Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Deyimler Sözlüğü [A Harfi] Anca Beraber, Kanca Beraber


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 06.11.2007 tarihinde Sema tarafından, Deyimler Sözlüğü - Güzel Deyimlerimiz bölümünde paylaşılmıştır ve 818 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


DEYİMLER SÖZLÜĞÜ – DEYİMLER

Aba altından sopa göstermekSakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak.”Sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın.”
Abuk sabuk konuşmakDüşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız, saçma sapan söz söylemek. “Yeter artık, abuk sabuk konuşmalarına daha fazla dayanamayacağım.”
Aceleye getirmek (dara getirmek)1. Bir işi gerektiği gibi yapmayıp, zaman darlığından yararlanarak birini aldatmak.
Açık çek vermekBir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
Abbas yolcu1. Yola çıkmaya kesin kararlı.”Abbas yolcu! Daha fazla oyalamayın.” 2. Ölmek üzere (olan). “Komaya girdi, abbas yolcu mu ne?”
Abur cuburYararlı olup olmadığı düşünülmeksizin rast gele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler.”Ne diye çocukların karnını abur cuburla doyuruyorsun?”
Acemilik etmek Düşüncesizce hareket etmek
Açık kapı bırakmakGerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak.”Bu kadar kesin konuşmayalım, açık kapı bırakalım da iyi düşünebilme fırsatları olsun.”
Açlıktan nefesi kokmak 1. Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak.”Dün açlıktan nefesimkokuyordu ama bugün çok şükür karnım tok.”2. Uzun zaman bir şey yemediği anlaşılmak.
Adama dönmek Hoşa giden bir duruma gelmek, düzelmek.
Adam etmek 1. Eğitmek, yetiştirmek, belli bir seviyeye getirmek. 2. Tamir edip kullanılır hâle getirmek, bir yeri düzene sokmak.
Adı karışmak İyi karşılanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğu, o olaya karıştığı söylenmek.
Aforoz etmek 1. Kilise birliğinden çıkarmak. 2. Birini yakını olmaktan çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, ilişkileri tamamen koparmak.
Ağır elli 1. Oldukça yavaş iş yapan, çabuk yapmayan. 2. Vurduğu zaman çok acıtıp can yakan
Ağır söz Kişinin gönlünü inciten, gücüne giden, onuruna dokunan, dayanılması güç söz.
Astarı yüzünden pahalıGerçek değerinden fazlaya mal olmak
Ağız değiştirmek Daha önce söylediğinin tersini söylemeye başlamak.
Ağız kalabalığına getirmek Birini gereksiz sözler söyleyip çok konuşmak yolu ile şaşırtmak, dikkatini dağıtıp aldatmak.
Ağzı açık ayran delisi Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan, anlamsız bir hayranlıkla seyredip şaşıran.
Ağzı kulaklarına varmak Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak.
Ağzı laf yapmak Güzel, inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak.
Ağzına baktırmak Etkili, güzel konuşarak kendini zevk ile dinletmek, dinleyenleri kendisine hayran etmek.
Ağzına bir parmak bal çalmak Amacına ulaşmak için birini tatlı sözlerle bir süre oyalamak, kandırmak; umut verip ikna ederek işini yaptırmak.
Ağzından çıkanı kulağı işitmemek Sözlerini tartmadan, düşünmeden, öfke içinde, nere varacağını hesaplamadan konuşmak
Ağzından kaçırmak Söylemek istemediği bir şeyi, boş bulunup söyleyivermek.
Ağzından yel alsın Olumsuz, kötü şeylerden bahsedenlere karşı “ağzını hayra aç” anlamında söylenir
Ağzını açıp gözünü yummak Kızgınlık ile sonunu düşünmeden ağzına gelen kötü sözleri söylemek, karşısındakine hakaret etmek.
Ağzını bıçak açmamak Kırgınlıktan, üzüntüden ya da herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyecek durumda olmamak.
Ağzının payını vermek Sert söz ve davranışlarla karşılık vererek bir kimseyi yaptığına pişman etmek.
Ağzı var dili yok 1. Oldukça sessiz, sakin, kendi hâlinde. 2. Konuşmayıp susan, derdini anlatmayan.
Ahmak ıslatan İnce ince yağan yağmur, çisenti.
Akla karayı seçmek Bir işi başarmak uğrunda çok yorulmak, sonuca kadar çok zahmet çekmek.
Aklı başında olmamak 1. İyi düşünebilir durumda olmamak. 2. Bayılmak, kendisinden geçmek
Aklına esmek Daha önce düşünmemiş olduğu şeyi birden yapmaya karar vermek.
Aklına gelen başına gelmek Olmasından korktuğu şeyin zarar verici etkisine uğramak.
Aklını başından almak Çok şaşırtmak, düşünemeyecek duruma getirmek
Aklını peynir ekmekle yemek Akılsızca, şaşkınca, delice işler yapmak.
Alın teri dökmek Zahmetli iş görüp çok emek vermek.
Ali Cengiz oyunu “Kurnazca, haince aklı durduracak iş yapmak” anlamında kullanılır.
Ali`nin külâhını Veli`ye, Veli`nin külâhını Ali`ye giydirmek Kendi sermayesi olmadığı hâlde, birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek.
Allah “yürü ya kulum” demiş Az zamanda çok para kazanan ve işinde çok çabuk ilerleyenler için söylenir.”Cenab-ı Hak bir kimseyi zengin etmek isterse ona, `yürü ya kulum` demesi yeter.”
Allem etmek, kallem etmek İstediğini elde etmek için her türlü kurnazlığa başvurmak
Alnının ar damarı çatlamak Utanma, sıkılma duygularını yitirmiş bulunmak.
Altını üstüne getirmek 1. Bir şeyi bulmak için aramadık yer bırakmamak. 2. Söz ve davranışlarıyla çevreyi birbirine düşürmek, karmakarışık etmek.
Ana kuzusu 1. Pek küçük kucak çocuğu. 2. Sıkıntıya, güç işlere alışkın olmayan, nazlı çocuk veya genç.
Anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek Bir işi yaparken çok sıkıntı çekmek, eziyete katlanmak
Anca beraber, kanca beraber Birbirimizden ayrılmayacağız, işler iyi de gitse, kötü de gitse hep birlikte yapacağız, beraberliği bozmayacağız.”Bu toprağı yalnız ben mi atacağım, hayır arkadaşlar; haydi anca beraber, kanca beraber.”
Aralarından kara kedi geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) İyi anlaşan iki kişinin veya dostun ilişkileri bozulmak, aralarına soğukluk girmek, birbirlerine gücenmek,”Niçin konuşmuyorsunuz? Aranızdan kara kedi mi geçti?”
Ârif olan anlasın (anlar) Üstü örtülü olarak söylenen bir sözün, anlayışı kuvvetli kimselerce anlaşılabileceğini belirtmek için kullanılır.


(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 06.11.2007 tarihinde Sema tarafından, Deyimler Sözlüğü - Güzel Deyimlerimiz bölümünde paylaşılmıştır ve 818 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 1 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Deyimler Sözlüğü [A Harfi] Anca Beraber, Kanca Beraber orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Matematik] En Küçük Kareler Yöntemi | Çizgisel (Doğrusal) Örnek - Eğrisel (Doğrusal Olmayan) Örnek - Doğrusal EKK'nin Uygulanışı Sonraki MakaleOsmanlı İmparatorluğu | Haritası

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz