Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Eleştiri Sözlüğü…


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 27.06.2008 tarihinde Sema tarafından, Türk Edebiyatı ve Edebi Kişilikler bölümünde paylaşılmıştır ve 1997 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


ELEŞTİRİ SÖZLÜĞÜ


A

:z29:Açıklama:

1. Anlaşılmayan bir düşüncenin, sözün, yargının anlamının belirlenmesi.
2. Makale, konuşma gibi bilgi veren anlatım türlerinde bilgi ya da görüşü; örnek verme, tanımlama, çözümleme yoluyla neden – sonuç ilişkisini göstererek kanıtlama.
3. Metin çözümlemesi


:z29: Açımlama:

1. Bir şiiri ya da düzyazıyla yazılmış metne, gerek biçim gerekse içerik yönünden anlaşılır duruma getirme.
2. Bir konuyu, atasözünü ya da özdeyişi açarak yazma.

:z29: Açımlayıcı:

İyi anlaşılması için, bir konu ya da sorunu ayrıntılarıyla ortaya koyan, açımlama işini yapan.

:z29: Açma:
Bilim, uygulayım ve sanat konusunda bir konuşmayı ya da yazıyı, meslekten olmayan kişilerin anlayabilmesi için ya başka sözcük ve tümcelerle ya da genişleterek bildirme.

:z29: Akım:

Sanat yapıtlarında ortaya çıkarak bir süre sanatçıları etkisinde bırakan görüş, yöntem ve yönelim.


:z29:Anlam:

Bir sözcük, söz, konuşma ya da yazının, zihnimizde canlandırdığı, uyandırdığı tasarım, duygu, düşünce.

:z29:Anlambilim:

Anlamla ilgili dil sorunları üzerinde duan, sözcüklerin anlam bakımından özelliklerini ve evrimsel değişimlerini araştırıp inceleyen bilim dalı.

:z29: Anlatı:

Roman, öykü, masal, oyun… türlerinde olduğu gibi gerçek ya da düşlemsel olaylar dizisinin, durumların yazınsal düzeyde anlatılması, öyküleme.

:z29: Ardıl:
Büyük ustaların taklitçisi, özgün yaratıcılık göstermeyen edebiyatçı.

:z29: Artalan:
Bir metnin algılanmasında, metinde oluşan yeni anlam öncesindeki tarihsel, toplumsal, yazınsal verilerin tümü.


B

:z29: Bakış Açısı:

Bir yapıtta olaylara bakış.

:z29: Belge:

Bir olguyu anlatan, bir olayı açıklayan ya da bir savın doğrululuğunu kanıtlayan yazı, yapıt, yazıt.

:z29: Belgin:

Tam ve belirli bir nitelikte anlatılmış olan (duygu,düşünce).

:z29: Belginlik:

Anlatımda düşünce ve duygunun, en uygun sözcüklerle anlatılmış olması.

:z29: Benzer Yapıt:

Bir dilde yaratılmış olan yazın yapıtını, konu yönünden andıran ya da eş olan yapıt.

:z29: Bestseller:

Çok satar.

:z29: Betim:

Anlatım konusu ile ilgili bir nesneyi, kişiyi ya da olayı özellikleri belirtilerek tanımlama.

:z29: Betimce:

Bir yazın yapıtında bir kimseyi görünüş ve davranış özellikleri yönlerinden tanıtan yazı.

:z29: Betimleme:

Bir ortamı, olayı, varlığı, imgeyi ve kavramı özel niteliklerini canlandıracak biçimde yazı ya da sözle anlatma.

:z29: Betimsel:
Varlıkları dış özellikleri ve görünüşleri ile anlatma yolu.

:z29: Biçimci Eleştiri:

bkz. yapısalcı eleştiri

:z29: Bireşim:

1. Bilim ve sanat çalışmalarında ayrıntılar bir araya getirilerek bir bütüne ulaşılması.
2. değişik düşünce ve duyum öğelerinin birleşerek bütünlük gösteren bir yapıt oluşturması durumu.

:z29: Birincil Yazın:

Yazınsal yapıtın, metnin kendisi.

:z29: Buluş:

yazın yapıtında konunun yazarınca düşünülüp bulunması ve sunuş yolunun kuruluşunun planının saptanması.


Ç

:z29: Çıkma:

Sayfa kenarına metinle ilgili olarak yazılan açıklayıcı kısa yazı.

:z29: Çözümleme:

1. Roman, öykü ya da öyküdeki kişilerin ruhsal yapılarını açıklama, ruhsal çözümleme.
2. Bir metni biçim ve içerik yönünden inceleyerek açıklama, yorumlama.

:z29: Çürütüm:

Bir yazarın belli tutum ve görüşlerine karşı yapılan ağır eleştiriler karşısında kendini savunmak, ileri sürülen görü ve düşünceleri çürütmek amacıyla kaleme aldığı yazı ya da kitap.


D

:z29: Değişke:

Bir yapıtın ya da metnin biçim ve içerik yönünden birtakım küçük ayrılıklar taşıyan değişik baskı ya da yazmalarından her biri.

:z29: Dil:

Bir topluluğun bireyleri arasında, sözlü ya da yazılı iletişimi sağlayan sesler ve imler dizgesi.

:z29: Dilbilgisi:

Bir dilde sözcüklerin yapılış ve tümce olarak diziliş kurallarını inceleyip saptayan bilgi dalı.

:z29: Doğruluk:

Bir metnin, yazım ve düzgün anlatım kurallarına uygunluğu, kullanılan sözcüklerin yerli yerinde olması.

:z29: Doldurma:

Düşün yazılarında, raporlarda gerekli olmayan söz, bilgi ya da açıklamalara yer verilmesi.

:z29: Düzelti:

Başka birinin yazdığı yazıyı; gazete, dergi, ansiklopedi vbde yayımlanması amacıyla düzeltme, tamamlama.

:z29: Düzenleme:

Anadüşünceye bağlı ya da onunla ilgili yardımcı düşünceleri ve ayrıntıları belirli bir amaç ve plana göre sıralama.

:z29: Düzyazı:

1. Bir düşünceyi, duyguyu ya da konuyu, ölçü, uyak gibi kurallara bağlı olmadan dilbilgisi ve sözdizimine uygun tümcelerle yazma.
2. Düzyazı ile yazılmış metin.

E

:z29: Edebiyat Eleştirisi:

Bir edebiyat yapıtının eleştirici gözle incelenip, değerlendirilmesi.

:z29: Eklenti:

Bir yapıta eklenmiş olan ek bölüm.

:z29: Eleştirel:

1. Eleştiriye dayalı.
2. Bir yapıta eleştirici bir bakış açısı ile yaklaşma.

:z29: Eleştirel Gerçekçilik:

toplumsal gerçekleri eleştirel açıdan ele alan bireyi toplumla ilişkileri yönünden yansıtmayı amaçlayan bir gerçekçilik görüşü.

:z29: Eleştiri:

1. yazın, sanat ya da düşünce ağırlıklı yapıtları inceleyip, çeşitli yönlerden, değerli, değersiz yanlarını ortaya koyma.
2. Bu amaçla hazırlanan yazı.

:z29: Eleştirici:

Yazın ya da sanat yapıtlarını inceleyip değerlendirerek değerli, değersiz yanlarını ortaya koyan kimse, eleştirmen.

:z29: Eleştirmeli Basım:

Eski çağlardan kalma ya da elyazması yapıtların değişik nüshalarını karşılaştırıp aradaki ayrılıkları ortaya koyarak sağlanan metni bulma.

:z29: Estetik:

Doğada ve sanatta güzel öğretisini konu edinen felsefe alanı.

:z29: Etik Eleştiri:

Bir edebiyat metnini insan dünyasına katkıları ve insanın değerleri alanında ne söylediğini öne çıkarak eleştiren eleştiri biçimi.

:z29: Eytişim:

Bir konu üzerinde karşıt görüşleri değerlendirerek doğruyu bulma yöntemi.

H

:z29: Hermeneutik:

bkz. Yorumlama

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 27.06.2008 tarihinde Sema tarafından, Türk Edebiyatı ve Edebi Kişilikler bölümünde paylaşılmıştır ve 1997 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 3 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Eleştiri Sözlüğü... orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTrigonometri Nedir? | Üçgenlerin Açıları İle Kenarları Arasındaki Bağıntıları Konu Edinen Matematik Dalı Sonraki MakaleAtatürk’ün Mustafa Sagir’in Casus Olduğunu İlk Konuşmada Bilmesi | Kurtuluş Savaşı Sırasındaki Kehanetleri

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz