeteneği kazandırmak.
• Enerji sistemleri problemlerini tanıyabilme, formüle edebilme ve analitik, nümerik ve deneysel çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak.
• Enerji sistemleri mühendisliği için gerekli modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
• Enerji sistemleri için deney tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazandırmak.

(Visited 2 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 20.02.2010 tarihinde Hale tarafından, Meslek Tanıtımları | Meslek Seçim Rehberi bölümünde paylaşılmıştır ve 1431 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği | Enerji Sistemleri Mühendisliği Programın Eğitsel Hedefleri - Öğretim Programı - Lisansüstü Programı Hedefleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleMezhepler Ve Çeşitleri Sonraki MakaleSakıp Sabancı'nın 48 Öğüdü | Bülent Şenver

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz