Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Atatürk Günlüğü – Today | 15 Aralık – December


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 15.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1682 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları


15 ARALIK – DECEMBER 15
Tarihte Bugün – Today in History


15 Aralık 1930
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenciler arasında ders dinlerken

Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
(15 Aralık 1930)


Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrenciler arasında ders dinlerken
(15 Aralık 1930)

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrenciler arasında ders dinlerken
(15 Aralık 1930)

1936 – Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu Başbakan İsmet İnönü’nün söylevi ile açıldı.

1935 – Pangaltı Ermeni Kilisesi’nde toplanan bir grup Ermeni, Franz Werfel’in, “Musa Dağ’da Kırk Gün” adlı eserini “Türk milleti hakkında iftiralarla dolu olduğu” gerekçesiyle yaktı (kitap ABD’de İngilizce yayımlandı, 1934).

1934 – Atatürk’ün, akşamüzeri İsmet İnönü’nün köşküne gidişi, daha sonra otomobille Marmara Köşkü’ne kadar bir gezinti yapması, akşam Çankaya’ya dönüşü.


1930 – Atatürk’ün, İstanbul Darülfünunu’nu ziyareti, gençlik tarafından heyecanla karşılanışı.

Darülfünun hatıra defterine yazdıkları: “İstanbul Darülfünunu’nda yüksek profesörler ve kıymetli gençlerle yakından tanıştığımdan çok memnun oldum. İlim sembolü olan bu yüksek kuruluşumuzun büyük hizmetleriyle iftihar edeceğimize şüphe yoktur!”

1923 – Türkiye – Macaristan Dostluk Antlaşması İstanbul’da imzalandı.

1922 – Başyaver Salih (Bozok) Bey’in, Lâtife Hanım’a mektubu: “Salı günü öğle üzeri Ankara’ya geldim. Büyük Hanımefendi’yi fazlaca rahatsız, kızlarını da eşiyle beraber İstanbul’a gitmiş buldum. Seyahat yeteneğini kazanır kazanmaz Büyük Hanımefendi’nin benimle beraber seyahati tasarlanmıştır. …Paşa ile valideleri, gözlerinizden öperler. Kendilerine verdiğim malûmat ve izahattan çok memnun oldular. …İçeriğinden çok memnun olacağınızı tahmin ettiğim mektupla Paşa Hazretlerinin atı, bugün özel adamımızla yola çıkarılmıştır.”

1920 (15-16) – Güney Cephesi komutanı Refet Bey’in, Demirci Mehmet Efe kuvvetlerini dağıtması ve Demirci Mehmet Efe’nin kaçışı.

1919 – Atatürk’ün, Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey’e telgrafı: “…Mütareke’ye, milletlerarası hukuka aykırı en ufak bir hareketi bile protesto etmekten çekinmeyiniz. Millî örgütün kuvvetlenmesine dikkat gösteriniz. Fransızlar Müslüman halka asla zulüm ve yolsuzluk yapmayacaklarına, Ermeni çetelerini işgal bölgelerinden geri çekeceklerine dair söz vermiş olduklarından Müslüman halk ve millî örgüt tarafından silâhlı olarak bir tecavüz vaki olmamalıdır. Fakat, Fransızlar veya Ermeniler sebebiyet verirse, her türlü karşılık meşru ve vatanseverlik gereğidir.”

1917 – Mustafa Kemal’in Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitmesi.

Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetinde Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’dan trenle hareketi (Alman Genel Karargâhı’nı ve Alman cephelerini ziyaret amacıyla düzenlenen ve 15 Aralık 1917-4 Ocak 1918 arasını kapsayan bu seyahat esnasında Atatürk, Alman askerî çevrelerinde incelemeler yaparak, Alman İmparatoru II. Wilhelm ve devrin tanınmış komutanlarıyla görüştü. Onlara -hoşlanmasalar da- I. Dünya Harbi’nin muhtemel sonuçları hakkındaki görüşlerini belirgin şekilde anlattı.

1916 – Atatürk’ün, Diyarbakır’dan hareketle saat 15.30’da Ergani Madeni’ne gelişi ve geceyi burada geçirişi.

1911 – Atatürk ve arkadaşlarının Defne’den Tobruk’a hareketi.

(Visited 1 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 15.12.2007 tarihinde hale tarafından, Atatürk Günlüğü | Atatürk Today bölümünde paylaşılmıştır ve 1682 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 7 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Atatürk Günlüğü - Today | 15 Aralık - December orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki MakaleYaşam Veya Korkuların Tekrarı | Galip Sertel Sonraki MakaleDizin Nedir? | Dizin Nasıl Kullanılır? Ansiklopedide Bilgi Arama Nasıl Yapılmalıdır? Soruyu Sözcüklere Dökme - Bilgiyi Doğru Yerde Arama - Dipnotları ..

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz