Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 3 Aralık – December


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 03.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1414 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


3 ARALIK – DECEMBER 3
Tarihte Bugün – Today in History


Balkan Savaşları (1912-13)

26 Kasım 1912’de başlayan mütareke görüşmeleri, 3 Aralık 1912’de taraflarca imza edildi.


Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal
Balkan Harbi Yılları

1934 – Kıyafet Kanunu’nun kabulü. Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair kanun.

Bakınız, Atatürk Devrimleri | Toplumsal Devrimler – Şapka Ve Kıyafet Devrimi

TBMM’de din adamlarının dini kisveleri sadece ibadet yerlerinde ve törenlerde giyebileceklerine dair kanun teklifi kabul edildi.

Bazı kıyafetlerin giyilemeyeceğine dair Kanun’un kabulü. (Bu kanunla din adamlarının -hangi din ve mezhebe mensup olursa olsunlar- mabet ve âyinler haricinde ruhanî kıyafet taşımaları yasaklanmıştır).

1930 – Atatürk’ün, Fox Film Şirketi tarafından Ankara Gazi Orman Çiftliği’nde çevrilen -kendisinin de Amerikan milletine demecini içeren- filmi Elhamra Sineması’nda izlemesi.

1921 – Atatürk’ün Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis ile görüşmesi ve söyledikleri: “…Bugün ordu, bağımsızlık uğruna savaşıyor. Türk milleti aldatılmak istemiyor. Onun olumlu gerçekleşmelere ihtiyacı var; boş hayaller bize çok pahalıya mal olmuştur. …Ben Panislâmist değilim. Biz Türküz; hepsi o kadar. İyi Müslümanlar olarak kalmak bize yeter. Asya için olduğu gibi, Avrupa için de töremiz aynıdır. Dostlarımız olacaktır, tam bağımsızlığımızı koruyacağız, her şeyi Türk olma noktasından göreceğiz. Bu, gerçekçi bir düşünüştür; imparatorluğu yıkan ideolojiye karşı bir düşünüş, ittifaklar, iktidar için birer engel olmayacak, onu ufaltmayacak. Bunların birini diğerine karşı kullanmayacağız, onlara karşı da her zaman toprak ve siyaset bütünlüğümüzü saklı tutacağız. Devamlı dostluklar kurmanın tek yolu bu değil midir?”


1920 – Atatürk’ün, Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki İstanbul Heyeti ile Bilecik’te görüşmek üzere, akşam Ankara’dan trenle Eskişehir’e hareketi.

İngiltere Başbakanı Lloyd George’un demeci: “…Mustafa Kemal, Yunanlıları İzmir’den atabilir; bu sebeple Yunanlılara her türlü yardımı yapmalıyız(!)”

Mamure kurtuldu.

1920 (2-3) – Türkiye – Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.

Bakınız, Gümrü Antlaşması | Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları – Kurtuluş Savaşı Dönemi

1919 – Atatürk’ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya, Adana’da Ferda adıyla yayımlanan Kuva-yi Milliye aleyhindeki gazetenin Anadolu’ya girmemesi hususunda telgrafı.

Demirci Mehmet Efe’nin, Nazilli’den Atatürk’e, yörede bulunan İngiliz Albayı ile görüşmesini bildiren telgrafı: “İzmir ve Aydın vilâyetinde bir tek Yunan askeri kalmayıncaya kadar mücadeleye karar verdiğimiz, araya İngiliz ve Fransız kuvvetleri girmiş olsa bile silâh kullanmaya mecbur olacağımız evvelce kesin bir dille bildirildi. Karşımıza her kim çıkarsa çıksın vatanı kurtarmak için bundan başka sözümüz olmadığını, olamayacağını arz ederim.”

1918 – İtilaf Devletleri temsilcilerinin Londra’da bir toplantı yaparak, Türkiye’de kendilerine düşen askeri nüfus bölgelerini saptamaları.

1916 – Atatürk’ün, Arıburnu muharebelerine ait belge ve notlarını rapor halinde yazmaya başlaması.

1913 – Atatürk’ün Sofya’dan Madam Corinne’e Fransızca mektubu: “Son mektubunu aldım. …Ekseriya sefarethane’de büromdayım ve çalışıyorum. Fethi Bey de başka bir şey yapmıyor.”

1912 – Mütareke (1. Balkan Savaşı).

26 Kasım 1912’de başlayan mütareke görüşmeleri, 3 Aralık 1912’de taraflarca (Yunanistan hariç) imza edildi.

3 Aralık 1912’de imza edilen ateşkes anlaşması (mütareke) ile silâhlı çatışma durmuş oldu. Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında antlaşma 30 Mayıs 1913’de Londra’da imzalanmıştır. Londra Antlaşması’na göre: Arnavutluk bağımsızlığını kazandı, Girit Adası Yunanistan’a verildi, Osmanlı Devleti’nin Trakya sınırı Edirne’yi dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez hattı oldu.

Balkan Savaşları: Osmanlı Devletinin Balkanlar’daki 4 devlete karşı 1912-1913’de yaptığı savaşlardır.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 03.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1414 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 3 Aralık - December orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleTakkeci İbrahim Ağa Camii - Topkapı - İstanbul | İbrahim Çavuş Tarafından 1591-92 Yıllarında Yaptırılmış Sonraki MakaleAtatürk'te İnsan Sevgisi | Atatürk'ün İnsanlık İdeali - Atatürk'ün Evrensel Etkisi - The Humanism Of Atatürk - Abstract

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz