Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Avrupa Birliği – AB | 27 Üye Ülkeden Oluşan Ve Toprakları Büyük Ölçüde Avrupa Kıtasında Bulunan Siyasi Ve Ekonomik Örgütlenme


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 01.01.2011 tarihinde Hale tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 1862 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


Avrupa Birliği – AB

Avrupa Birliği – AB, yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. Yaklaşık 500 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği, dünyanın nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30’luk bölümünü oluşturur. (16.8 trilyon ABD$)


Avrupa Birliği Bayrağı

Slogan: In varietate concordia (Latince)
“Çeşitlilikte birlik”


Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla, insan, eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek pazar) geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politikalarından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir. Birliğe üye ülkelerin on beşi, avro adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü’nde, G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler’de temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin yirmi yedi üyesinden yirmi biri NATO‘nun da üyesidir. Schengen Antlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler arasında pasaport kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adlî konu ve iç işleri düzenlemelerinde Avrupa Birliği’nin payı bulunur.

Yönetim merkezi

• Brüksel
• Strazburg
• Lüksemburg

En büyük şehir

• Londra

Avrupa Birliği, devletlerarası ve çokuluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi konularda devletlerarası anlaşma ve fikir birliği gerekir. Ancak belirli durumlarda uluslarüstü yönetim organları, üyelerin anlaşması olmaksızın da karara varabilir. Avrupa Birliği’nin bu tip haklara sahip önemli yönetim birimleri Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankası’dır. Parlamentoyu, Avrupa Birliği vatandaşları beş yılda bir oylama yöntemiyle seçerler.


Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanmaktadır. O dönemden bu yana, birlik yeni üyelerin katılımlarıyla boyut olarak büyümüş; var olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü arttırmıştır. Üye devletler Aralık 2007’de, birliğin bugüne dek yaptığı antlaşmalar ile yasal yapısını güncellemek ve iyileştirmek amacıyla Lizbon Antlaşması imzalanmıştır. Lizbon Antlaşması’nın onaylanma ve işleme girme sürecinin 2008 yılı içinde olması öngörülmüşse de İrlanda’da, antlaşmanın onaylanması için yapılan halkoylamasının ilk etapta olumsuz sonuçlanması kabul sürecini geciktirmiştir.

Bakınız, Avrupa Birliği Vatandaşlığı Nedir? | Citizenship of European Union – Avrupa Birliği Vatandaşlığı Ve Maastricht Antlaşması – Avrupa Birliği Vatandaşlık Hakları…

Avrupa Topluluğu – AT | Avrupa Birliği’nin 1992 Yılında Maastricht Antlaşması İle Uygulamaya Koyduğu Ve Üç Sütun Adını Verdiği Görev Alanlarından Biri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – AİHM | Uluslararası Bir Teşkilat Olan Avrupa Konseyi’ne Bağlı Olarak Kurulmuş Uluslararası Mahkeme – AİHM Yapısı

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi – İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi – Universal Declaration of Human Rights – UDHR | Tarihçe – Bildirinin Hazırlanması Ve İmzalanması – Önemi – İçeriği – Maddeleri – Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu…

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 01.01.2011 tarihinde Hale tarafından, Medeniyetler ve Ülkeler Tarihi Ansiklopedisi bölümünde paylaşılmıştır ve 1862 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 12 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Avrupa Birliği – AB | 27 Üye Ülkeden Oluşan Ve Toprakları Büyük Ölçüde Avrupa Kıtasında Bulunan Siyasi Ve Ekonomik Örgütlenme orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleAtatürk Günlüğü - Today | 23 Aralık - December Sonraki Makale[Matematik] Arşimet Spirali | Aritmetik Spiral - Uygulamalar

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz