Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 29 Kasım – November


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 29.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1400 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


29 KASIM – NOVEMBER 29
Tarihte Bugün – Today in History


Birinci Dönem Lausanne Konferansı Tartışmaları
( 20 Kasım 1922 – 4 Şubat 1923)

Lausanne Konferansı


Lausanne Konferansı

1937 – Hatay‘da bağımsız rejim yürürlüğe girdi.

1936 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Devrim Tarihi dersleri başladı.

1935 – İstanbul’da Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası açıldı.

1932 – Jön Türk hareketinin önderlerinden düşünür Abdullah Cevdet öldü.

1930 – Atatürk’ün, öğleden sonra Ege vapuruyla Trabzon’dan ayrılışı.


1920 – “İstiklal Madalyası” ihdası hakkındaki kanunun TBMM’de kabulü.

1919 – Atatürk’ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa’ya telgrafı: “Millî Meclisin İstanbul’da toplanması gereği hakkında hükümetin görüşüne uygun karara, Mebuslar Meclisi’nin her türlü dokunulmazlığını sağlama zorunluğunu kabineye bırakarak, mecburiyet karşısında uyulmuştur.”

1918 – Atatürk’ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun’da Padişah Vahdettin tarafından kabulü.

İstanbul’da bazı kuruluş ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla “Milli Kongre” adıyla bir kuruluş oluşturulması. Bağımsızlık düşüncesi etrafında toplanan elli kadar parti ve derneğin oluşturduğu ve öncülüğünü Dr. Esat Paşa’nın yaptığı Milli Kongre oluşturuldu.

1916 – Atatürk’ün, sabah Siirt’ten hareketle Garzan’a gelişi, Hükümet Dairesi’nde misafir edilişi, geceyi burada geçirişi.

1914 – 29 Kasım 1914 Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir.

1911 – Atatürk ve arkadaşları (Nuri “Conker”, Fuat “Bulca” vb.)’nın İskenderiye’den Trablusgarp’a hareketi. (Atatürk ve arkadaşları İskenderiye’den trenle Ebülhaccac istasyonuna, oradan da 1 Aralık 1911 günü hareketle 8 günlük bir yolculuktan sonra Bingazi toprağına geçmişlerdir).

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 29.11.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1400 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 29 Kasım - November orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale[Felsefe] Personalizm - Kişiselcilik - Kişilikçilik Nedir? | İnsan Kişiliğini Evrensel Yapıda En Üstün Ve En Gerçek Değer Olarak İleri Süren İdealist .. Sonraki MakaleT.C. Millî Eğitim Bakanlığı | Tevhid-İ Tedrisat Kanunu Doğrultusunda Millî Eğitim Hizmetlerini Yürütmek Üzere Kurulan Bakanlık - Millî Eğitim Bakanını..

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz