Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 29 Mayıs – May


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 29.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1634 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


29 MAYIS – MAY 29
Tarihte Bugün – Today in History


28 Mayıs 1936
Harp Akademisinin manevralarını izlerken

29 Mayıs 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Harp Akademisi Tatbikatı’nda


29 Mayıs 1926
Bursa’da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı)
topluluğunun verdiği konserden sonra

29 Mayıs 1926
Bursa ‘da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı)
öğretmen ve öğrencilerinin verdiği konserden sonra bayan sanatçılarla

1939 – CHP 5. Kurultay


417 mebus ve 211 delegenin katılımıyla yapılan kurultayda, CHP tüzüğünde değişikliklere gidildi. Kabul edilen yeni tüzük ile parti genel başkan vekilinin değişmez genel başkan tarafından atanması hükme bağlandı. Böylece başbakanın aynı zamanda parti genel başkanı olması uygulamasına son verildi. Yeni tüzük ile parti müfettişlikleri ve kurultayın seçeceği 21 milletvekilinden oluşan, parti içinde denetim yetkisine sahip “Müstakil Grup” oluşturuldu. Ayrıca, 1936’da başlatılan parti devlet işbirliği uygulamasından da vazgeçildi; İçişleri Bakanı’nın parti genel sekreteri, valilerin il başkanı olması uygulaması terkedildi. Parti üyeliği yaş sınırı 18’den 22’ye çıkarıldı, memurların partiye üyeliği yasaklandı.

1937 – Milletler Cemiyeti Konseyi bağımsız Hatay devletinin anayasasını onayladı.

Türkiye ile Fransa arasında ”Sancak”ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma” ile ”Türkiye – Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol” Cenevre’de imzalandı.

1936 – Türk Bayrağı kanununun TBMM’de kabul edilmesi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi olan bayrak için “Türk Bayrağı Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildi. Bu kanunla Türk bayrağı kesin biçim ve oranlarıyla belirlendi.

1927 – Ankara-Kayseri demir yolu İsmet Paşa tarafından açıldı.

1926 – Türk Ticaret Kanunu TBMM’de kabul edildi.

Atatürk’ün, Bursa’da Dar-ül-elhân tarafından verilen konseri izlemesi.

1920 (29-30) – TBMM hükümeti ile Fransa arasında imzalanan 20 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesi.

Atatürk’ün, askerî, siyasî ve dış durum hakkında verilen bir gensoru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda konuşması: “…Kendi kuvvetimizi göz önüne almaksızın dışardan, şuradan buradan gelecek kuvvetlere dayanarak emel izlersek ve o kuvvetten ve o imdattan yardım da gelmezse hayal kırıklığına uğrarız. Bunun için her şeyden önce kendi kuvvetimize önem veriyoruz.”

1919 – Ayvalık ve Turgutlu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi. Tire’den sonra, ilerleyen Yunan kuvvetleri Ayvalık’ı işgal etti.

Ankara’da Hükümet Konağı Meydanı’nda İzmir’in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

Havzalıların, 28/29 Mayıs gecesi kurdukları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni Atatürk’e haber vermeleri ve Atatürk’ün, bu olayın, uzak yakın, her yere bildirilmesini istemesi.

Atatürk’ün, Havza’dan 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’e telgrafı: “İtilâf Devletleri’nin milletimize haksız bir siyaset uygulaması ve millî bağımsızlığımızı ve devletimizi idama mahkûm etmekte oldukları gerçekleşmiştir. …Silâh ve cephanenin ve iaşe tarzının zamanında kararlaştırılması ve birliklerin mevcutlarının artırılması ve birlikler elinde bulunan silâhların mümkün ölçüde birleştirilmesi, levazım, iaşe işlerinin güvenliği ve cephanenin tamamlanma tarzı, mühim yol üstlerindeki büyük yapıların, gerektiğinde tahrip edilmek üzere, hazırlıklı bulunması gibi hususların şimdiden düşünülmesiyle son derece mahrem bir şekilde yerine getirilmesi lâzımdır.”

1915 – Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine tahkimat hakkında talimatı: “…Herkes ve bütün erler iyi bilmelidirler ki, siperler yalnız savunma için değildir ve saldırıyı sağlamayan siperler, zararlı ve başarısızlığa uğratıcıdır. Mevcut siperler iyileştirilip düzenlenecek ve tahkimat yalnız düşman ateşinden korunup az telefat vermek görüşüne dayanmayıp, düşmanı ezecek ve saldırıyı kolaylaştırabilecek mükemmel şekle sokulacaktır.”

(Bu talimat Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği güne rast geliyor: 29 Mayıs 1453)

19. Tümen’e ait bazı birliklerin, düşmana taarruzu; ancak kesin bir sonuç alınamaması.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 29.05.2008 tarihinde Hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1634 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 6 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 29 Mayıs - May orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleHazret-i Lokman Aleyhisselâm'ın Hikmeti Ve Oğluna Tavsiyeleri | Ey Oğlum, İnsanlar Üçe Ayrılır Sonraki MakaleTarihi Gizemler | Mayaların Kayıp Kenti - Kıyamet 2012'de Mi? Zaman: İS 250-909 - Mekân: Orta Amerika

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz