Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 20 Aralık – December


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 20.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1680 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


20 ARALIK – DECEMBER 20
Tarihte Bugün – Today in History


20 Aralık 1919
Mustafa Kemal, Kayseri’de Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte

20 Aralık 1929
Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının nişan töreninde


20 Aralık 1929
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının nişan töreninde

Atatürk Kırklareli’de (20 Aralık 1930)

1930 – Atatürk’ün, öğleye doğru Alpullu’ya gelişi, Şeker Fabrikası’nı ziyareti.

Fabrika’nın hatıra defterine yazdıkları: “…Memleketimizin her müsait bölgesinde şeker fabrikalarının çoğalması ve bu suretle memleketin şeker ihtiyacının temini, mühim hedeflerimiz arasında tanınmalıdır!”

Atatürk’ün, öğleden sonra saat 15.00’te Kırklareli’ne gelişi, Vilâyet’i, Süvari Tümen Komutanlığını, Belediye’yi ve Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi’ni ziyareti ve konuşması: “…Cumhuriyetin temelinin lâik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ıstırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır.”


Atatürk’ün, Kırklareli Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi’nin hatıra defterine yazdıkları: “…Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının halkçılık, devletçilik kavramlarını çok güzel anlamış olduklarını en iyi açıklayan sözler, köylü ve çiftçilerin ağızlarından işitiliyor. Gördüklerimden ve işittiklerimden pek ziyade memnunum.”

1921 – Atatürk’ün, Ukrayna Şûralar Başkanı Petrovski ve Umum Rus Şûraları ve Müttefik Devletler Kongresi Başkanı Kalinin’e, General Frunze’nin T.B.M.M.’nde okunan demecinin olumlu karşılandığını bildiren mektubu.

1920 – Kuva-yı Seyyare komutan vekili, Çerkez Ethem’in kardeşi Tevkif Bey, Batı Cephesi Komutanlığı’nı tanımadığını ve emirlerini dinlemeyeceğini ilan etti.

1918 – Adana’nın İşgali.

Fransızlarla Ermeniler tarafından Mondros barışının 7nci maddesine göre Adana’yı işgal etmeleri. Bu işgal 5 Ocak 1922 tarihine kadar 3 yıl sürmüştür.

Atatürk’ün, cuma selâmlığını takiben mahfil-i hümayun’da Padişah Vahdettin tarafından kabulü.

Katma’dan İstanbul’a dönen Ali Fuat Paşa’nın, akşam Atatürk’ü Şişli’deki evinde ziyareti ve beraber memleket durumunu gözden geçirmeleri.

1917 – Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki heyetle beraber Strasburg’a gelişi, öğleden sonra güneybatıdaki Fransız sınırına yakın Alman siperlerini ziyaret edişi, akşam tekrar Strasburg’a dönüşü.

1915 – İngilizlerin Arıburnu ve Anafartalar’dan çekilmesi.

19/20 Aralık 1915 : İngilizlerin, işgal ettikleri siperleri boşaltarak gece Anafartalar – Arıburnu bölgesinden gizli olarak çekilmeleri (Bu bölgedeki boşaltma, son günlerde, mevcut sisten de yararlanılarak gizli olarak yapılmakta idi. Ancak birlik ve malzemelerin büyük kısmını kapsayan boşaltma, bu gece gerçekleştirilmiştir. İngilizler 8/9 Ocak 1916 gecesi de Seddülbahir bölgesinden çekilmişlerdir).

1913 – Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e mektubu: “Son mektupların bana büyük bir memnuniyet verdi. …Sofya, boş zamanları doldurabilecek hiçbir eğlencesi olmayan tatsız bir şehirdir. Burada çok meşgulüm, günde en az sekiz saat çalışıyorum.”

(Visited 3 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 20.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1680 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 20 Aralık - December orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleDizin Nedir? | Dizin Nasıl Kullanılır? Ansiklopedide Bilgi Arama Nasıl Yapılmalıdır? Soruyu Sözcüklere Dökme - Bilgiyi Doğru Yerde Arama - Dipnotları .. Sonraki MakaleOsmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar Ve Darbeler | Erhan Afyoncu - Ahmet Önal - Uğur Demir

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz