Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Dissosyatif Kimlik Bozukluğu | Türleri – Tedavi Yöntemleri


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 24.08.2008 tarihinde shane tarafından, Hastalık Tanımları, Belirtileri, Tedavileri bölümünde paylaşılmıştır ve 1556 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Dissosiyatif Bozukluk Depersonalizasyon

Umum psikiyatri kliniklerinin tasvibine mazhar olmuş DSM-IV (1994)’ e göre “Dissosiatif Bozukluklar” beş ana başlık, altında toplanmaktadır:


• Amnezi
• Dissosiatif Fugue
• Çoğul kişilik
• Depersonalizasyon
• Atipik Dissosiatif Bozukluk.

Dissosiatif Amnezi

Organik bir arızaya dayanmayan ve aniden gelen geniş boyutlu bir unutkanlık halidir.


Unutkanlık hali çeşitli şekillerde tezahür etmektedir:

• Bir kaza sırasında bütün aile fertleri ölüp sadece kendisi kurtulan kişi, belli bir zaman süresi içinde hiçbir şey hatırlamayabilir. Bu hatırlayamama hali, bazı şeyleri hatırlayıp bazılarını hatırlayamamak şeklinde de ortaya çıkabilir.

• Unutkanlık hali genellikle aşırı bir psikolojik yüklenme sonunda kendisini gösterir. Tecavüze maruz kalan genç kız, silah tehdidi ile kaçırılan bir çocuk, doğal afetlerde veya harpte pek çok ölü gören şahıs, eşi tarafından aniden terk edilen erkek veya kadın, kabullenemedikleri bu aşırı yüklenmeler sebebiyle birden bire hafıza kaybına uğrarlar. Unutkanlık, tıbbi bir müdahale gerektirmeden kendiliğinden birkaç gün sonra aniden iyileşir. Bir iz bırakmaz ve tekrarlamaz.

• Unutkanlık sırasında kişi şaşkın, maksatsız olarak gezinip durur. Bununla beraber, unutkanlığına karşı lakayt kalır.

Dissosiatif Fugue

Yine organik bir arızaya dayanmaksızın kişinin evini ve iş yerini terk ederek yeni bir kimliğe bürünmesi halidir. Ne aile üyelerini ne de iş yerindeki arkadaşlarını tanımamaktadır. Takındığı yeni kimlik, eski kimliğine kıyasla iddialı ve gösterişli bir kimliktir.

Çoğu vakalarda hasta kendisine yeni bir isim ve oturacak yeni bir ev bulur. Akıl bozukluğunu gösterir işaretlere rastlanmaması, şaşkınlık ve gelişigüzel dolaşmaların görülmeyişi dissosiatif fugue’nin tipik karakteridir.


Bu hastalık da geçici olup aşırı psikolojik Yüklenmeler sırasında ortaya çıkmaktadır. Genellikle birkaç gün, nadiren de birkaç ay sürer. Uzun süren kimlik kaybında kişi daha çok maksatsız fakat rahatsız etmeyen seyahatlere çıkmaktadır.İyileşmeden sonra, hasta fugue sırasında olup bitenleri kesinlikle hatırlamaz. İz bırakmadığı gibi tekrar da etmez.

Dissosiatif Kimlik Bozukluğu (Çoğul Kişilik)

Esas kişilikle birlikte, her biri belli zamanlarda vücuda hakim olan kendilerine göre mizaçları, davranışları, sosyal münasebetleri ve hatıraları bulunan alt kişiliklerin ortaya çıkması halidir. Esas kişilik genellikle diğer kişiliklerden habersiz iken, alt kişilikler birbirinden haberdardır.

Alt kişilikler, esas kişiliğin tam aksi özelliklere sahiptirler. Esas kişilik, sessiz, sedasız, içine kapanık, ahlaklı biri iken, diğer kişilikler dışa dönük, serbest, eğlenceyi seven tiplerdir. Esas kişilikten farklı isim ve soyadı taşırlar.

Çoğul kişilik bozukluğu çoğu zaman ergenlik çağında ortaya çıktığı, parçalanmış ailelerde, kimsesiz ve terkedilmiş çocukların yetiştiği yurtlarda sık görüldüğü bilinmektedir. Alt kişilikler, genellikle aşırı psikolojik yüklenmeler sırasında ortaya çıkmakta; bir kişilikten öbürüne geçişler hızlanmaktadır. Genç kızlarda ve kadınlarda görülme oranı daha yüksektir.

Depersonalizasyon

Şizofreni, epilepsi, madde kullanımı bozukluğu, saf nörotik bozukluk ve organik beyin sendromları ile ilgisi olmayan, tamamen psikolojik sebeplerden kaynaklanan ve geçici olarak ortaya çıkan “kişinin kendine yabancılaşması” halidir.

Kişi, tümüyle veya kısmen vücudunu, kendi kimliğini, bir varlık olduğunu şüphe ile karşılamaktadır. Kendisinin bir makina veya robot olduğunu sanmakta; bir rüyada yaşıyormuş gibi hissetmektedir. Bazen kendisini uzaktan idrak etmekte, vücut boyutlarının değiştiğini görmektedir. Bariz bir komplikasyona sebep olmadan kendiliğinden kaybolan bu “kendine yabancılaşma” kişinin aile ve iş hayatındaki münasebetlerini bozmaz.

Kendine yabancılaşma bozukluğu sırasında baş dönmesi, depresyon, sıkıntı, deli olma korkusu, zaman-mekan ve kişiliğe ait bilgilerde hatırlama güçlüğü sık görülen komplikasyonlardır.

Atipik Dissosiatif Bozukluk

Kişinin arzusu dışında ağır bir eğitime, yoğun telkine, beyin yıkamaya, tek kişilik hücreye kapatılmaya, işkence veya tehdit ile konuşturulmaya zorlanması halinde ortaya çıkan düşünce reformlarına bu ismi veriyoruz.

Kişi kendisine zorla teklif edilen yeni kimliğe mecburen adapte olmaya çalışırken korkunç iç çatışmalarına maruz kalır. Eski kişiliğine, kültürüne, inançlarına ters düşen bu yeni ve yabancı ortam ruhsal dengesini altüst eder.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 24.08.2008 tarihinde shane tarafından, Hastalık Tanımları, Belirtileri, Tedavileri bölümünde paylaşılmıştır ve 1556 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Dissosyatif Kimlik Bozukluğu | Türleri - Tedavi Yöntemleri orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleYükseköğretim Kurulu – YÖK | 1982 Anayasası'nın 131. Maddesi Esasında; Yükseköğretim Kurulu, Tüm Yükseköğretimden Sorumlu Tek Kuruluş.. Sonraki MakaleGünümüz Edebiyatında Gerçeklik | Ahmet Cemal

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz