Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 8001 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 14.06.2019 11:10

Biyoloji Nedir? | Alt Bölümleri Nelerdir?


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 24.11.2007 tarihinde hale tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5448 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Biyoloji

Biyoloji, Yunanca “Bios” (yaşam) ve “Logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesi şeklinde isimlendirilmiş, tüm canlıların birbirleriyle ve çevre ile etkileşimlerini, bu etkileşimlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, açıklayan “omni” bir bilim dalıdır.


Biyoloji 2 büyük alana ayrılır:

1) Botanik (Bitki Bilimi)
2) Zooloji (Hayvan Bilimi)

Biyoloji kendi içinde alt bölümlere ayrılır.


:z06: Biyofizik canlıları incelemede fizik araçlarını kullanan araç ve teknikler bütünüdür.

:z06: Kriyobiyoloji, sıcaklığınn canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenir.

:z06: Entomoloji, böcekleri inceler.

:z06: Etoloji, doğal ortamdaki hayvanların davranışlarını inceler.

:z06: Evrimsel biyoloji, evrim teorisini destekleyen kanıtları inceler.

:z06: İhtiyoloji, balık bilimidir.

:z06: İmmünoloji, vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı direncini ve bunun temellerini inceler.


:z06: Limnoloji, göller ve bunlar içinde yaşayan canlıları inceler.

:z06: Deniz biyolojisi, okyanus ve denizlerdeki yaşamı inceler.

:z06: Tıp, tedavi ve iyileştirme sanatı ve bilimidir.

:z06: Mikrobiyoloji, mikroskobik organizmaları inceler.

:z06: Nörobiyoloji, hayvanların sinir sistemini inceler.

:z06: Ornitoloji, kus bilimidir.

:z06: Paleontoloji, tarih öncesi yaşamı inceler.

:z06: Sosyobiyoloji, sosyal ilişkilerin biyolojik temelini inceler.

:z06: Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü, şeklini inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Anatomi: Canlıyı oluşturan organları,bu organları birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Fizyoloji: Organizmadaki organ ve dokulardaki görevlerini, işleyişlerini inceleye bilim dalıdır.

:z06: Embriyoloji: Organizmanın gelişme devrelerini inceler. Özellikle döllenmiş yumurtadan (zigot) itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Sitoloji: Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Histoloji: Çok hücreli canlılardaki dokuların yapısını ve bu dokuların vücudun nerelerinde bulunduğunu,hangi organların yapısına katıldığını inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler. Ayrıca “gen” in yapısını görevini ve genlerde meydana gelen değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Moleküler biyoloji: Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Ekoloji: Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Taksonomi: Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır.

:z06: Parazitoloji: Asalak olarak yaşayan canlıların yapı ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Ontojeni: Bir bireyin evrimsel geçmişini inceler.

:z06: Filojeni: Bir grup organizmanın (soyun=türün) evrimsel geçmişi inceler.

:z06: Biyocoğrafya: Canlıların yeryüzündeki coğrafi dağılışını inceler.

:z06: Bakteriyoloji: Bakterileri inceler.

:z06: Viroloji: Virüsleri inceler.

:z06: Patoloji: Hastalıkların belirti ve nedenlerini inceler.

:z06: Biyometri: Biyolojik olayları istatiksel olarak inceler.

:z06: Mikrobiyoloji: Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme, üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

:z06: Uzay Biyolojisi: Uzay şartlarında canlıların karşılaştıkları yeni durumları, bunların canlı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, canlıların uzaya uyum şartlarını araştıran bilim dalıdır.

:z06: Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır.


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 24.11.2007 tarihinde hale tarafından, Fizik - Kimya - Biyoloji Konu Anlatımları bölümünde paylaşılmıştır ve 5448 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Biyoloji Nedir? | Alt Bölümleri Nelerdir? orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleLösemi Nedir? | Lösemi Çeşitleri - Akut Ve Kronik Lösemi - Tedavi Yöntemleri - Lösemi'de Sözlük - Kemik İliği Nakli Nedir? Soru Ve Cevapla.. Sonraki MakalePeçe'nin Doğusunda Bir Hayalet | Günün Gökbilim Görüntüsü - 1 - 30 Kasım 2008

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz