Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Çalışma Nedir? | İnsanlar Neden Çalışır? Bireyi Çalışmaya Yönelten Ve Yönlendiren Nedir? Güdülenmenin Üç Şekli


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 29.08.2009 tarihinde Hale tarafından, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama bölümünde paylaşılmıştır ve 5622 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Çalışma Nedir?


İnsanlar Neden Çalışır? – Bireyi Çalışmaya Yönelten Ve Yönlendiren Nedir?


“Çalışma”, yaşamın sürekliliğini sağlayan sosyal bir faaliyet olarak, geçmişi insanlığın var oluşuna kadar uzanan, insan yaşamının en merkezi alanlarından biridir.

Çalışma güdüsü bireyi belirli amaçlara ulaşması için harekete geçiren kuvvetlerden biridir. Bu güdü, birincil-doğuştan kazanılmış bir güdü değil, ancak ikincil konumda, sosyal yaşamda sonradan öğrenilmiş güdülerdendir.

Kuşkusuz “bireyin her davranışının arkasında bir istek, önünde ise bir amaç vardır.” Her şeyden önce, insan endüstri öncesi toplumlarda olduğu gibi, yiyecek, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak, fiziksel yaşamını devam ettirmek için çalışır.


Maslow insan davranışını yönlendiren en önemli etkenin gereksinimler olduğunu savunur. Bu gereksinimler dinamiktir, kişilik değişikliklerine ve toplumsal değişmelere bağlı olarak değişebilir.

Maslow‘a göre amaçların doğurduğu gereksinimler genellikle zincirleme bir sıra izler, temeldeki bir güdünün gereksinmeleri karşılanmadan, birey üst düzeydeki güdülerden etkilenmez. Alt düzeydeki güdüler doyuma ulaşınca birey, üst düzey güdülere hazır hale gelmektedir. Bunlar fizyolojik gereksinmeler, güven gereksinmesi, sosyal gereksinmeler, saygınlık gereksinmesi ve kendini gerçekleştirme gereksinmesidir

İnsanları çalışmaya yönelten üç neden, Maslow’un teorisini özetler niteliktedir. Bu nedenler (güdüler); araçsallık (sonuçta kendi için fayda temin etmek, fizyolojik gereksinimlerini karşılamak-dışsal ödül), kendini gerçekleştirme (tüm beceri ve ilgilerini kullanabilmeleri-içsel ödül) ve sosyal olgudur (sosyal kabul gören bir davranış-sosyal kontrat).

İnsanı çalışmaya yönelten bu güdüler, insanların içinde bulundukları statü ve sahip oldukları niteliklere göre insanları farklı ölçülerde etkilemektedir. Son basamaktaki kendini gerçekleştirme gereksinmesi her bireyde görülmeyebilir. Örneğin, niteliksiz işlerde çalışanların başlıca çalışma nedeni, işin fizyolojik gereksinimlerini karşılayan bir geçim aracı olmasıdır. Endüstri toplumunda işlerin daha çok, niteliksiz işler olduğunu dikkate alındığında, bu toplum yapısı içinde bireyleri işe yönlendiren en önemli güdünün, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan “ücret” olduğu görülmektedir. Üst düzeyde nitelikli işlerde (beyaz yakalı, profesyonel ve yönetsel işlerde) ise, “içsel ödül”ün daha önemli olduğu görülmektedir.

Bütün bu bilimsel verilerin ışığı altında yapılan anket sonuçlarına tekrar bir göz attığımızda bu ankete katılanların profilleri hakkında yorum yapabilmemiz kolaylaşıyor; Zaten anketin özellikle de İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir anket olması nedeniyle (Internet’i kullanan kimselerin demografik yapıları herkesçe malum) bu ankete katılanların çoğu fiziksel ihtiyaçlarını bir ölçüde karşılayabilmiş ve ikincil güdülere yönelmiş kendini gerçekleştirme amacındaki beyaz yakalı, profesyonel yöneticiler olduklarını tahmin etmek güç olmasa gerektir.

Burada ayrı bir madde olarak belirtilmemiş olsa dahi bu ankete katılanların çoğunun “Çalışmak istediğiniz bir işletme için aşağıdaki özelliklerden hangisi en önemlidir?” sorusuna “Yöneticilik Tarzı” olarak cevap vermesi aslında ankette detaylandırılmamış olup ancak bu kavramın içersine çok kolaylıkla konulabilecek “Huzurlu bir Çalışma Ortamı” , ve “Ücretlendirme” gibi birincil ve “Saygı Görme”, “Performansa Dayalı Adil bir Değerlendirme Sistemi” ve “Takdir Edilme” gibi ikincil güdülerin ve “Sosyal bir Grubun Üyesi Olmak” gibi Maslow’un gereksinimler piramidinin en üstteki güdülerin de bu kavram içersinde değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.Güdülenmenin Üç Şekli

Anket sonuçlarında ikinci en büyük yüzdeyi alan “Kariyer Planlaması”nın öneminin bir kez daha vurgulandığını görüyoruz. Burada ayrı bir madde olarak belirtilmediği için net bir şekilde çıkarılmamakla birlikte bazı kesimlerce, çalışanları en fazla motive eden araç olarak öne sürülen “Ücret”in bile önüne geçen bir kavram olduğunu görüyoruz “Kariyer Yönetimi”nin.

Çalışanları en fazla motive eden faktörlerden biri olan Kariyer Yönetiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışanın da kendisini bir şekilde çalıştığı kurum içersinde terfi edebileceği pozisyonların gereksinimlerine uygun bir şekilde geliştirmesine yönelik faaliyette bulunması zaruridir ki bu da, anketin %21 gibi yüksek bir oran almış olan “Eğitim Olanakları” ya da “Kişisel Gelişimin”, “Kariyer Yönetiminde Önemi” bölümünde yerini almış gözüküyor.

Sonuç itibariyle anket daha önce Hermes Yönetim Danışmanları ve Eğitim Merkezi tarafından daha geniş kapsamlı olarak hazırlanan araştırmanın doğruluğunu destekleyen sonuçlar sergilemiş bulunuyor. Ayrıca bu sonuçların kategorize edilmiş konsantre bir grubun verileri olması nedeniyle sadece o grubun eğilimleri konusunda bize bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz.

Uğur Develi

HERMES Yönetim Danışmanları & Eğitim Merkezi Genel Koordinatörü

(Visited 16 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 29.08.2009 tarihinde Hale tarafından, Kişisel Gelişim ve Kariyer Planlama bölümünde paylaşılmıştır ve 5622 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Çalışma Nedir? | İnsanlar Neden Çalışır? Bireyi Çalışmaya Yönelten Ve Yönlendiren Nedir? Güdülenmenin Üç Şekli orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleHayata Pozitif Bakmak:))) Sonraki MakaleHıyanet-i Vataniye Kanunu Ve İstiklâl Mahkemeleri Kurulması - 29 Nisan 1336 (1920)

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz