Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 30 Kasım – November


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 30.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 2131 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


30 KASIM – NOVEMBER 30
Tarihte Bugün – Today in History


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, TBMM Başkanı Kâzım Özalp’in kızının nişan töreninde
(30 Kasım 1933)

1937 – Atatürk’ün, Hatay’da yürürlüğe giren yeni rejim (bağımsızlık)’le ilgili olarak Ulus gazetesi başyazarı Falih Rıfkı Atay’a demeci: “…Hatay’da Fransız delegesi, Hataylıların çok şevk ve heyecanla bayram yapmaları doğal olan bir günde eğer Hatay Türklerini serbestçe bugünü kutlamaktan men edecek önlemler almışsa, buna yazık demekle yetinirim. Çünkü böyle bir zihniyet, devletler arasında yüksek dostluk ilişkilerinin bugün ve yarın için olumlu yolda yürümek lüzumunun henüz anlaşılmamış olmasından ileri gelir!”

(1937 – Kasım sonu) – Alman devlet adamı Dr. Ernest Jackh’ın, Türkiye’yi ziyaretini takiben Atatürk’e mektubu: “..Ankara’dan Atina’ya yolculuğumda tekrar Çanakkale Boğazı’ndan geçtim. Oradaki görüşmemizi hatırladım ve Çanakkale Boğazı’nda kazandığınız zaferin tarihî önemini özetlemeye karar verdim: Türkiye için bir millet olarak varlığını, kurtuluş ve bağımsızlığını temin; merkez devletleri için Macaristan, Avusturya ve Almanya’ya kuzey-doğudan bir hezimet ve çöküşe sebep olacak bir tehdidin 1915’te önlenmesi ve 1918 yılına kadar da böyle bir tehlikeye karşı uyanıklığı; Çarlık Rusyası için batılı müttefiklerinden siyasî, iktisadi ve askerî ayrı düşüşü ve bu suretle çöküşünü temin… gibi olaylardan ibarettir.”


1933 – Atatürk’ün, akşam Kâzım (Özalp) Paşa’nın evine gelerek kızının nişan törenini şereflendirmesi.

1931 – İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi.

Atatürk’ün, Çankaya’da İsveç Elçisi Boheman ve Hollanda Elçisi Verschuur’u, daha sonra Türk-Amerikan Cemiyeti 2. Başkanı M. Cening’i kabulü.

1930 – Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği “Ses Kraliçesi” yarışmasını Hudadat Şakir Hanım kazandı.

Paris’teki bir film şirketinin düzenlediği uluslararası ses yarışmasının Türkiye bölümü, Cumhuriyet gazetesince gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 38 kişiden Hudadat Şakir Hanım, 20 Jüri üyesinden 16’sının oyuyla ”Türkiye Ses Kraliçesi” seçildi.

1929 – Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihçi Emil Ludwig’i Çankaya’da kabul etti.

Atatürk’ün, Çankaya’da Emil Ludwig’i kabulü ve görüşmesi: “…Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz; isterseniz kendisinden sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Toplara dayalı egemenlik yaşamaz! Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilâl halinde geçici bir zaman için gerekir.”


Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Elçisi Polychronadis’in güven mektubun kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuşması.

1925 – Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun, 677 sayılı yasanın kabulü.

Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların kaldırılmasına dair Kanun’un kabulü.

Bakınız, Atatürk Devrimleri | Toplumsal Devrimler – Tekke, Zâviye Ve Türbelerin Kapatılması

Salahiyetsiz sarık ve ruhani kıyafet taşıyanların cezalandırılmasına ilişkin kanun çıktı.

TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara ”Hakimiyet Milletindir” yazılı levha asıldı.

1922 – Doğu Trakya’nın tamamının teslimi işleminin bitirilmesi.

1921 – Cemal Paşa’nın, Münih’ten Atatürk’e mektubu: “Bence bugünün en önemli meselesi, Enver’in son girişimleridir. Bu mecnunu, Anadolu’da sizin başınıza belâ olmaktan meneden talihe teşekkür borçlu olduğum halde ondan sonra giriştiği işten dolayı son derecelerde hayretteyim.”

1920 – Atatürk’ün, Türk-Sovyet ilişkilerini bozmaya yönelik İngiliz propagandaları hakkında Doğu Cephesi Komutanlığı’na talimatı: “…Türk milletinin, kendi hayatına kastetmiş olan emperyalistlerle müştereken hareket edebileceği zannını birçok kere telkine muvaffak olan İngiliz oyunlarına hayret etmemek elden gelmez.”

1918 (Kasım sonu) – Atatürk’ün, gazeteci ve yazar Aka Gündüz’e söyledikleri: “Bütün milletin bilmesi lâzımdır ki, memleketin uğradığı bu kaza ancak anayurdun ortasında çalışmakla tamir edilebilir. Bir Mondros Mütarekesi, bu şekilde bir işgal ve bu şekilde iç politika gürültüleri mevcut oldukça İstanbul’da hiçbir şey yapılamaz. Milletin ruhu zindedir; cevheri bozulmamıştır. Onu gene kendi içinden harekete geçirmek lâzımdır. Bunu böyle yapacağım!”

1916 – Atatürk’ün, sabah Garzan’dan Silvan’a hareketi, öğleden sonra saat 16.30’da Silvan’a dönüşü.

1909 – Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 30.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 2131 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 30 Kasım - November orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleWolf-Rayet Yıldızı 124 : Yıldız Rüzgârı Makinesi | Günün Gökbilim Görüntüsü – 1 – 31 Temmuz 2014 Sonraki MakaleAtatürk Rölyefi | Güney Amerika Şili'nin Başkenti Santiago'da Bulunan Atatürk Rölyefi

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz