Bilgi Bankamız 62 Kategoride, 9052 Makale ve Konu Anlatımı içermektedir. Son Güncelleme: 27.01.2020 06:06

Antik Yunan Filozofları : Eflatun’un Sözleri.. | Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.


İçerik Hakkında Bilgi

  • Bu içerik 10.07.2008 tarihinde Sema tarafından, Felsefe - Arkeoloji - Mitoloji ve Efsaneler bölümünde paylaşılmıştır ve 7767 kez okunmuştur.
    Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

İçerik ve Kategori Araçları
EFLATUN’UN SÖZLERİ..

Bilgi, düşünce hakkında


* Doğru düşünce bilgidir.
* Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
* Mutluluk bilgi ile kazanılır.
* Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır. 21 Temmuz 2007
* Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.
* Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.
* Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
* Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar.
* Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
* Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.
* İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
* Kendini bilmek ruhunu bilmektir.
* Gözlemle,dinle,sus,az yargıla,çok sor!

İdare ve İdarecilik hakkında

* Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
* İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.
* Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin
* Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

İstibdat idaresi


* Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir..Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s52

İdare ve Katılım

* Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48

Adalet hakkında

* İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Sokrates haksız yere öldürüldükten sonra sarfettiği söz.

* Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.


Erdem hakkında

* Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehirde fazietli şehirdir. Telhis 29
* Oğullarım büyüdüğünde, dostlarım onları cezalandırmanızı istiyorum sizden; eğer servetini veya herhangi bir şeyi erdemden daha çok önemserlerse veya aslında hiçbir şey değilken bir şeymiş gibi davranırlarsa, hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.

* Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Terbiye

* Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
* Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s43
* Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s39

Kanunlar Hakkında

* İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
* kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
* Bir hüküm , bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s40
* Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır.Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Musıki

* Her şey de iyi kötü olabilir.Musikide iyi olan ;karakteri sağlamlaştıran ,insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir. TNE s.38

Edep

* İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
* Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
* Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
* Kanun sahibinin en önemli vazifesi ; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
* Edep , devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halkata bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜŞ ve YOK OLUŞTUR.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s50

Şehir (Site)

* HAKİKATTTE ŞEHİR BİR YER VEYA İNSANLAR TOPLULUĞUNDAN İBATER EDEĞİLDİR.Şehir olmanın gerekleri vardır.Bunlar:halkının kanun kabul eder olması gerekir.İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında ÖVÜLÜP BEĞENİLECEK BİR TAKIM HUYLARI VE ADETLERİNİ GÖRÜLMESİ, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin temininine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s51
* Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vasıfta olur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s52

Ahlak

* Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

İşler

* Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır.
* Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
* Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor

Felsefe

* Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Çeşitli

* Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.
* Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

* Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.
* Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
* Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

* Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

* Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.


Muhasebe

* Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

(Visited 130 times, 1 visits today)


Kaynak: Kadim Dostlar ™ Forum

Bu içerik 10.07.2008 tarihinde Sema tarafından, Felsefe - Arkeoloji - Mitoloji ve Efsaneler bölümünde paylaşılmıştır ve 7767 kez okunmuştur. Bu içeriğin devamında incelemek isteyebileceğiniz 0 adet mesaj daha bulunmaktadır.

Antik Yunan Filozofları : Eflatun\'un Sözleri.. | Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. orjinal içeriğine ulaşmak için tıklayın ...

Önceki Makale13. ve 14. Yüzyıl Türk Edebiyatı Genel Özellikleri.. Sonraki Makale[İlk Yardım] Karın Ağrısı Durumunda Yapılması Gereken Tıbbi Müdahaleler

Bu Makaleyle İlgili Fikirlerinizi ve Görüşlerinizi Diğer Ziyaretçilerle Paylaşabilirsiniz